24636

TCC Europe

€ 375.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 353
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

17 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-10-2016 in 3 uur volgeschreven door 353 investeerders

Samenvatting

Omschrijving organisatie
TCC Europe B.V. (TCC) richt zich op een circulaire economie en biedt u de kans om niet alleen in rendement, maar ook in een duurzame toekomst te investeren. In een circulaire economie worden producten en materialen optimaal gebruikt en hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. TCC heeft een systeem ontwikkeld waarmee consumenten online en in een retail winkel hun gebruikte elektronica kunnen inruilen of verkopen. Naast dat TCC hiermee een marketing tool aan haar partners biedt, vervullen zij met dit systeem ook een wettelijke verplichting in voor haar partners. Vanuit de EU is er vastgelegd dat elke aanbieder van (consumenten) elektronica ook een mogelijkheid moet bieden om oude producten in te leveren. Hierdoor is iedere retailer verplicht om een dergelijk systeem te implementeren.
TCC richt zich op de inname en verkoop van smartphones, tablets, laptops en andere gadgets. Zij onderzoekt en keurt deze producten volledig en geeft die vervolgens een tweede of derde leven, inclusief garantie en service. TCC is in 2012 opgericht en is actief in drie landen met acht online platformen en ruim 2.000 retail winkels die over het systeem kunnen beschikken. De eigen concepten zijn o.a. www.recyclemichael.nl (inkoop) en www.los-toestel.com (verkoop, actief sinds maart 2015). TCC werkt als partner samen met onder andere Samsung Benelux, A1 Telekom Austria, Phone House, i Centre, mobiel.nl en Typhone.nl. Vorig jaar heeft TCC voor bijna € 2.000.000,- gebruikte goederen ingekocht en verkocht. Uit diverse marktonderzoeken (waaronder Deloitte) blijkt dat er veel potentie voor de toekomst is. 

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,- met een minimum van € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% op jaarbasis gedurende de gehele looptijd.

Structuur

B. Ten Berge Holding B.V. is de persoonlijke holding van Berry ten Berge en is 100% aandeelhouder van de tussenholdiing ICE Holding B.V. Hieronder zitten de 2 werkmaatschappijen Online Concept Company B.V. en TCC-Europe B.V. In Online Concept Company B.V. vindt op dit moment de verkoop via los-toestel.com plaats. Daarnaast zal via deze B.V. de marketing en new business development uitgerold gaan worden. In TCC Europe B.V. bevinden zich de overige verkoopactiviteiten. TCC Deutschland GmbH is onlangs opgericht met als doel de markt in Duitsland te gaan benaderen.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert B. Ten Berge Holding B.V. (moeder) als Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende. TCC Europe BV, ICE Holding B.V., T. ten Berge Holding B.V. en Online Concept Company B.V. zijn de debiteuren voor deze financiering. De bestaande lening van de Gemeente Bergen op Zoom (oorspronkelijk groot € 125.000,-) is achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De heer B. Ten Berge geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Op het niveau van B. Ten Berge Holding B.V. wordt een non-onttrekkingsverklaring afgegeven tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 25%.

Video Pitch

Leendoel

Met deze financiering wordt geïnvesteerd in het uitbreiden van de systemen, processen, marketing en het opleiden van nieuwe personeelsleden (techno-engineers). Daarnaast vindt er een verdere verhoging van de (ijzeren) voorraad plaats en zal de tijdelijke financiering van de grootste leverancier worden omgezet in een middellange financiering. Na financiering zal er een betere match zijn tussen voorraad en financiering daarvan.

Ondernemer

Berry ten Berge (41) is sinds 2004 actief binnen de markt van consumentenelektronica en voornamelijk gespecialiseerd in de inname hiervan. Hij heeft ervaring opgedaan als European Procurement Manager bij BlackBridge Limited en als Business Developer bij ProPhone Solutions B.V. 
Zijn kwaliteiten liggen vooral in het omzetten van een idee, oplossing of behoefte naar een werkbaar IT aangedreven systeem. Hierbij rekening houdend met commerciële behoeften en aangepast op bestaande wet- en regelgeving.

Marcel van der Bank (47) is als commercieel manager verantwoordelijk voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, marktanalyse, ontwikkelen van nieuwe campagnes met retailers en het verder uitbreiden van het partnernetwerk. Hij is in december 2015 het team komen versterken. Met zijn ruim 25 jaar aan ervaring in de (telecom) retail (o.a. Belcompany, Halfords, Vodafone, Dixons/BAS groep) en uitgebreide netwerk in de branche, levert hij een grote bijdrage aan het verder professionaliseren en uitbreiden van de activiteiten van TCC.

Onderneming

Kernprofiel
TCC is gespecialiseerd in het in- en verkopen van gebruikte (consumenten) elektronica. TCC koopt smartphones, tablets, laptops en andere gadgets in van o.a. Samsung Benelux, A1 Telekom Austria, the Phone House en Typhone.nl. De ingenomen producten worden na volledige keuring vervolgens weer verkocht aan consumenten en bedrijven die op zoek zijn naar budgetvriendelijk geprijsde en kwalitatief goede producten. Het is makkelijk, voordelig, milieuvriendelijk en iedereen heeft er baat bij. TCC is opgericht met het geloof dat dingen anders kunnen en moeten. TCC gelooft in een circulaire economie en wil hierin een belangrijke schakel worden. Het bewust gebruiken en hergebruiken van grondstoffen wordt steeds belangrijker. TCC zorgt ervoor dat producten een tweede leven krijgen, waardoor de levensduur van de grondstoffen optimaal wordt gebruikt.

TCC is in 2012 opgericht en momenteel zijn haar diensten al beschikbaar in vier landen te weten: Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk, op acht online platformen en in ruim 2000 retailwinkels. De eigen concepten zijn onder andere www.recyclemichael.nl (inkoop) en www.los-toestel.com (verkoop, actief sinds maart 2015). Partners zijn onder meer Samsung Benelux, A1 Telekom Austria, the Phone House en Typhone.nl. Vorig jaar hebben zij voor bijna € 2.000.000,- gebruikte goederen ingekocht en verkocht en er is nog een enorme potentie.
TCC staat voor circulaire economie. Zij wil mensen stimuleren anders te kijken naar het kopen van nieuwe goederen, het eigendom ervan, de verkoop van gebruikte goederen en uiteindelijk de recycling hiervan. Er is een nauwe samenwerking met de partners. TCC wil op deze manier toegevoegde waarde en oplossingen bieden tijdens de gehele levensduur van een apparaat.

Doelgroep
De doelgroepen zijn consumenten, elektronica-retailers, telecombedrijven en het MKB. De markt voor gebruikte goederen zal de komende jaren een enorme vlucht nemen. Dit wordt onder andere aangedreven door het uitblijven van nieuwe, grote innovaties, meer bewustzijn bij de gebruikers en het veranderen van commerciële modellen binnen de Retail. De potentie voor de toekomst is groot. 

Doelstellingen
TCC wil in de komende drie jaar uitgroeien tot de beste aanbieder op dit gebied binnen de Benelux, waarbij de focus vooral op de verkoopkant zal liggen. De acceptatie van hergebruik groeit sterk en dit biedt nu enorme kansen.

Positionering in markt en concurrentiepositie
Er is sprake van nationale en internationale concurrentie. Het grootste verschil tussen TCC en de andere aanbieders is dat TCC het hele spectrum afdekt. Van inkoop tot verkoop en van winkel tot een online telecomdealer. Daarnaast is TCC sterk onderscheidend in de IT-oplossingen en de bruikbaarheid en flexibiliteit hiervan. Dit is uiteindelijk steeds weer één van de doorslaggevende factoren voor hun partners. Aan zowel de inkoop- als de verkoopkant heeft zij een voorsprong op concurrenten. Het feit dat TCC haar eigen aanvoer creëert voor verkoop geeft een belangrijke voorsprong op partijen die extern inkopen en deze goederen vervolgens verkopen. De marges zijn hierdoor ruimer. Mede hierdoor worden ook de marktprijzen bepaald. Wel is de consequentie van deze strategie dat er een hogere voorraadpositie aangehouden dient te worden.

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

TCC heeft in de afgelopen 24 maanden een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Hierin lag vooral de focus op het binnenhalen van klanten die gebruik maken van hun systemen. In deze periode heeft TCC een aantal grote en minder grote namen in zowel binnen- als buitenland aan zich weten te binden. De komende 24 maanden zal de focus vooral liggen om met deze (en nieuwe) partners door te groeien. TCC focust hierbij op het vergroten van de volumes, innovatie van de IT-systemen en services en het verbeteren van de backoffice processen. 

Achter de diensten die TCC aanbiedt, zitten een aantal belangrijke diensten op het gebied van inkoop, logistiek, verwerking, grading, warehousing en verkoop. Deze diensten zijn essentieel om TCC verder succesvol te maken. Om deze services optimaal te ontwikkelen, zullen een aantal nieuwe processen en diensten moeten worden (door)ontwikkeld. Hieronder vallen de volgende zaken:

 1. De backoffice verder professionaliseren. Deze moet naar één geolied proces om alle inkomende en uitgaande goederen efficiënt te kunnen verwerken, bewerken en verkopen.
 2. Commerciële en online-marketing afdeling verder uitbreiden en doorontwikkelen.
 3. Marketing campagnes activeren om de eigen online platformen te stimuleren.
 4. Retailformule toevoegen om groeiende volumes te kunnen afzetten.
 5. Online verkoop platform (nu www.los-toestel.com): dit concept moet doorontwikkeld worden om via het online platform gebruikte- en gerefurbished goederen aan te kunnen bieden. Naast gebruikte toestellen wil TCC ook nieuwe toestellen en extra services, zoals sim-only abonnementen, accessoires, service pakketten en andere ondersteunende zaken aanbieden. Niet alleen voor mobiel maar ook voor allerlei andere CE producten (top 25 meest verkochte product groepen).
 6. Circulair model ontwikkelen: een circulair concept waarbij de klant een maandelijks all-in bedrag betaalt voor zijn toestel (nieuw en gebruikt).
 7. Warehousing: om bovenstaande punten en andere services optimaal te kunnen aanbieden.
 8. Repair en refurbish services: verder uitbreiden om nog meer rendement uit de inkomende goederen te halen. 

Financieringsbehoefte

Ontwikkeling nieuw verkoopplatform en innovatie van diensten  € 125.000,-
Herfinanciering/ tijdelijke overbrugging via crediteur* € 175.000,-
Minimale invulling € 300.000,-
Extra groeikapitaal € 75.000,-
Maximale invulling € 375.000,-

* Aangezien een substantieel deel van de financieringsbehoefte wordt aangewend voor 1 specifieke crediteur een korte toelichting hierop. De grootste klant van TCC Europe is o.b.v. het bedrijfsmodel ook direct de grootste crediteur, er is dan ook sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. In beginsel is een betaaltermijn overeengekomen van 60 dagen. Om de voorraad op het gewenste niveau te krijgen is overeengekomen om het openstaande bedrag tijdelijk op te laten lopen tot ongeveer € 375.000,-. Door de Collin lening ontstaat er een meer ontspannen karakter op de crediteurenportefeuille. 

Leenbedrag: € 375.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De lening aanvraag is € 375.000,-, maar met een ondergrens van € 300.000,-. Collin Crowdfund kan naar gelang de interesse vanuit de investeerders op een bepaald moment tijdens de openstellingsperiode van 1 maand de lening aanvraag tussentijds sluiten. De resterende € 75.000,- zal dan opgevangen dienen te worden uit de toekomstige vrije cashflow.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn TCC Europe B.V., B. ten Berge Holding B.V., ICE Holding B.V. en Online Concept Company B.V.
 • De heer B. ten Berge geeft een persoonlijke borgstelling voor € 175.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.
 • De in februari 2015 verstrekte lening, oorspronkelijke hoofdsom van € 125.000,-, door N.V. Maatschappij ter Bevordering van Industrievestiging te Bergen op Zoom, handelend onder Aangenaam Bergen op Zoom N.V., zal worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze lening kent een resterende looptijd van 18 maanden en heeft een huidig saldo van € 70.579,-. Er mag gedurende de looptijd van de Collin lening op deze lening worden afgelost conform de gemaakte afspraken met de Gemeente Bergen op Zoom. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van B. ten Berge Holding B.V. en cs. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor B. ten Berge Holding B.V en ICE Holding B.V. Voor Online Concept Company B.V. en TCC Europe B.V. geldt volgens Dun & Bradstreet een Aanzienlijk risico. De reden van de score Aanzienlijk risico voor Online Concept Company B.V. en TCC Europe B.V., is mede dat Dun & Bradstreet het eigen vermogen op vennootschappelijk niveau beoordeelt in plaats op geconsolideerd niveau. Daarnaast houdt zij geen rekening met de achtergestelde lening. Kijkend naar het geconsolideerde eigen vermogen, gecorrigeerd met de achtergestelde lening, vinden wij de score Verhoogd risico passend voor de groep van ondernemingen.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2015 en de geconsolideerde prognose 2016 en volgende jaren. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
Op basis van de gerealiseerde geconsolideerde omzet van € 1.760.000,- en de genormaliseerde cashflow van € 43.000,- in het boekjaar 2015 komt de rentabiliteitsscore uit op Ruim voldoende. Het effect van de investeringen wordt eigenlijk pas zichtbaar in boekjaar 2017. De omzet zal in 2016 volgens de prognose groeien naar € 2.021.000,-. Uit de tussentijdse cijfers tot en met juni 2016 blijkt dat er een omzet is gerealiseerd van € 768.000,- (38%). De verwachting is dat in het 2de half jaar van 2016 de prognose behaald gaat worden mede door de introductie van iPhone 7 en de decembermaand die traditioneel bijdraagt aan een groot gedeelte van de jaaromzet. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2016 bedraagt € 65.000,- met een netto cashflow overschot van ruim 40%. Dit zou een score Goed rechtvaardigen. In het boekjaar 2017 stijgt de omzet naar verwachting door naar € 4.010.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow ultimo 2017 komt uit op circa € 240.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van bijna 70%. Wij hanteren vooralsnog voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2015 bedraagt 14% op een balanstotaal van € 845.000,-. Na financiering, inclusief de achtergestelde lening en na toevoeging van het te verwachten resultaat over het boekjaar 2016 van circa € 28.000,-, zal de geconsolideerde solvabiliteit eind 2016 uitkomen op ruim 11% bij een balanstotaal van circa € 837.000,-. . Naast de achtergestelde lening van Gemeente Bergen op Zoom heeft de onderneming geen andere langlopende schulden, dan wel andere uitstaande financieringen, bij financiële instellingen. Eind 2017 zal de solvabiliteit, bij een balanstotaal van € 1.282.000,-, naar verwachting gestegen zijn naar ruim 20%. De score na realisatie van de prognose 2017 wordt daarmee Voldoende. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor nu de score Matig.

Liquiditeit
Eind 2015 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) berekend op 1,0 (Voldoende). Ultimo 2016 zal de current ratio uitkomen op 1.4 (Ruim voldoende). Wij kwalificeren de liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders van € 1.000,- of hoger krijgen bij aankoop van een toestel via www.los-toestel.com een korting van 10% en bij een reparatie op een smartphone of tablet een korting van 50%.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2016 om 12:29
investeerder-16360 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2016 om 12:24
investeerder-11172 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2016 om 12:23
investeerder-9917 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2016 om 12:20
investeerder-4699 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2016 om 12:10

Ondernemer
Berry ten Berge
Marcel van der Bank

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas