30854

Tandoor16

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 126
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 126 investeerders

Samenvatting

Met de opening van de op de hoek van de West Kruiskade/Middellandstraat te vestigen streetfoodbar Tandoor16, krijgt Rotterdam er een unieke horecagelegenheid bij. Gebaseerd op de Indiase keuken zullen vooral Indiase vegetarische streetfoodgerechten en op India geïnspireerde cocktails en dranken worden geserveerd. Daarnaast zal er beperkt aanbod van vlees (kip en halal) en visgerechten op de kaart te vinden zijn. Het hart van de zaak wordt gevormd door de originele Tandoor, een Indiaas-Pakistaanse oven waar de gerechten worden bereid. 

De ondernemers achter Tandoor16, Kristian de Leeuw en Derk Jan Wooldrik, bogen op ruime ervaring in de horeca. Hierbij zijn bekende Rotterdamse horecagelegenheden als Lux, Bird, Kino en BAR als referenties te noemen.

Financieringsbehoefte 
De verbouwing en inrichting van de horecagelegenheid vergen een totale investering van € 243.000,-. De ondernemers steken uit eigen middelen € 33.000,- in de onderneming. De verhuurder doet voor € 45.000,- mee. De brouwerij verstrekt een lening van € 20.000,- en van familie en vrienden wordt in totaal ook nog € 20.000,- geleend. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. Uiterlijk 31-03-2019 wordt er door de ondernemers nog een extra éénmalige aflossing van € 25.000,- gedaan. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico 
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Tandoor16 B.V., Caligon Holding B.V. en Golden Baas B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling van ieder € 62.500,- afgegeven door de heren K.P. de Leeuw (momenteel materieel) en D.J. Wooldrik (momenteel moreel). De leningen van familie en vrienden van in totaal € 20.000,- worden achtergesteld. De inventaris en voorraden van de debiteuren worden verpand. Tevens is er een verpanding overeengekomen van de aandelen van de heer K.P. de Leeuw in MAVV Holding B.V.  (indirect BAR Rotterdam B.V.; boekwaarde ultimo 2017 circa € 70.000,-). Tot slot geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Tandoor16 B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bestemd voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe horecagelegenheid Tandoor16.

Ondernemer

Beide betrokken ondernemers Derk Jan Wooldrik (54) en Kristian de Leeuw (36) zijn ervaren horecaondernemers. 

Kristian de Leeuw is na het behalen van zijn bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op jonge leeftijd in de horeca terecht gekomen. Op dit moment is hij mede-eigenaar van BAR Rotterdam, een succesvolle club in het centrum van Rotterdam. 

Derk Jan Wooldrik is na zijn studietijd (Culinaire Vakschool en de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst) zijn carrière gestart als chef op Nederlandse koopvaardij schepen. Inmiddels heeft hij 35 jaar ervaring als chef in binnen- en buitenland. Hij heeft onder andere de keukens van Bird en Kino in Rotterdam opgezet. 

Zowel Derk Jan als Kris is een bekende in het Rotterdamse horecalandschap en met hun ervaring en zoektocht naar vernieuwing in bar en keuken beschikken zij over de vereiste competenties om van Tandoor16 een succes te maken.
 

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Tandoor16 is een jong, startend bedrijf opgericht in 2018. Qua keuken mikt Tandoor16 op een kleine keuken van Indiaas-georiënteerde gerechten, waarbij de nadruk ligt op Indiase streetfoodgerechten. Onder streetfood verstaan we eenvoudige gerechten zoals deze in de straten van Bombay tot New Delhi bij kleine standjes en straatverkopers te krijgen zijn. De enorme variatie in keukens van India biedt veel mogelijkheden, van vlees tot vegetarisch en vis, van snacks tot eenpansgerechten. In Engeland is dit Indiaas streetfoodconcept al een enorm succesvol fenomeen. In Rotterdam bestaat er nog geen enkel modern Indiaas restaurantconcept. Dit geeft dus kansen in de markt.

Door te kiezen voor streetfood kiest Tandoor16 bewust voor aansluiting bij het karakter van de West Kruiskade. De West Kruiskade wordt gekenmerkt door een keur aan kleine eettentjes, van Chinees tot Surinaams en Turks, eettentjes met eenvoudige streetfoodgerechten, maar zonder tapvergunning. Tandoor16 wil zich nadrukkelijk onderscheiden, door een streetfoodbar te zijn op de West Kruiskade, waar wel gedronken kan worden. Een plek waar een lekker hapje vergezeld gaat met een goed glas wijn of bier, een plek waar dezelfde drukke hectiek van de straat is terug te vinden in de sfeer en het assortiment. De focus ligt op verse producten met vooral vegetarische- en visgerechten en dat alles onder het genot van een lekker speciaal biertje, wijntje, cocktail of lassi.

De doelgroep is vrij en loopt van 18-55 jaar, waarbij de ondernemers van Tandoor16 denken extra aantrekkingskracht te zullen hebben bij creatieve mensen en hoogopgeleiden.

Missie en Visie
De missie en visie van Tandoor16 zijn het uitrollen van een vernieuwend horecaconcept met franchise mogelijkheden. Een concept dat trouw is aan klassieke waarden in de horeca zoals kwaliteit en onderscheidenheid. Doelstelling is binnen vijf jaar uit te groeien naar een franchiseorganisatie met vestigingen in grote steden.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De horeca is een groeimarkt, zeker in Rotterdam. Qua restaurantaanbod is er met name veel groei te zien in het vegetarische en veganistische aanbod en in de wereldkeuken met extra focus op Aziatische streetfoodgerechten. Met haar concept denkt Tandoor16 een succesvolle formule in handen te hebben die onderscheidend genoeg is om de concurrentie aan te gaan en die goed aansluit bij de huidige wensen van de klant.

De belangrijkste concurrenten zijn de bestaande Indiase restaurants in Rotterdam. Het huidige aanbod van dergelijke restaurants is verouderd en zij hebben moeite met het aantrekken van een bredere doelgroep. Ook de hippe restaurants met een wereldkeuken, denk aan Vietnamese, Thaise of Chinese streetfoodgerechten, behoren tot onze concurrenten. Echter, ook ten opzichte van dit soort restaurants heeft Tandoor16 een duidelijk onderscheidend vermogen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing en aanschaf inventaris (incl. BTW) € 200.500,-
Waarborgsom € 7.500,-
Voorraden € 10.000,-
Opstartkosten (advieskosten, vergunningen e.d.) € 25.000,-
Totaal € 243.000,-
Inbreng eigen vermogen € 33.000,-
Bijdrage in verbouwing door verhuurder  € 45.000,-
Lening brouwerij € 20.000,-
Leningen familie/vrienden € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing. Er wordt door de ondernemers per uiterlijk 31-03-2019 een extra aflossing van € 25.000,- gedaan. De looptijd van de lening blijft na deze extra aflossing ongewijzigd. Wel wordt de maandelijkse aflossing aangepast aan het dan resterende leningbedrag.

Overige financieringen
Op de vijfjarige lening van de brouwerij van € 20.000,- is een jaar annuïteit van kracht van € 4.877,81. De beide ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk en er is een tweede pandrecht (na Collin Crowdfund) overeengekomen. Op de beide tweejarige leningen van ieder € 10.000,- van familie/vrienden zijn geen zekerheden overeengekomen. De rente bedraagt 1% en is jaarlijks te voldoen. Aflossing start per 01-01-2020 en is jaarlijks € 5.000,-.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Tandoor16 B.V., Caligon Holding B.V. en Golden Baas B.V.
  • De heer D.J. Wooldrik geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 62.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer K.P. de Leeuw geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 62.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter securering van bovengenoemde borgstelling worden de aandelen van de heer K.P. de Leeuw in MAVV Holding B.V.  (indirect BAR Rotterdam B.V.) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze hadden per ultimo 2017 een boekwaarde van circa € 70.000,- en deze waarde wordt bevestigd door tussentijdse cijfers tot en met augustus 2018 van BAR Rotterdam B.V. 
  • De lening van v.o.f. Hostel Ani & Haakien ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende 2019 zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van mevrouw S.M.C. de Moor ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende 2019 zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Tandoor16 B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Tandoor16 B.V., Caligon Holding B.V. en Golden Baas B.V., wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Tandoor16 B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Caligon Holding B.V. en Golden Baas B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is bepaald aan de hand van de opgestelde prognoses voor de jaren 2019 tot en met 2021. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

De ondernemers hebben in samenwerking met de accountant een uitgebreid ondernemingsplan opgesteld met daarbij een cijfermatige onderbouwing van de financiële prognoses. De ruim beschikbare ervaring van beide heren in de horeca diende bij de gehanteerde uitgangspunten als referentie. Deze referenties zijn natuurlijk van belang wanneer er een inschatting moet worden gemaakt van het aantal bezoekers per dag en hun gemiddelde besteding aan maaltijden en drank. Tevens is het goed kunnen inschatten van het benodigde personeel en de daarbij behorende kosten voor een reëel niveau van de personeelskosten belangrijk. 

Rentabiliteit
De zorgvuldig samengestelde prognose voor het eerste exploitatiejaar 2019 geeft op een geprognosticeerde omzet van ruim € 700.000,- een winst na belastingen van € 55.000,-. De hierbij geprognosticeerde cashflow van € 75.000,- is ruim toereikend om aan de aflosverplichting van € 25.000,- op de lening via Collin Crowdfund te kunnen voldoen. Na 2019 stijgt het aantal klanten naar verwachting met 16%. Dit levert in 2020 een verwachte omzet op van ruim € 850.000,-. De verwachte cashflow komt uit op € 144.000,- (score Excellent). Omdat wij ons voor de bepaling van de score geheel moeten baseren op prognoses, wordt de score voor Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende bepaald.

Solvabiliteit
Door de ondernemers wordt bij aanvang € 33.000,- aan eigen vermogen ingebracht. De beide achtergestelde leningen van in totaal € 20.000,- zorgen voor een positief effect op het risicodragend vermogen (21% op de openingsbalans van € 243.000,-). De ondernemers storten in het eerste kwartaal 2019 ook nog € 25.000,- extra vermogen in de onderneming. Na de toevoeging van de geprognosticeerde winst van 2019 is er per ultimo 2019 sprake van een solvabiliteit van 48%, dat een score Excellent zou opleveren voor Solvabiliteit. Omdat er bij aanvang van de lening sprake is van een lagere solvabiliteit, bepalen wij de score voor Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
In de begroting is rekening gehouden met de opstartkosten van de onderneming. Er ontstaat bovendien extra liquiditeitsruimte omdat de BTW op de verbouwing en aanschaf van de inventaris wordt meegefinancierd. De terug ontvangst van de BTW zorgt voor extra liquiditeiten die de onderneming door de startperiode helpen. In de prognoses is sprake van een goede liquiditeitspositie met verwachte current ratio’s (vlottende activa/vlottende passiva) die stijgen van ruim 2,0 naar waarden boven de 3,0. Aangezien het allemaal prognoses zijn, achten wij een score Voldoende voor Liquiditeit bij aanvang van de lening meer passend.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-62713 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2018 om 11:52
investeerder-40005 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2018 om 11:48
investeerder-59652 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2018 om 11:44
investeerder-41886 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2018 om 11:38
investeerder-30756 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2018 om 11:37

Ondernemer

Kristian de Leeuw & Derk Jan Wooldrik

Crowdfund Coach


Peter Stout