40580

TBR Finance Holding B.V.

€ 410.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 294 investeerders

Samenvatting

Europost B.V. en Interpost B.V. verzorgt de pakketbezorging voor haar samenwerkingspartners als PostNL, TNT Express, Fedex en DHL. TBR Finance Holding B.V. is de moedermaatschappij en eigenaar van het bedrijfsmatig onroerend goed.

De ondernemer wil graag investeren in het verbeteren en verduurzamen van het bedrijfsmatig onroerend goed. Ook wil de ondernemer het wagenpark uitbreiden en vernieuwen.

Invloed coronavirus
Namens ondernemer: “Corona heeft een positieve invloed gehad op mijn onderneming omdat wij het enorm druk hebben gehad doordat alles online besteld werd. We hebben meerdere bussen ingezet en ons werkgebied is uitgebreid. Het is nog steeds drukker dan voor de corona tijd en dat zal voorlopig wel zo blijven.”

Financieringsbehoefte
De ondernemer wil graag investeren in het verbeteren en verduurzamen van het bedrijfsmatig onroerend goed in eigendom en tevens het vernieuwen en uitbreiden van het wagenpark. De totale investering bedraagt € 521.000,- waarvan € 111.000,- met eigen middelen wordt voldaan. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 410.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.  

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren zijn TBR Finance Holding B.V., Europost B.V. en Interpost B.V. 
  • Mevrouw F. Tabaru en haar partner de heer U. Tabaru geven een gezamenlijke persoonlijke borstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel grotendeels morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De Rabobank heeft een eerste pandrecht.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 410.000,- op het bedrijfspand met als adres: Zuideinde 2, 2991 LK Barendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 7927 te Barendrecht, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 300.000,- met een openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 28 juli 2021.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De financiering vanuit Collin Crowdfund zal worden aangewend voor het investeren in het verbeteren en verduurzamen van het bedrijfsmatig onroerend goed en tevens het vernieuwen en uitbreiden van het wagenpark. Er zullen elektrische bedrijfsbussen worden aangeschaft om daarmee al vooruit te lopen op de aangekondigde eisen van haar opdrachtgevers om elektrisch te bezorgen. Reparaties en onderhoud van de bussen zullen door deze investering in eigen beheer worden uitgevoerd, wat naar verwachting zal leiden tot een verlaging van kosten.

Ondernemer

Funda Tabaru (1987) is acht jaar geleden een eigen onderneming in de transportsector gestart. Op dat moment had haar man, Ümit Tabaru (1975), al zeven jaar twee ondernemingen in de transportsector. Deze ondernemingen heeft haar man nog steeds. In de exploitatie van Europost B.V. en Interpost B.V. werken zij nauw samen. Funda Tabaru was voor de start van haar onderneming werkzaam bij een opticien.

Onderneming

Europost B.V. is in 2013 opgericht en verzorgt zes dagen per week pakketbezorging met vaste routes waar ze 35 bussen (voornamelijk in eigendom) voor kunnen inzetten. Tijdens drukke periodes wordt er ook in de avonduren gereden. PostNL, TNT Express, Fedex en DHL zijn belangrijke partners. De bezorging vindt met name plaats in de regio Rotterdam/Ridderkerk. Europost B.V. is in het bezit van de vergunning die de kwaliteit van de NIWO waarborgt. NIWO staat voor Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Het doel van de NIWO is het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO-vergunning wordt ook als Euro-vergunning genoemd.

Stichting NIWO geeft de vergunningen aan transportbedrijven pas af als deze bedrijven aan drie kwalitatieve eisen voldoen. Deze drie eisen zijn: kredietwaardig, vakbekwaam en betrouwbaar.

Interpost B.V. is in 2019 opgericht en verzorgt het transport voor eigen klanten, waarbij ook regelmatig spoedverzendingen worden verzonden.

TBR Finance Holding B.V. is de Holding van de ondernemer. Deze Holding heeft het bedrijfspand in eigendom.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Vernieuwen en aanschaffen elektrische bussen € 200.000,-
Verbouwing pand en reparatie bussen € 145.000,-
Elektrische laadpalen en vernieuwing parkeerdek € 100.000,-
Zonnepanelen € 56.000,-
Reclamekosten € 20.000,-
Totaal € 521.000,-
Eigen inbreng € 111.000,-
Lening via Collin Crowfund € 410.000,-

Leenbedrag: € 410.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden met lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
De financiering bij de Rabobank bedroeg per 31 december 2020 € 288.000,-.  Maandelijks wordt er € 1.430,- afgelost op de lening. De rente bedraagt 3%. De Rabobank heeft een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het bedrijfspand met als adres: Zuideinde 2, 2991 LK Barendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 7927 te Barendrecht. De huidige inschrijving bedraagt € 500.000,-, maar de Rabobank heeft ingestemd met het verzoek van Collin om deze te verlagen naar € 300.000,-. Daarnaast heeft de Rabobank een eerste pandrecht op de roerende zaken en vorderingen.

Lease
Binnen de onderneming is er ook sprake van enkele leaseovereenkomsten met een openstaande schuld ultimo 2020 van circa € 23.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor TBR Finance Holding B.V. en Europost B.V. is Laag Risico. De kwalificatie voor Interpost B.V. is Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag Risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarcijfers 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De geconsolideerde bruto omzet van TBR Finance Holding, Europost B.V. en Interpost B.V. bedroeg € 1.906.000,- in 2020, met een nettowinst van € 152.000,-. Het netto cashflow overschot bedroeg in 2020 € 205.000,-. Historisch kunnen de nieuwe aflossingsverplichtingen van € 137.000,- per jaar voor de Collin lening betaald worden. Uitgaande van de cijfers van 2020 rekening houdende met de rente en aflossingsverplichtingen voor de Collin lening zou dit resulteren in een operationeel cashflow overschot van € 32.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit in 2020 bedroeg 30% op een balanstotaal van € 867.000,-. Na financiering zal naar verwachting de solvabiliteit uitkomen op circa 20%. De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn TBR Finance Holding B.V., Europost B.V. en Interpost B.V. 
  • Mevrouw F. Tabaru en haar partner de heer U. Tabaru geven een gezamenlijke persoonlijke borstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel grotendeels morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De Rabobank heeft een eerste pandrecht.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 410.000,- op het bedrijfspand met als adres: Zuideinde 2, 2991 LK Barendrecht, kadastraal bekend als sectie D nummer 7927 te Barendrecht, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 300.000,- met een openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 28 juli 2021.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de 2e hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed, de gezamenlijke persoonlijke borgstelling en verpanding roerende zaken kwalificeren wij de score van de zekerheden op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110387 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2021 om 10:12
investeerder-278571 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2021 om 10:11
investeerder-45631 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2021 om 10:03
investeerder-230520 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2021 om 10:02
investeerder-41920 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-10-2021 om 10:02

Ondernemer

Crowdfund Coach


Jennifer Kemp