12047

TB Europe

€ 150.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 64
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-12-2014 in 2 dagen volgeschreven door 64 investeerders

Samenvatting

TB Europe, een familiebedrijf dat is gevestigd in Udenhout, heeft sinds de overname in 2002 door Piet Verberk een transformatie ondergaan van traditioneel expeditiebedrijf naar een full service transportbedrijf. Het bedrijf vervoert met haar 130 wagens vrijwel alles binnen Europa en daarbuiten: van gekoeld transport tot ‘high value’ goederen. Binnen Europa is TB Europe gespecialiseerd in Roemenië, Nederland, Engeland en Spanje. In Roemenië en Spanje heeft het bedrijf lokale vestigingen die worden gerund door Nederlanders die daar wonen en bekend zijn met de taal en cultuur van het land.

TB Europe beweegt zich in een netwerk van logistieke dienstverleners met ieder hun eigen expertise. Onder eigen regie is vergaande innovatie in interne bedrijfsprocessen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot betere samenwerking met andere logistieke dienstverleners, directe communicatielijnen en kostenbesparingen.

Met Nederlandse managers in de bestuurslagen die de talen van de landen spreken en er woonachtig zijn, heeft de Verberk Beheer groep de sleutel gevonden tot een optimale samenwerking over de grenzen met andere culturen. Het neusje van de zalm is het uniek ontwikkelde allround informatiesysteem wat de ruggengraat van de totale groep vormt. Een nieuwe ontwikkeling op gebied van containervervoer is reeds aangevangen en zal een flinke groei gaan doormaken door de investeringen in reeds aangetrokken en nog aan te trekken gespecialiseerd personeel op dat vlak.

Financieringsbehoefte

De gelden worden ingezet voor verdere optimalisatie van het reeds in gebruik genomen informatiesysteem en voor de ontwikkeling van een extern communicatiesysteem. Daarnaast wordt nog geïnvesteerd in aan te trekken specialisten om de groei van het containervervoer te waarborgen. Totaal een bedrag van € 150.000,- te financieren via Collin Crowdfund. Rente 7%. Looptijd 24 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en rentebetaling.

Structuur

De financiering is op niveau van TB Europe geregistreerd met mede hoofdelijke schuldverbintenis van Verberk Beheer B.V.

Risico

De D&B score kent een laag risico en de Collin Credit Score komt uit op voldoende.
Piet Verberk staat privé borg voor het volledige leningbedrag van €150.000,-.

Video Pitch

Leendoel

Via Collin Crowdfund wil TB Europe een financiering aantrekken van € 150.000,-. Dit bedrag is ten behoeve van verdere innovatie van een extern communicatie/- informatiesysteem en groei in het onderdeel container vervoer voor wat betreft het aan te trekken gespecialiseerd personeel.

Ondernemer

Piet Verberk is de ondernemer achter Verberk Beheer Groep B.V. waar TB Europe B.V., TB Europe Logistics Spain S.L. en Q-Doz S.R.L. deel van uitmaken. Geboren in 1963 in een ondernemersgezin in de transportsector werden de ondernemerschapskwaliteiten hem met de paplepel ingegoten. Hij wordt geflankeerd door zijn vrouw Ria die een belangrijke rol als HR-manager vervult en tevens lid is van het managementteam. Oudste zoon Rens woont en werkt inmiddels bij Q-Doz in Roemenië. Hij heeft na ervaringen elders en een aantal jaren als fleetmanager ingewerkt te zijn, recentelijk een 4% belang verworven in Q-Doz. Op deze manier wordt hij door de heer Verberk stap voor stap verder gebracht in een managementpositie en mogelijke kandidaatovernemer op termijn. Naast Rens hebben Piet en Ria Verberk nog 2 kinderen die studeren aan respectievelijk universiteit en hogeschool.

In 2002 heeft Piet Verberk TB Europe BV overgenomen. Het tekent de ondernemer in Piet Verberk die in staat bleek de cultuur van denken om te buigen binnen de organisatie, spreiding aan te brengen binnen de klantenportefeuille en bruggen te bouwen tussen Oost en West waardoor het bedrijf zich op alle fronten positief ontwikkelt. Hij heeft een groot netwerk in Oost Europa en staat als mens tussen alle culturen. Hij geniet op dat vlak aanzien in met name Roemenië waar hij als goede manager zorgt voor zijn mensen in zijn bedrijf Q-Doz. Het ontbreekt binnen de gehele organisatie niemand aan persoonlijke aandacht. Ook als privémens is Piet Verberk een sociaal betrokken persoon. De capaciteiten van zijn functioneren als manager worden ook nog eens onderstreept door zijn inmiddels 31-jarige betrokkenheid bij de vrijwillige Brandweer in Mill, zijn woonplaats waarvan 21 jaar als Bevelvoerder.

Onderneming

De Verberk Beheer Groep is een all round transportbedrijf met vestigingen in Nederland, TB Europe ISO 9001-2008 gecertificeerd, Roemenië, Q-Doz en een deelname in Spanje, TB Europe Logistics Spain.

Het bedrijf heeft sinds de overname in 2002 een transformatie ondergaan van traditioneel expeditiebedrijf naar een full service concept transportbedrijf. Q-Doz werkt momenteel als transportbedrijf nagenoeg volledig voor TB Europe. Het werkgebied is geheel Europa met specialisaties op Roemenië, Engeland, Duitsland, Spanje, België, Nederland en Frankrijk.

Door de decennialange ervaring van de heer Verberk in Oost Europa werden diverse intensieve samenwerkingen met transportbedrijven in binnen- en buitenland gerealiseerd. TB Europe fungeert voornamelijk als regelaar/regisseur van transporten. Het bedrijf is door de jaren heen enorm gegroeid en staat inmiddels aan de vooravond van een verdere groei met betrekking tot containervervoer via directe opdrachtgevers. De Verberk Beheer Groep kent inmiddels een groot aantal opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

Uniek voor de groep is dat in Roemenië en Spanje de dagelijkse leiding in handen is van Nederlandse managers die daar al jaren woonachtig zijn en de taal van het land beheersen. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde voor opdrachtgevers. Dit biedt geen enkele andere vervoerder aan en is conform de visie van de ondernemer.

Q-Doz werkt vooralsnog nagenoeg volledig voor TB Europe. Er rijden momenteel 84 eigen trekkers van Q-Doz met een gemiddelde ouderdom van slechts 2,5 jaar! Optimale condities dus voor de ervaren chauffeurs waarbij een gedeelte van de vloot standaard door 2 chauffeurs bemand wordt. Voor 2015 wordt een gecontroleerde groei voorzien naar 100 eigen trekkers. In totaal rijden er voor TB Europe 130 eenheden op de Europese wegen.

TB Europe Logistics Spain betreft een strategische deelname in Spanje in een klein expeditiebedrijf waar de lokale Nederlandse manager, tevens aandeelhouder, de goede contacten in Spanje met Spaanse relaties onderhoudt.

De totale groep heeft een aantal jaren geleden onder eigen regie een management informatie en communicatiesysteem laten ontwikkelen volgens de visie van Piet Verberk. Bestaande systemen voldeden in zijn ogen niet aan zijn verwachtingen van een compleet interactief systeem. Naast management- en financiële informatie en track & trace, wil Piet Verberk dit ook verder uitbreiden met een communicatiesysteem voor de klant. Tot nu toe heeft de onderneming daar zelf ruim € 200.000,- in geïnvesteerd de afgelopen 2 jaar. Deze forse investeringen hebben geleid tot een aanzienlijk efficiency verbetering en optimale interne communicatie binnen de groep. Het managementinformatiesysteem wordt optimaal van onderop gevoed. De groep is klaar voor de toekomst!

Financieringsbehoefte

De Verberk Beheer Groep heeft een financieringsbehoefte van € 150.000,- ten behoeve van groei in het onderdeel container vervoer waarbij de interne organisatie belangrijke veranderingen ondergaat. Met name op personeelsvlak worden experts aangetrokken naast de reeds aangetrokken Nederlandse manager op dit onderdeel. De bestaande vraag is dermate hoog dat Piet Verberk bewust de vraag wat afhoudt om de interne organisatie op peil te brengen onder de dagelijkse leiding zodat de aanstaande groei probleemloos gerealiseerd kan worden.

Daarnaast zal de onderneming nog verder investeren in een nieuwe applicatiemodule op communicatief gebied en verdere uitbreiding/optimalisatie van het opgeleverde systeem.

De volgende investeringen worden gedaan:

Interne organisatie/personeel: € 60.000,-
Verdere uitbreiding automatisering: € 90.000,-
Totaal: € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 24 maanden; lineaire aflossing
Zekerheden: persoonlijke borgstelling Piet Verberk € 150.000,-

Deze aanvraag is aangeleverd en van cijfermatige onderbouwing voorzien door één van Collin Crowdfund’s preferred suppliers: Willaert Financial Services.

Risico

TB-Europe

Piet Verberk staat privé borg voor het volledige leningbedrag.

Dun & Bradstreet score
Laag risico, gebaseerd op D&B score van Verberk Beheer B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is ’voldoende’, gebaseerd op cijfers per 31-12-2013, latest estimate 2014 en prognose 2015. De cashflow van de totale groep is na kredietverstrekking dermate groot dat deze voldoende dekking biedt voor de maandelijkse betaling van rente en aflossing.

Solvabiliteit
Solvabiliteit bedraagt 9% en is daarmee volgende de Collin Credit Score matig. Dit is exclusief een noemenswaardige meerwaarde in stille reserves. Dit vertegenwoordigt overigens veel geld en bedraagt een veelvoud van het gevraagde financieringsbedrag. Het bedrijf werd bovendien overgenomen door de heer Verberk met een fors negatief eigen vermogen! De onderneming heeft dit in haar 12 jaar historie weten om te buigen.

Liquiditeit
De liquiditeit is voldoende, het werkkapitaal is positief. Natuurlijk kent deze sector haar seizoensinvloeden maar gezien de grote spreiding onder de kredietverzekerde debiteuren kan men eventuele tegenvallers in de liquiditeit opvangen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is goed, de bestaande cashflow is dermate groot dat men aan de aflossingsverplichtingen conform de historische cijfers ruimschoots kan voldoen. Zelfs bij consolidatie van bestaande omzet kan men nog aan de aflossingsverplichtingen van deze nieuwe lening voldoen.

Solvabiliteit: matig
Liquiditeit: voldoende
Rentabiliteit: goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- worden uitgenodigd voor een onderhoudende informatiemiddag/ -avond omtrent Oost/West verhoudingen en het speelveld waarin TB Europe en Q-Doz opereren. De familie Verberk neemt u mee in een persoonlijk verhaal over hun ervaringen in Roemenië met Roemeense cultuur en het zaken doen met Roemenen. U zult verrast worden! Uiteraard met verzorging van de inwendige mens.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 3.500 geïnvesteerd.
05-12-2014 om 10:23
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
05-12-2014 om 9:13
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-12-2014 om 23:06
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
04-12-2014 om 22:26
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
04-12-2014 om 20:58

Reacties

Investeerder – 2949
03-12-2014 18:11
Aantrekkelijk en goed verhaal, mooie investeringsmogelijkheid met korte looptijd. Hollandse ondernemersgeest in Europa. Deze investeringsmogelijkheden zie ik graag komen Collin. Dit zijn de ondernemingen die we moeten koesteren. Knap hoe divers en goed onderbouwd jullie voorstellen zijn. Smaakt naar meer. Hulde!

C. Vuijk
04-12-2014 9:55
Bij mij juist twijfel deze keer en geen investering. Omdat ik het leningbedrag in relatie tot de onderneming niet kan begrijpen, waarom een lening van slechts 150k? één vrachtwagen combinatie kost hetzelfde.. ik zie de verhoudingen niet, ergens mis ik iets.
P.L.G. Verberk
04-12-2014 11:08
Deze financiering wordt gevraagd voor investeringsruimte conform de omschrijving in de pitch en betreft dus met name investeringen in ICT voor verdergaande automatisering.
Mijn bedrijf is op een gezonde wijze gefinancierd.

Investeerder – 3227
04-12-2014 12:31
Zojuist mijn eerste investering gedaan via Collin. Gezien mijn ervaringen in de transport en logistieke sector begrijp ik de behoefte. Daarnaast als kennismaking met deze manier van beleggen. De kennismaking met het bedrijf zie ik als interessant en open.

Investeerder – 3033
04-12-2014 15:14
Bij dit project heb ik de volgende kritische opmerkingen:
– over de 100% deelneming in Litouwen wordt niets geroepen;
– er was in 2013 een grote boekwinst nodig (en behaald op de verkoop van activa) om tot een positief resultaat te komen;
– het nettowerkkapitaal is zeer klein, doch positief;
Gezien de omvang van het eigen vermogen, de genoemde stille reserves (welke gezien de boekwinst ook werkelijk aanwezig zijn) en de korte looptijd heb ik toch een investering in dit project gedaan.

Collin Crowdfund
04-12-2014 21:19
Korte toelichting vanuit Collin Crowdfund:
– De onderneming in Litouwen is al sinds 2011 niet meer actief (een lege B.V.). Om deze reden was er geen aanleiding deze in de pitch te vermelden.
C. Vuijk
05-12-2014 9:17
Met dank voor de reacties, ben ik toch van mening veranderd en heb vertrouwen in deze investering.

Investeerder – 1691
05-12-2014 10:03
Leuk om te zien is hoe er over twijfels en vragen gecommuniceerd wordt en dat dat mensen ook weer kan overtuigen. Dat is de volgens mij ook een van de positieve zaken van crowdfinancing.

Ondernemer
Piet Verberk

Crowdfund Coach


Bas Denissen