Link Magazine 08-09-2016

TalentBoostAcademy maakt talent meetbaar

In een samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt, is het belangrijk dat je inzicht hebt in je eigen talenten en die ook blijft ontwikkelen. Alleen op die manier blijf je – als ondernemer, werknemer én werkgever – duurzaam en relevant. Dat is de gedachte achter TalentBoostAcademy, een uniek online platform dat een leven lang leren toegankelijk maakt voor iedereen. Het platform van TalentBoostAcademy maakt het talent van werknemers en zzp’ers inzichtelijk en meetbaar, geeft hen de regie in handen en biedt bedrijven tegelijkertijd de mogelijkheid talentontwikkeling te professionaliseren en hun aantrekkingskracht van nieuwe talenten sterk te vergroten. Het idee voor TalentBoostAcademy is vier jaar geleden ontstaan en wordt nu op grotere schaal uitgerold, mede dankzij een succesvolle crowdfundcampagne via Collin Crowdfund. In nog geen half uur haalden 146 particuliere investeerders € 150.000,- op voor TalentBoostAcademy.

‘Een leven lang leren’; zowel voor werknemers en ZZP’ers als werkgevers is van groot belang in een snel veranderende markt. Om bij te blijven moet je jezelf blijven ontwikkelen. Maar hoe weet je als werknemer of ZZP’er waar je talent ligt? Wat is ervoor nodig om je ambities te realiseren? En hoe weet je of een nieuwe rol en/of bedrijf bij je past? En als werkgever; hoe bied je je medewerkers de juiste ontwikkeling? Hoeveel leveren investeringen in opleiding daadwerkelijk op? Hoe houd je de goede mensen vast en vind je de juiste persoon voor een vacature? Het online platform van TalentBoostAcademy biedt antwoord op deze vragen.

Regie aan talent
Via het platform van TalentBoostAcademy kunnen werknemers en ZZP’ers een TalentCheck laten uitvoeren, waarmee hun talent via drie gevalideerde assessments in kaart worden gebracht. Zij krijgen de beschikking over een eigen dashboard, het TalentBoard. Met het TalentBoard worden hun ambities onderzocht en wordt een op maat ontwikkeladvies gecreëerd om die ambities te verwezenlijken. TalentBoostAcademy heeft een selectie van hoogwaardige opleiders aan zich verbonden, waardoor talenten zich kunnen ontwikkelen met behulp van zelf gekozen ondersteuning. Vorderingen in deze ontwikkeling wordt bijgehouden en inzichtelijk gemaakt op het eigen TalentBoard.

Uniek aan TalentBoostAcademy is het transparante, meetbare en onafhankelijke karakter. De ontwikkeling van de talenten wordt inzichtelijk weergegeven op het TalentBoard en kan worden gedeeld met huidige en/of toekomstige werkgevers en opdrachtgevers. Ook de kwaliteit en impact van opleiders wordt weergegeven en meetbaar gemaakt. Dit gebeurt op basis van feedback door docenten, trainers, coaches, collega’s, leidinggevenden, klanten en de talenten zelf.

Johan Bertens van TalentBoostAcademy licht toe: ‘Te vaak zien we dat werknemers en ZZP’ers nauwelijks inzicht hebben in hun talent en ontwikkelingsmogelijkheden. Door TalentBoard gratis aan hen beschikbaar te stellen en hen toegang te geven tot onafhankelijke opleiders die hun waarde bewezen hebben, geven we het talent de regie. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen in de richting die bij hen past en hun talentprofiel, indien gewenst, delen waardoor potentiële werkgevers en opdrachtgevers er gericht op kunnen zoeken.’

Professioneel talentontwikkeling voor werkgevers
‘Wij zijn al vier jaar succesvol met ons concept voor talentontwikkeling’, vertelt Johan Bertens. ‘Het idee is ontstaan uit de vraag van een grote multinational, die al jaren werkte met een trainingsbureau, maar geen meetbare resultaten zag. Zij wilden een online omgeving waar ontwikkeling van talent meetbaar en zichtbaar kon worden gemaakt. Dat concept werd zo succesvol dat we het nu breder willen uitrollen.” Dat TalentBoostAcademy voor werkgevers een aantrekkelijk platform is, blijkt uit het feit dat de organisatie binnen drie3 weken na lancering een contract tekende met zes bedrijven, waaronder drie multinationals, die talentontwikkeling van hun medewerkers aan TalentBoostAcademy uitbesteedt. Bertens: “We zijn hier heel blij mee. Steeds meer werkgevers zien dat ze talentontwikkeling van hun medewerkers met TalentBoard op eenvoudige wijze kunnen professionaliseren. Ze kunnen hun huidige werknemers beter en duurzaam inzetten en nieuw talent, met de juiste competenties en attitude, makkelijker vinden en binden.’

Kickstart door crowdfunding
Om de software te ontwikkelen voor grootschalig gebruik en TalentBoostAcademy breed in de markt te zetten, deden Bertens en collega’s, Emile Gabriel en Marcel Smoorenburg, een beroep op crowdfunding via het platform van Collin Crowdfund. De campagne was een succes; binnen een half uur werd het benodigde bedrag van € 150.000,- opgehaald. In totaal investeerden 146 particuliere investeerders gemiddeld ruim € 1.000,- in de plannen van TalentBoostAcademy. In ruil voor de driejarige lening ontvangen de investeerders een vaste jaarlijkse rente van acht procent. Bertens: ‘De snelheid waarmee deze campagne is afgerond, onderstreept het potentieel van TalentBoostAcademy.’