44568

Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.)

€ 160.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 267
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 267 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.)
Sector Personenvervoer
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 02-01-2015
Website www.taxi-centrale-nijmegen.nl

Leendoel

Cahit Telli en Ferda Telli-Değirmenci exploiteren al jaren Taxi Centrale Nijmegen. Ze bieden luchthavenvervoer alsook privé- en zakelijk vervoer in de regio Nijmegen en verre omstreken. De ondernemers hebben de kans gekregen om een nieuwbouw bedrijfsloods aan te kopen waar zij meerdere taxi's kunnen opslaan en tevens het kantoor zullen huisvesten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de koopaanneemsom en inrichting van de loods.

Er wordt een lineaire lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrijeperiode van zes maanden, een slottermijn ter hoogte van € 120.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom grond € 97.353
Aanneemsom € 101.647
Inrichting € 11.000
Omzetbelasting € 41.790
Totaal € 251.790
Eigen inbreng € 91.790
Collin Direct € 160.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn de heer C. Telli en mevrouw F. Değirmenci handelend onder de naam Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.). Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé en het aan te kopen onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het nog te realiseren onroerend goed aan het Mercuriuspark (kavel 6) Unit 16 te Nijmegen (nabij de Nymaweg/Weurtseweg), kadastraal bekend gemeente Neerbosch sectie G (nummer bekend na splitsing), verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er zal een bouwdepot aangehouden worden ter hoogte van € 101.647,-. Dit depot zal op factuurbasis uitgeboekt worden aan de aannemer op basis van de termijnen in de aanneemovereenkomst. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.) is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Taxi Centrale Nijmegen (T.C.N.), de waarde van het aan te kopen onroerend goed en de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers 
In 2022 waren de privé-onttrekkingen € 206.000,-, omdat er toen nog vijf vennoten waren in de V.O.F. De vennoten, naast de ondernemers, zijn inmiddels uit de V.O.F. getreden en werken in loondienstverband in de onderneming. De ondernemers zullen gezamenlijk jaarlijks € 86.000,- onttrekken, aldus de ondernemers.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 99.000
Vlottende activa € 44.000
Totaal € 143.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 88.000
Langlopende schulden € 30.000
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 143.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 540.000
Bruto winst € 514.000
Kosten € 279.000
Resultaat € 235.000
 

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-411392 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2023 om 11:23
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
15-11-2023 om 11:22
investeerder-64123 heeft € 300 geïnvesteerd.
15-11-2023 om 11:21
investeerder-355195 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-11-2023 om 11:21
investeerder-240232 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-11-2023 om 11:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders