39979

Teddy Kids B.V.

€ 700.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 532
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 532 investeerders

Samenvatting

Artem Tolmachev is na zijn studie aan de slag gegaan bij het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids, en in 2018 werd hij 100% aandeelhouder. Artem breidde de Teddy Kids-formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op diverse A-locaties. Vorig jaar heeft hij Teddy’s Gym en Teddy’s Café erbij geopend.

Medio 2018 kreeg Artem de kans om het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15-A te Leiden te kopen van de Gemeente Leiden voor € 1.450.000,-. Bij de koop was haast geboden om de financiering rond te krijgen. De huisbank van Teddy Kids liet te lang op zich wachten. Om het pand toch aan te kunnen kopen benaderde Artem zijn netwerk en vroeg aan de ouders, middels een soort crowdfund campagne, hem te helpen de aankoop te realiseren. Dit was succesvol. 

Inmiddels heeft Artem het voormalige schoolgebouw flink verbouwd en gerenoveerd. Het pand is recentelijk getaxeerd op € 1.650.000,-.

Artem heeft Collin Crowdfund hierom verzocht alle individuele leningen die voor de aankoop van de Lorentzkade 15-A bedoeld waren te consolideren. Tevens wil hij graag flink aflossen om zo zijn financiële positie te verbeteren, zodat de Teddy Kids Groep over twee tot drie jaar haar hypothecaire lening alsnog kan oversluiten naar een bank. 

Invloed coronavirus
Teddy Kids Groep heeft last gehad van de coronamaatregelen. Zo is er geïnvesteerd in twee nieuwe concepten; Teddy’s Gym en Teddy’s Café en zijn er kosten gemaakt voor de verbouwing en inrichting hiervan. De nieuwe concepten zijn als gevolg van corona in beperkte mate open geweest. Verder heeft de Teddy Kids Groep door alle onzekerheid rondom corona vorig jaar besloten de ouders ter compensatie een korting te geven op het uurtarief van alle kinderdagverblijven. Dit heeft echter goed uitgepakt, want er zijn alleen maar meer ouders met kinderen bijgekomen.

Financieringsbehoefte
De totale financiering bedraagt € 1.750.000,-. Hiervan is reeds € 800.000,- gefinancierd door een derde partij. Verder zijn er twee bankleningen en een aantal autoleases van totaal € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De looptijd van de financiering is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van €250.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarde en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 700.000,- op het onroerend goed aan de Lorentzkade 15-A, 2313 GB te Leiden gevestigd. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door De Rijn Beheer B.V. ter hoogte van € 800.000,-. De huidige getaxeerde waarde bedraagt € 1.650.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 12 januari 2021.
 • De heer A. Tolmachev geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde van minimaal € 1.000.000,- op zijn vastgoedportefeuille in privé.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Deze financiering wordt aangewend voor de gedeeltelijke herfinanciering van het bedrijfspand, bestemd voor eigen gebruik.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987), geboren in Moskou en al jaren woonachtig in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag met het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar totaal vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. 

Naast zijn werkzaamheden in Teddy Kids B.V. is Artem ook bezig om in privé een vastgoedportefeuille op te bouwen. Voor drie van zijn woningen in privé heeft Artem tevens Collin Crowdfund benaderd deze te financieren:

Artem heeft verder in privé nog de Herengracht 130 en de Schutterstraat 13, 13-A en 13-B te Leiden.

Onderneming

Teddy Kids B.V.  is opgericht door de moeder van Artem. In 2018 heeft Artem de aandelen en de leiding volledig overgenomen in de Teddy Kids Groep. Inmiddels heeft de Teddy Kids Groep zes locaties voor kinderdag- opvang en/of verblijf:

 • American School of the Hague in Wassenaar
 • Herenstraat 64 te Leiden
 • Lorentzkade 15-A te Leiden
 • Zeemanslaan 22-A te Leiden
 • Rijnsburgerweg 35 te Leiden
 • Rijnsburgerweg 3 te Leiden

Vorig jaar is de Teddy Kids Groep gestart met twee nieuwe concepten Teddy’s Café en Teddy’s Gym, binnen een nieuwe B.V., Teddy’s Café B.V. Als gevolg van corona zijn deze twee nieuwe concepten officieel nog niet of slechts in beperkte mate gelanceerd, maar zijn de kosten voor verbouwing en inrichting vorig jaar wel gemaakt. Dit jaar is de Teddy Kids Groep ook gestart met Teddy’s Home. Binnen dit concept is het de bedoeling dat de verhuurde woningen van Artem, maar ook van anderen worden beheerd.

Ondanks alle investeringen en corona gerelateerde maatregelen heeft de Teddy Kids Groep volgens de (concept) cijfers 2020 een netto winst weten te behalen van € 52.000,- op een omzet van € 4.361.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2020 € 201.000,- en de investeringen in verbouwing en renovatie zijn in 2020 gemaakt en zullen in 2021 niet of slechts in beperkte mate plaatsvinden. Het verwachte netto cashflow overschot zal dan ook in 2021 naar verwachting aanzienlijk hoger uitkomen dan 2020. De netto winst is naar verwachting in 2021 € 134.000,-. De ondernemer heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor uitstel van belasting van loonheffing. 

Lorentzkade 15-A te Leiden
Het beschermde monumentale gebouw aan de Lorentzade 15-A met een totaal perceeloppervlakte van 3.319 m² bevindt zich in de Burgemeesterwijk van Leiden. Het pand werd in 1956 gebouwd en huisvestte de ´Heilige Barbaraschool´. 

Medio 2018 kon Teddy Kids het voormalige schoolgebouw aankopen voor € 1.450.000,-. Het pand is nu in gebruik als nieuwe vestiging van één van de nieuwe kinderdagverblijven van Teddy Kids.

Momenteel bestaat het pand uit één bouwlaag met een zadeldak en is in gebruik als kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang en omvat diverse verblijfruimtes, slaapkamers, keukens, toiletten etc. De kinderopvanglocatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang sinds 21 augustus 2018 als buitenschoolse opvang met 86 plaatsen.

Het gebouw betreft een houten opbouw. De dakconstructie betreft een zadelkap bedekt met bitumen. Als beschrijving van het gemeentelijke monument wordt het volgende woordelijk aangegeven: “De architectuurhistorische waarde bevindt zich in de esthetische kwaliteiten van de Finse school met haar gedetailleerde ontwerp in zwarte houtbouw en sierlijke witte raamomlijstingen. Deze naoorlogse school maakt deel uit van een serie scholen die beschouwd worden als de eerste prefab gebouwen”. Rondom het gebouw bevindt zich een ruime tuin, de binnenplaats is ingericht als buitenspeelplaats.

De verplichting voor het hebben van een energielabel geldt niet voor rijksmonumenten, provinciale en
gemeentelijke monumenten. Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig een pand is en hoe hoog het
energieverbruik is. Het is echter niet toegespitst op monumenten.

De bestemmingsplanvoorschriften geven een maatschappelijke bestemming aan. Het huidige bestemmingsplan laat geen ruimere bestemming toe echter op termijn zou een herontwikkeling naar wonen binnen de huidige gebouwstructuur denkbaar zijn.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Huidige eerste hypothecaire lening € 800.000,-
Huidige tweede hypothecaire lening € 300.000,-
Lease en bankfinanciering € 250.000,-
Overige leningen € 400.000,- (aankoop Lorentzkade 15-A)
Totale Financiering € 1.750.000,-
Voortzetting eerste hypothecaire lening € 800.000,-
Voortzetting Lease en bankfinanciering € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-.

De totale LTV (Loan to Value) van beide hypothecaire leningen bedragen aan het eind van de financiering 64%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 33 Group B.V., Teddy Home B.V. en Teddy Kids B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Tolmachev B.V. en Teddy’s Café B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie van eKids B.V. is Aanzienlijk risico. Nagenoeg alle activiteiten bevinden zich in Teddy Kids B.V., voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het aangeleverde taxatierapport van de Lorentzkade 15-A, (geconsolideerde) jaarcijfers 2019 en 2020 en tussentijdse cijfer 2021 van Teddy Kids B.V. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Goed.

Afloscapaciteit
In 2020 is een omzet van € 4.361.000,-, een netto winst van € 52.000,-  met een bijbehorend netto cashflow tekort van € 2.000,- gerealiseerd. Conform de prognoses is de omzet van 2021 € 4.500.000,- met een bijbehorende netto winst van € 134.000,- en een netto cashflow overschot van € 333.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Solvabiliteit
De geprognosticeerde geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2021 is 12% op een balanstotaal van € 4.314.000,-. Eind 2022 wordt een solvabiliteit van 15% geprognosticeerd op een balanstotaal van € 4.297.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we hiermee als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 700.000,- op het onroerend goed aan de Lorentzkade 15-A, 2313 GB te Leiden gevestigd. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door De Rijn Beheer B.V. ter hoogte van € 800.000,-. De huidige getaxeerde waarde bedraagt € 1.650.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 12 januari 2021.
 • De heer A. Tolmachev geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde van minimaal € 1.000.000,- op zijn vastgoedportefeuille in privé.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving en de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60706 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2021 om 11:16
investeerder-16550 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2021 om 11:15
investeerder-59315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-05-2021 om 11:15
investeerder-109387 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2021 om 11:15
investeerder-110781 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2021 om 11:15

Reacties

Investeerder – 246775
26-05-2021 9:02
Op 8 juni 2020 bij de vorige Collin financiering stond er bij Risico: “Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.” Bij deze leningsaanvraag staat er: “Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde van minimaal € 1.000.000,- op zijn vastgoedportefeuille in privé.” Dit verdient wellicht wat uitleg?

Collin Crowdfund
26-05-2021 9:20
Beste investeerder,

Dank je wel voor deze vraag.

Op 8 juni 2020 vonden wij dat de heer Tolmachev nog geen noemenswaardige buy-to-let portefeuille in privé bezat, de heer Tolmachev was drukdoende met verbouwen en vergunningen aanvragen. Aangezien de heer Tolmachev nog geen trackrecord bij ons had waren wij terughoudend in het waarderen van zijn privé vermogenspositie. Inmiddels heeft hij vijf panden in privé aangekocht, verbouwd en diverse taxatierapporten hiervoor aangeleverd. Één van de aangekochte panden is kadastraal gesplitst in drie appartement en wordt verhuurd. Op basis van alle informatie waar wij over beschikken waaronder taxatierapporten, WOZ-waardes en leenovereenkomsten, heeft de portefeuille een waarde van € 2.600.000,- tegenover een leensom van € 1.500.000,-.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Artem Tolmachev

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur