29329

TADD

€ 70.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 88
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-01-2018 in 2 uur volgeschreven door 88 investeerders

Samenvatting

TADD staat sinds 2013 voor professionele en betrouwbare financiële dienstverlening.

Tempelaars Administratieve Dienstverlening Dongen (www.TADD.nl ) is ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf van dienst bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Van administratieve werkzaamheden tot organisatieadviezen, van het schrijven van ondernemingsplannen tot het begeleiden van marketingcampagnes. Precies daar waar het om gaat: professioneel en betrouwbaar. TADD garandeert de hoogwaardige service en dienstverlening van een groot accountantskantoor, maar dan tegen de kosten van een klein administratiekantoor. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte van TADD is € 70.000,-. Dit is tevens de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De geboden rente is 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is TADD V.O.F. met haar vennoten M.A.H. Tempelaars en C.M.E. Tempelaars-Mathijsen. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vennootschap onder firma zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering.

Leendoel

Het leendoel is opgebouwd uit twee delen: herfinanciering en uitbreiding werkkapitaal. De herfinanciering van een drietal leningen zal de lopende financieringsstructuur optimaliseren. Dit zal duidelijkheid en overzicht geven. Daarnaast wordt het benodigde werkkapitaal gebruikt om te kunnen groeien en verder te professionaliseren.

Ondernemer

Mark Tempelaars (1967) is sinds 2009 werkzaam in de administratieve dienstverlening. Hij heeft gewerkt als financieel adviseur bij twee toonaangevende bedrijven in de sector. Tot 2009 was hij mede-ondernemer in de detailhandel. Binnen deze organisatie in baby hardware was hij verantwoordelijk voor de aansturing van de winkels, personeel, financiën, inkoop goederen en ondersteuning van de reclameactiviteiten. Het bedrijf is gefailleerd doordat een aantal winkels niet in staat waren de crisis door te komen. Het faillissement volledig is afgewikkeld in 2012. In november 2013 is hij gestart met TADD.
De kernkwaliteiten van Mark zijn: punctueel, kundig en een totaal-adviseur. Hij kent zijn klanten door en door en kan op die manier een passend advies geven. 

Naast Mark is zijn vrouw Chantal (1969) vennoot van TADD. Chantal is opgeleid in de accountancy en heeft jarenlange ervaring in de werkzaamheden op een accountantskantoor in Tilburg. Na enkele jaren voor de drie kinderen te hebben gezorgd is zij weer gestart met een kantoorbaan in de administratie. Chantal is ervaren in de verwerking van complexe administraties, loonadministratie en vastlegging van balansdossiers. Zij is de steun en toeverlaat van Mark binnen TADD V.O.F.

Naast de werkzaamheden bij TADD is Mark Tempelaars ook mede-eigenaar van een bedrijf dat een aantal panden in Tilburg, Dongen en Oosterhout verhuurt als zorg-appartementen, compleet met de benodigde zorg. Hier verzorgt hij de financiële en organisatorische kant. Zijn compagnon richt zich op de zorgkant van het bedrijf.

Onderneming

Tempelaars Administratieve Dienstverlening Dongen (www.TADD.nl ) is opgericht in 2013 en is ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf van dienst bij de dagelijkse bedrijfsvoering. De dienstverlening bestaat vooral uit administratieve werkzaamheden, maar zeker ook uit organisatieadviezen, het opmaken van ondernemingsplannen en het opzetten van marketingcampagnes. Dit alles op een professionele en betrouwbare wijze. TADD garandeert de hoogwaardige service en dienstverlening van een groot accountantskantoor, maar dan tegen de kosten van een klein administratiekantoor. Hij richt zich volledig op ondernemers en heeft geen particulieren als klant.

Visie en strategie
Sinds de start in 2013 is er een grote groei doorgemaakt. TADD wil beheerst verder groeien, maar heeft geen grote ambities qua groei van het bedrijf. Mark wil het werk samen met zijn vrouw blijven doen. Daarnaast is er totaal 1,7 FTE in dienst. Bij het advieswerk is zijn persoonlijke kennis en benadering cruciaal geweest en dat moet dus zo blijven. TADD wil kwalitatief goed advies geven en zo een lange relatie aangaan met zijn klanten. Over drie tot vijf jaar zal er een stabiele klantenkring van ongeveer 300 klanten zijn waarbij TADD een stabiele omzet haalt.

Doelgroep 
TADD heeft alleen zakelijke klanten die zich bevinden tussen Breda en ’s-Hertogenbosch en alle plaatsen daar tussenin. Het is prettig om kennis te hebben van de lokale markt en daarom blijft TADD actief in deze markt, waarin het bedrijf is gevestigd bij het woonhuis van de ondernemers. De doelgroep is breed, van starters tot grotere MKB-bedrijven, want alle ondernemers die advies zoeken zijn van harte welkom. 

Op dit moment heeft TADD een klantenbestand van 250 klanten. Al deze klanten komen via mond-tot-mondreclame bij TADD. Het is belangrijk om een stabiele klantenkring te hebben voor een stabiele omzet. TADD is daarnaast klaar voor het werken met SBR-bestanden . Er is weinig verloop, de persoonlijke benadering bindt de klanten. 

TADD heeft een eigen website. Toch moet het bedrijf het vooral hebben van de mond-tot-mond reclame. Daarnaast heeft een vriend van Mark een verzekeringskantoor met 3.000 klanten. Hier komen veel leads uit. Dat geldt ook voor zijn penningmeesterschap bij de voetbalvereniging. Tot slot is Mark actief met www.betaalbareboekhouders.com. Hier heeft hij een vast gebied waar mensen “zoeken naar een boekhouder”. Deze leads belt hij direct zodra hij melding krijgt. Gemiddeld komen hier 1 à 2 klanten per maand uit. Er is sprake van een score op aanvraag van 50%.

Positionering in de markt
Accountants profiteren van de aangetrokken economie en de toenemende private investeringen. Voor 2018 verwachten ze een verdere groei. Een van de trends is dat advisering het (omzet)gat moet opvullen dat geslagen is door toenemende digitalisering en prijsconcurrentie in de accountancy branche. Daarbij komt dat tegenwoordig veel data en informatie online te vinden is. Dus om echt toegevoegde waarde te bieden is diepgaande kennis van de bedrijfsvoering en dynamiek van de waardeketen noodzakelijk. Dit met name om de (financiële) vertaalslag te maken voor opdrachtgevers. Mark springt hier al jaren op in door het advies voorop te stellen.

Onderscheidend vermogen
Zoals hierboven aangegeven is Mark afhankelijk van zijn persoonlijke contact met klanten en uitgebreide advies. Zijn klantenbestand is erg divers en de grootste klant neemt niet meer dan 6% van de totale omzet voor zijn rekening. Er is dus geen afhankelijkheid van deze grote klanten. Mark heeft veel contacten met concullega’s. Zo stuurt hij klanten door die een accountantscontrole nodig hebben en krijgt zelf dossiers aangeleverd van een boekhouder uit Breda waar hij advies en jaarcijfers voor verzorgt.

Structuur
TADD is in november 2013 opgericht. Op 1 januari 2016 is de eenmanszaak overgegaan naar een vof.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering diverse leningen € 31.000,-
Werkkapitaal € 39.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen
Naast deze financiering resteert een lening van Qredits met een restant hoofdsom van € 18.000,- en een maandelijkse annuïteit van € 505,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is TADD V.O.F. met haar vennoten M.A.H. Tempelaars en C.M.E. Tempelaars-Mathijsen. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een vennootschap onder firma zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers heeft grotendeels materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert TADD V.O.F. als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2016 van TADD V.O.F., de forecast voor 2017 gebaseerd op de resultaten tot en met kwartaal drie en de prognose voor 2018. We kwalificeren de Collin Credit Score als Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet over 2016 bedraagt € 171.000,- met een operationele cashflow na privéopnames van € 14.000,- (score Ruim voldoende). De kosten zijn heel stabiel, het bedrijf is gevestigd in de woonboerderij van de ondernemers en er is sprake van vast personeel. Het bedrijf groeit goed qua omzet met dezelfde bezetting en kostenbelading, waardoor de cashflow naar verwachting steeds ruimer wordt. Voor 2017 wordt, gebaseerd op de omzetten over de eerste drie kwartalen, een omzet van € 185.000,- verwacht en een cashflow van € 26.000,- (score Goed). Deze lijn zal zich doorzetten in 2018 met een verwachte omzet van € 200.000,- en een operationele cashflow na privéopnames van € 48.000,- (score Goed). Voor de Rentabiliteit kennen we voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op de balans per ultimo 2016 bedraagt 35% op een balanstotaal van € 62.000,- (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 zal deze solvabiliteit volgens prognose toegenomen zijn. De solvabiliteit per ultimo 2018 na financiering en na winsttoevoeging is naar verwachting rond de 40% op een balanstotaal van € 151.000,- (score Goed). Ook in privé is er vermogen. Vooralsnog hanteren we de score Ruim voldoende voor de Solvabiliteit.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2016 krijgt score Excellent, evenals de voor 2017 en 2018 geprognosticeerde ratio’s die boven de 3,0 scoren. Door de groei van het bedrijf en de groei van de uitstaande vorderingen, staat de liquiditeit op de rekening enigszins onder druk, vandaar ook dat er nu werkkapitaal wordt aangetrokken. Na financiering ontstaat er een gezonde liquiditeitspositie waarmee de klant kan groeien. Aangezien de vlottende activa grotendeels bestaan uit vorderingen, kennen we voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-42715 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-01-2018 om 16:48
investeerder-49422 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2018 om 22:24
investeerder-49947 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 13:36
investeerder-50019 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2018 om 13:24
investeerder-7805 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2018 om 20:51

Reacties

Investeerder – 45289
22-01-2018 14:02
Is er meer info beschikbaar over het reilen en zeilen van de andere onderneming in de zorg. Wie is eigenaar van de verhuurde panden? Hoe goed/slecht gaat die organisatie? Hoe zal de werktijdverdeling zijn tussen die organisatie en TADD.

Mark Tempelaars
22-01-2018 14:27
Beste investeerder,

De andere onderneming in de zorg staat volledig los van TADD. De andere onderneming is ook een B.V. waarvoor ik dus niet hoofdelijk aansprakelijk ben. De eigenaar van de verhuurde panden is een externe particulier. Deze organisatie loopt goed. Mijn functie bij die organisatie is directeur en kost mij maximaal 10% van mijn tijd er zijn medewerkers en een manager die voor de dagelijkse gang van zaken zorg dragen.

Met vriendelijke groet
Mark Tempelaars

Ondernemer

Mark Tempelaars

Chantal Tempelaars-Mathijsen

Crowdfund Coach


Marc Kogels