41464

Teds Arcade Helmond

€ 475.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 418
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-02-2022 in 6 uur volgeschreven door 418 investeerders

Samenvatting

Omschrijving activiteiten, achtergrond onderneming en ondernemer
WP Entertainment B.V. is voornemens om in Helmond een tweede kwalitatief hoogwaardige Family Entertainment Centre, oftewel een arcadehal te openen. 
De moderne arcadehal is een verzameling van videogames en behendigheidsspellen waarbij spelers bij de meeste games tickets kunnen winnen, waarmee er voor leuke prijzen gespaard kan worden. Shooters, airhockey, basketball, bowling, grijpkranen en muntjes schuiven zijn een aantal populaire voorbeelden. Er is een aanbod voor jong tot oud met ook aandacht voor de allerkleinsten. Ook is er een complete horecavoorziening met alle populaire versnaperingen.

De initiatiefnemers zijn ervaren ondernemers die in 2020 in Breda een succesvolle eerste vestiging hebben geopend. De ondernemers zijn voornemens om het concept landelijk uit te rollen, met Helmond als tweede locatie

Invloed coronavirus
De coronacrisis heeft een negatieve invloed gehad, vanwege het feit dat Ted’s Arcade Breda tijdelijk haar deuren moest sluiten vanwege de lockdowns. Desondanks heeft men in 2020 en 2021 een positief resultaat voor Ted’s Arcade weten te realiseren. Voor de vestiging in Helmond heeft men extra maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is een lagere huur indien sprake is van Covid-maatregelen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 725.000,-. Uit eigen middelen wordt er middels achtergestelde leningen € 250.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 475.000,-. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand wordt er maandelijks lineair afgelost in 60 maanden. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ted’s Arcade B.V. en Ted’s Arcade Helmond B.V. is Verhoogd risico. WP Entertainment B.V. heeft de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De debiteuren zijn WP Entertainment B.V., Ted’s Arcade Helmond B.V. en Ted’s Arcade B.V.
 • De heren A.M. Ochse, J.J. Wittens en R.J.C. van Nassau geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. De borgstelling is momenteel materieel van aard.
 • De lening van SunCare Den Bosch & Tilburg B.V. ter hoogte van € 133.333,33 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van SunCare Nederland B.V. ter hoogte van € 66.666,67 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Ted’s Arcade B.V. ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van WP Entertainment B.V. en Ted’s Arcade Helmond B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van games, software, hardware, inrichting en verbouwingswerkzaamheden voor de opstart van de nieuwe Ted’s Arcade Helmond vestiging.

Ondernemer

Jouri Wittens (1983), Andy Ochse (1975) en Robert van Nassau (1982) zijn de ondernemers achter Ted’s Arcade. De drie ondernemers hebben altijd sterk de wens gehad om zelfstandig te ondernemen, wat resulteerde in een succesvolle samenwerking in de wellness branche. Samen hebben de drie heren de samenwerking uitgebreid in 2020 door Ted’s Arcade Breda op te starten. De ondernemers hebben de ambitie om Ted’s Arcade landelijk uit te rollen, waarbij nu de tweede vestiging geopend zal worden.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Ted’s Arcade is een uitgaansgelegenheid voor een brede doelgroep. Bij Ted’s Arcade kunnen jong en oud samen kunnen genieten van zowel retro games, alsook de allernieuwste games. De nieuwe arcadehal zal worden geopend aan de Smalle Haven 1 – 3 in Helmond. Deze plek bevindt zich in het centrum van Helmond en is goed bereikbaar door zowel auto’s als fietsen. WP Entertainment B.V. exploiteert ook in Breda op een soortgelijke locatie in de binnenstad een arcadehal onder de naam Ted’s Arcade Breda. WP Entertainment B.V. wil haar kennis en ervaring, die is opgedaan in Breda, gebruiken om ook in Helmond een unieke uitgaansgelegenheid te creëren. De markt waarop de arcadehal gericht is, betreft de consumentenmarkt met als doelgroep inwoners van de gemeente Helmond in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 65 jaar.

Missie
De missie van WP Entertainment B.V. is om een echte uitgaansgelegenheid voor een brede doelgroep te creëren. Een plek waar jong en oud in een veilige omgeving even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse sleur en samen kunnen genieten van zowel retro games, alsook de allernieuwste games.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop games € 554.000,-
Verbouwing/inrichting € 171.000,-
Totale investering € 725.000,-
Eigen middelen € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 475.000,-

 

Leenbedrag: € 475.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 66 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ted’s Arcade B.V. en Ted’s Arcade Helmond B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor WP Entertainment is B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers van Ted’s Arcade B.V. en de prognose van Ted’s Arcade Helmond B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Ted’s Arcade B.V. is in gestart in het begin van 2020. De lockdowns hebben impact gehad op het resultaat. De prognose voor de vestiging in Helmond is opgesteld aan de hand van de cijfers van de vestiging in Breda over 2020. Naast deze onderneming hebben de ondernemers ook nog een ander bedrijf dat meerdere jaren een gezonde financiële basis heeft. Hierdoor kunnen de ondernemers in het geval van liquiditeitstekorten bijstorten. De totale omzet over 2022 wordt geprognosticeerd op € 915.000,- met een netto cashflow overschot van € 198.000,-. Over 2023 wordt er een totale omzet geprognosticeerd van € 1.080.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 270.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 34% op een balanstotaal van € 725.000,-. Indien de prognose over 2022 gerealiseerd zal worden, zal de solvabiliteit naar verwachting 50% bedragen op een balanstotaal van € 761.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als op Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn WP Entertainment B.V., Ted’s Arcade Helmond B.V. en Ted’s Arcade B.V.
 • De heren A.M. Ochse, J.J. Wittens en R.J.C. van Nassau geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. De borgstelling is momenteel materieel van aard.
 • De lening van SunCare Den Bosch & Tilburg B.V. ter hoogte van € 133.333,33 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van SunCare Nederland B.V. ter hoogte van € 66.666,67 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Ted’s Arcade B.V. ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van WP Entertainment B.V. en Ted’s Arcade Helmond B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel verpanding roerende zaken als de gezamenlijke persoonlijke borgstelling, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-235323 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 16:37
investeerder-301785 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 16:26
investeerder-249401 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 16:23
investeerder-45058 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 16:18
investeerder-73322 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2022 om 16:15

Reacties

Investeerder – 306756
16-02-2022 11:16
Staan er (veel) zogenaamde kermisautomaten bij Ted’s Arcade?

Collin Crowdfund
16-02-2022 11:39
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag!
Het klopt dat er in de arcadehal onder andere pluche beesten gewonnen kunnen worden. Er zijn allerlei games en behendigheidsspellen in de Arcade te vinden, en deze zijn allemaal geplaatst conform de Nederlandse Wet en regelgeving en wordt gecontroleerd door de kansspelautoriteit.
De ondernemers hebben momenteel al een vestiging in Breda, waarbij de alle arcadespellen die er staan voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

R.J.C. van Nassau, J.J. Wittens en A.W. Osche

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas