fbpx
33590

Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V.

€ 50.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 90
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 90 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 30-03-1998
Website www.microdent.nl

Leendoel

Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke is sinds 1998 gevestigd in Enschede. Na een wat rustigere zomerperiode heeft de onderneming een werkkapitaalfinanciering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal €50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V. Door de heer J.J. Oosterbaan en mevrouw M.A.M. Oosterbaan – Arke wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Tandheelkundig Centrum Oosterbaan-Arke B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 1.205.000 € 1.169.000
Vlottende activa € 123.000 € 169.000
Overige vlottende activa € 11.000 € 12.000
Totaal € 1.339.000 € 1.350.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 807.000 € 889.000
Langlopende schulden € 425.000 € 375.000
Kortlopende schulden € 106.000 € 86.000
Totaal € 1.339.000 € 1.350.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 537.000  
Bruto winst € 405.000  
Kosten € 288.000  
Belasting € 35.000  
Netto winst € 82.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66998 heeft € 1.300 geïnvesteerd.
22-10-2019 om 16:45
investeerder-20602 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-10-2019 om 16:45
investeerder-64123 heeft € 200 geïnvesteerd.
22-10-2019 om 16:43
investeerder-65666 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-10-2019 om 16:42
investeerder-15256 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-10-2019 om 16:42

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders