42534

Tapperij Thijs

€ 225.000  |  8,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 424
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-06-2022 in 2 uur volgeschreven door 424 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tapperij Thijs/ Tante Door
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 14-07-2016

Leendoel

Matthijs Bos exploiteert op dit moment het café Tapperij Thijs te Utrecht. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om Café het Weerbericht over te nemen voor een som van € 150.000,- en is voornemens de tapperij te verkopen. Het over te nemen bruine café ligt op een looproute in de Bilstraat te Utrecht en trekt vooral vaste gasten en studenten. Na overname zal het bruine café Tante Door gaan heten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overnamesom, investeringen en werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 225.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden, een slottermijn van € 75.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal gedurende de looptijd maximaal € 75.000,- af te lossen zonder extra vergoedingsrente, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. De ondernemer is namelijk voornemens om café Tapperij Thijs te verkopen en de verkoopopbrengst aan te wenden voor een gedeeltelijke aflossing op de Collin lening.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 150.000
Inrichting pand € 57.000
Werkkapitaal € 43.000
Totaal € 250.000
Eigen middelen € 25.000
Collin Direct € 225.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is de heer M. Bos handelend onder de naam Tapperij Thijs. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijk aansprakelijkheid is moreel van aard.
 • Mevrouw R.V. Bos-van Zuilen (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en beperkt zich tot de overwaarde in de privéwoning. Zij is voor 100% eigenaar van de privéwoning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tapperij Thijs worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 225.000,- op het woonhuis aan de Praagsingel 604, 3404 VN te IJsselstein, kadastraal bekend als sectie B nummer 2283 te IJsselstein verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (van dezelfde hypotheekhouder) van respectievelijk € 140.000,- en € 80.000,- en cumulatief een openstaande schuld van € 184.500,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde per 1 januari 2021 van € 372.000,-.
 • Mevrouw R.V. Bos-van Zuilen geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Praagsingel 604, 3404 VN te IJsselstein, kadastraal bekend als sectie B nummer 2283 te IJsselstein. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal gedurende de looptijd maximaal € 75.000,- af te lossen zonder extra vergoedingsrente, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tapperij Thijs is Laag risico. De score voor het over te nemen bedrijf (Café ’t Weerbericht) is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Tapperij Thijs en prognose cijfers van Tante Door. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De geprognosticeerde afschrijvingen in 2023 en 2024 zullen naar verwachting € 26.000,- per jaar bedragen, waardoor de geprognosticeerde operationele cashflow in het jaar 2024 € 52.000,-. Het inkomen van de partner van Matthijs Bos is toereikend om te kunnen voldoen in de levensbehoeften van beiden, waardoor het niet noodzakelijk is om vanuit de eenmanszaak te onttrekken.

Jaarcijfers

Openingsbalans Tante Door

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 207.000
Vlottende activa € 18.000
Overige vlottende activa € 25.000
Totaal € 250.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € 225.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 250.000

Winst- en verliesrekening prognose Tante Door 2023

Omzet € 290.000
Bruto winst € 212.000
Kosten

€ 195.000

Resultaat € 17.000

Winst- en verliesrekening prognose Tante Door 2024

Omzet € 300.000
Bruto winst € 219.000
Kosten € 193.000
Resultaat € 26.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48876 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 12:27
investeerder-43424 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 12:26
investeerder-316925 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 12:25
investeerder-34742 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 12:24
investeerder-110766 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-06-2022 om 12:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders