42470

Terneuzense Markthal

€ 150.000  |  8,0% rente  |  35 maanden  Investeerders: 131
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 131 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Terneuzense Markthal B.V.
Sector Commercieel onroerend goed / Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Afbouw short-stay appartementen
Datum van oprichting 14-10-1985
Website www.ouwekercke.nl

Leendoel

De heer Schuerman heeft samen met zijn vrouw in 1985 een kerk in het centrum van Terneuzen gekocht en destijds getransformeerd naar commerciële ruimtes. In mei 2021 haalde de heer Schuerman via Collin Crowdfund een bedrag op van € 1.800.000 voor de transformatie van de kerk naar short-stay appartementen. Hierbij bleef het bestaande restaurant gehandhaafd. De destijds gefinancierde verbouwing is uitgelopen qua kosten mede voortkomend uit de fors gestegen bouwkosten afgelopen jaar. Hierdoor zoekt de ondernemer een aanvullende financiering van € 150.000,- voor de afbouw van de appartementen. Inmiddels zijn in het gehele project de sanitaire voorzieningen en elektra aangesloten. De laminaatvloer dient nog aangeschaft en gelegd te worden en er dienen nog stuc-, schilder- en montage werkzaamheden plaats te vinden. Tevens dienen er nog meubels voor in het appartement aanschaft te worden. Medio september verwacht de ondernemer de eerste 12 appartementen op te leveren en vervolgens in de verhuur te plaatsen. Voor het eind van 2022 verwacht de ondernemer de overige 8 appartementen op te leveren.

Er wordt een lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 35 maanden waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van €75.000 en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Afbouw appartementen € 150.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is Terneuzense Markthal B.V.
 • De eerder afgeven borgtocht van de heer C.A. Schuerman ter hoogte van € 350.000,- geldt tevens voor deze lening. De investeerders uit de eerdere lening, met leningnummer 36025, van € 1.800.000 krijgen bij uitwinning voorrang. Hierbij zal de opbrengst uit hoofde van de borgtocht eerst aangewend worden ter voldoening van investeerders uit de eerdere lening (leningnummer 36025). Na volledige voldoening van de investeerders uit de eerdere lening zal het restant aangewend worden voor de investeerders uit deze lening. Op basis van de voorrang van de investeerders uit de vorige aanvraag is deze borgstelling moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Terneuzense Markthal B.V. worden in tweede verband (achter de investeerders van Collin Crowdfund uit de lening met leningnummer 36025) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de debiteur worden in tweede verband (achter de investeerders van Collin Crowdfund uit de lening met leningnummer 36025) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, waaronder de huurpenningen van het bedrijfspand de Noordstraat 77-77 A, 4531GD te Terneuzen en Smidswal 8, 4531EL te Terneuzen en de parkeerplaatsen te Terneuzen (kadastraal bekend als sectie L, nummer 3589 te Terneuzen en sectie L, complexaanduiding 3887 en appartementsindexen 1 – 25 te Terneuzen).
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het huidige bedrijfspand met de adressen Noordstraat 77-77 A, 4531GD te Terneuzen en Smidswal 8, 4531EL te Terneuzen inclusief de bijbehorende 25 parkeerplaatsen (kadastraal bekend als sectie L, nummer 3589 te Terneuzen en sectie L, complexaanduiding 3887 en appartementsindexen 1 – 25 te Terneuzen). verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.800.000,- door Collin Crowdfund voor de investeerders uit de leningaanvraag met leningnummer 36025 en heeft een openstaande schuld van € 1.800.000,- . Op basis van twee taxatierapporten met waardepeildatum 06-10-2020 heeft het onderpand inclusief parkeerplaatsen een marktwaarde na transformatie van € 2.780.000,-. Het logiesgebouw heeft volgens het taxatierapport een waarde van € 2.240.000,- (inclusief 25 parkeerplaatsen vanuit privé met een totale waarde van € 187.500,-) en de commerciële ruimte heeft een waarde van € 540.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in minder worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Terneuzense Markthal B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognoses voor 2023 van Terneuzense Markthal B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht conform prognose per 31-12-2022

Activa

  2021
Vaste activa € 2.592.000
Vlottende activa € 588.000
Overige vlottende activa € 28.000
Totaal € 276.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 675.000
Voorziening € 375.000
Langlopende schulden € 1.941.000
Kortlopende schulden € 217.000
Totaal € 3.208.000

Winst- en verliesrekening (eerste volle jaar verhuur + resultaat restaurant) 2023

Omzet € 676.000
Kosten € 543.000
Kosten € 331.000
Belastingen € 36.000
Netto winst € 176.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-96111 heeft € 2.600 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:26
investeerder-298869 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:24
investeerder-217681 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:23
investeerder-56989 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:20
investeerder-39530 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders