25788

Tarte Tatin

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 75
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 75 investeerders

Samenvatting

Sinds twee jaar heeft Joanneke Wieringa van haar hobby haar beroep gemaakt: het maken van gebak met veel aandacht voor de smaak. Ze verkoopt een ruim assortiment (wel 40 verschillende) bars, brownies, muffins en taarten. Na dit in het begin vooral op bestelling te hebben gedaan voor een aantal horecazaken is het bedrijf dusdanig gegroeid dat het huidige pand te klein is geworden. Nu doet zich de gelegenheid voor om in het centrum van Tilburg een pand te huren wat aangepast wordt aan de vereisten voor een moderne coffeebar met patisserie-producten. De klanten hebben een doorkijk naar de bakkerij en kunnen ter plaatse een goed stuk gebak nuttigen in een sfeervolle omgeving met een lekker kopje koffie erbij. Het pand ligt net buiten het winkelgebied naast een grote Jumbo en aan een weg met veel passanten, die naar de binnenstad van Tilburg komen en gaan.

Joanneke en haar echtgenoot Hylke Velders gaan in een vennootschap onder firma het bedrijf runnen. Vanwege de groei is onlangs al een banketbakker aangenomen. Deze medewerkster heeft een beperking en vanuit haar ‘Wajong’ achtergrond is er ook een job-coach aan haar gekoppeld. Joanneke komt zelf uit de gezondheidszorg. In de toekomst wil Joanneke meer ‘Wajongers’ een kans op werk bieden. Hylke blijft vooralsnog gewoon in loondienst bij zijn huidige werkgever en zal de administratie verzorgen en daar waar nodig bijspringen.

Financieringsbehoefte
Tarte Tatin heeft een totale investeringsbehoefte van € 65.000,-. Waarvan € 5.000,- zelf ingebracht wordt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund komt op € 60.000,- . De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Tarte Tatin als Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De kruiselings gesloten lineair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan Collin Crowdfund. De debiteuren zijn JG. Wieringa en H. Velders h.o.d.n. vof Tarte Tatin. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 

Video Pitch

Leendoel

Tarte Tatin is gestart in 2015 en hard gegroeid. Alle investeringen vanaf de start zijn uit eigen middelen voldaan. De huidige locatie is te klein om uit te breiden met bakkerijmachines e.d. Nu is er de kans om zich te vestigen in een goede ruimere locatie in het centrum van Tilburg met uitbreiding naar een coffeebar. De gevraagde financiering van € 60.000,- is bedoeld voor de inrichting van de coffeebar, winkel en de bakkerij.

Ondernemer

De achtergrond van Joanneke Wieringa (44 jaar) is zorg gerelateerd. Ze heeft een aantal jaren als gipsverbandmeester gewerkt en daarna 6 jaar als adviseur bij een kenniscentrum voor zorg & welzijn. In die periode is Joanneke een opleiding Brood & Banket gaan volgen in België en heeft daar haar diploma gehaald. Door een reorganisatie van de kenniscentra kreeg Joanneke de kans om voor zichzelf te beginnen en heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt. De start is destijds gemaakt met eigen geld (€ 30.000,-) en het bedrijf groeide snel. Joanneke is een pragmatisch harde werker met gevoel voor mensen en sfeer. Zij heeft oog voor detail, het grotere geheel en contact maken met mensen gaat haar goed af. In haar vrije tijd besteedt ze graag aandacht aan haar gezin en houdt ze van wandelen.

Hylke Velders (40 jaar) werkt in loondienst bij een bedrijf in kunststofprofielen dat in heel Europa levert. Hij blijft in loondienst en gaat daarnaast de administratie van Tarte Tatin verzorgen. In het weekend zal hij, waar nodig, bijspringen.

Onderneming

Historie
Tarte Tatin is ontstaan uit een passie voor authentiek gebak, zonder poespas en met veel gevoel voor smaak. In de twee jaar van het bestaan is vooral gewerkt op basis van gebak op bestelling en met een vaste klantenkring van diverse restaurants, lunchrooms en cafe’s in Tilburg en omgeving. Nu is het moment gekomen om verder uit te breiden en op een geschikte en bereikbare locatie verder te groeien. Hierdoor kan ze meer productie maken voor haar bestaande klanten en daarbij kan ze direct verkopen aan de passanten in de nieuw in te richten winkel en coffeebar.

Visie en missie
Tarte Tatin richt zich op Duurzaam Ondernemen door elk product handmatig te bereiden en geen halffabricaten te gebruiken. Verspilling wordt tegengegaan door op bestelling te werken en eventuele resten aan te bieden bij de voedselbank. Voor de verpakkingen worden recyclebare en biologisch afbreekbare verpakkingen gebruikt. Personeel bestaat zoveel mogelijk uit ‘Wajongers’ die Joanneke een kans op een baan wil bieden. 

Locatie en doelstellingen
De nieuwe locatie is op het Lieve Vrouweplein in Tilburg. Tarte Tatin richt zich op het winkelende publiek in deze drukke straat, dat een kijkje krijgt in de ambachtelijke bereiding van de patisserie-producten en die ter plaatse een goed stuk gebak kunnen nuttigen in een sfeervolle ambiance. De concurrentie bevindt zich vooral in de binnenstad en is lastiger te bereiken vanwege parkeerproblematiek. Tarte Tatin ligt naast een grote Jumbo met veel winkelend publiek en op 100 meter ligt een grote parkeergarage. Met deze financiering kan het bedrijf uitbreiden en aantrekkelijker worden voor het grote publiek.

Structuur 
Het bedrijf is onlangs omgezet naar een vof met als vennoten Joanneke en haar echtgenoot Hylke.

Financieringsbehoefte

Tot op heden zijn de beperkte uitgaven uit eigen vermogen opgebracht. Met de nieuwe locatie en uitbreiding heeft men de behoefte aan de volgende financiering. De verbouwing van het pand wordt volledig gefinancierd door de verhuurder. Voor inrichting van de winkel, machines in de bakkerij etc. is een totale investering van € 65.000,- vereist.

Machines € 20.000,-
Inrichting en overige benodigdheden € 35.000,-
Werkkapitaal en onvoorzien € 10.000,-
Totale financieringsbehoefte € 65.000,-
Eigen inbreng € 5.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn JG. Wieringa en H. Velders h.o.d.n. vof Tarte Tatin. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De kruislings gesloten lineair dalende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 60.000,-. wordt verpand aan de Collin investeerders via de Zekerhedenstichting van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016 en de begroting voor 2017 en 2018 in de nieuwe situatie. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Vof Tarte Tatin heeft voor het startjaar 2017 in de nieuwe opzet zeer voorzichtig geprognotiseerd. Uitgaande van 10.000 mensen die werkelijk iets gebruiken in de coffeebar en de verwachting dat door een grotere naamsbekendheid en de ideale ligging de verkoop van besteld gebak in vele verschillende variëteiten stijgt. Bij een omzet van € 137.000,-, vermeerdert met privé-inkomsten uit loondienst echtgenoot en de privé-onttrekkingen, blijft een netto-cashflow overschot van € 4.000,-. (na aflossing van de lening via Collin Crowdfund). In 2018 is de verwachting dat op basis van de naamsbekendheid de omzet stijgt naar € 162.000,- met een netto-cashflow overschot van € 18.000,-. Aangezien we te maken hebben met de noemenswaardige uitbreiding van bestaande activiteiten beoordelen we de rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De balans wordt gekenmerkt door aan de ene kant de nieuwe investeringen, die nu gedaan worden en aan de andere kant de door Collin Crowdfund verstrekte lening en het eigen vermogen. De privé-onttrekkingen zijn minimaal, omdat de inkomsten uit loondienst van Hylke Velders grotendeels voorzien in de privé-uitgaven. Wat resteert is een eigen vermogen van € 31.000,- op een balanstotaal van € 91.000,- in 2017 en in 2018 prognosticeert men een eigen vermogen van € 38.000,- op een balanstotaal van € 86.000,-. Hiermee komt de solvabiliteit op de score Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) wordt in 2017 met 1,2 geprognotiseerd als Ruim voldoende. Voor 2018 is de verwachting dat de current ratio stijgt. Er zijn voldoende middelen aanwezig om de aflossing van de langlopende lening aan Collin Crowdfund te kunnen voldoen. De liquiditeit krijgt de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een waardebon voor een kop koffie met een lekker stuk gebak naar keuze in onze nieuwe winkel en een tegoedbon voor de ‘Taart van de maand’.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12788 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 11:03
investeerder-20378 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 11:03
investeerder-8107 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 11:03
investeerder-26419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 11:03
investeerder-13120 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 11:02

Ondernemer
Joanneke Wieringa
Hylke Velders

Crowdfund Coach


Jeroen Poort