32029

TFC Holding / ILFARI

€ 300.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 275
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 275 investeerders

Samenvatting

Deze gedeeltelijk hypothecair gedekte financiering dient voor de totale overname van het succesvolle bedrijf ILFARI B.V. Het bedrijf is opgericht in 2001 en heeft inmiddels ruime ervaring in het verkopen van armaturen. De onderneming is inmiddels een gerenommeerde globale speler die het hogere segment bedient. ILFARI onderscheidt zich door, naast het hebben van een unieke en opvallende collectie armaturen, een sterke focus op Customer Intimacy. De wensen van en service aan klanten zijn zeer belangrijk, waarbij flexibiliteit het kernwoord van ILFARI is.

De kopende partij is Frank Hendriks. Hij is sinds jaar en dag werkzaam bij Eurovet B.V. Tot voor kort heeft hij de functie van Business Unit director en Business Development & Licensing director. Hij heeft een langgekoesterde wens om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. In deze zoektocht is hij inmiddels geslaagd door de overname van ILFARI B.V. Samen met de verkoper is een intensief traject bewandeld om dit in goede banen te leiden. Daar waar nodig zal de verkopende ondernemer zijn kennis en kunde voor ILFARI ter beschikking blijven stellen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 1.100.000,-. Daarvan wordt € 200.000,- ingevuld door een achtergestelde lening van de verkoper. Daarnaast wordt € 300.000,- door middel van een agiostorting / eigen inbreng gerealiseerd. Via Knab Crowdfunding wordt € 300.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren voor de lening zijn TFC Holding B.V. en ILFARI B.V. De heer F.P.A. Hendriks en zijn partner mevrouw M.C.J. Hendriks-Swanenberg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 400.000,-. Deze is voor de helft materieel en wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het woonhuis. De overwaarde is momenteel € 200.000,-. De roerende zaken van TFC Holding B.V. en ILFARI B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van TFC Holding B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 35%. Ten slotte wordt de lening van € 200.000,- van de verkoper achtergesteld ten opzichte van de crowdfundleningen. 

De financieringsbehoefte wordt voor € 300.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 300.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

De crowdfundlening wordt aangewend voor de overname van ILFARI B.V.

Ondernemer

Frank Hendriks (54) heeft een commercieel economische studie genoten. Hij is sinds september 1986 werkzaam bij Eurovet B.V.; een onderdeel van het internationale concern Dechra. Hij was tot voor kort werkzaam als Business Unit director (wereldwijd) en Business Development & Licensing director (Europa). Frank heeft een trackrecord opgebouwd in commercie via diverse hogere managementfuncties binnen inkoop, marketing en verkoop.
Hij heeft al een tijd de wens om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. In zijn zoektocht heeft hij een passend bedrijf gevonden in ILFARI B.V., waarna deze overnametransactie tot stand is gekomen.

Kenmerken van Frank zijn gedrevenheid en vasthoudendheid, mensgericht, sterk in relatiebeheer en gefocust op resultaat. 

Frank is getrouwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Kernprofiel/historie
ILFARI B.V. is opgericht in 2001 en in november 2013 opende ILFARI zijn huidige hoofdkantoor in Beek en Donk. Het gebouw herbergt het inspiratiecentrum, een 500 m² grote showroom, waar mensen kunnen genieten van de complete ILFARI collectie in een sensationele presentatie. Het Inspiratiecentrum is gebouwd in de typische ILFARI stijl, modern met een klassieke toets, en speelt met je verbeelding. Daarnaast is er een magazijn en werkplaats (waar armaturen worden geassembleerd) van 678 m², kantoorruimtes met een totaaloppervlak van 244 m² en 24 m² aan overige ruimtes. Het gebouw wordt beheerd door MVE Vastgoed B.V. ILFARI B.V. huurt het 2028 m² grote oppervlak (terrein en gebouw). 

Markt en onderscheidend vermogen
ILFARI is een wereldwijde speler in de branche van armaturen voor een hoger segment doelgroep van binnenhuis- of lichtarchitecten en de betere interieur- of verlichtingszaken. De huidige doelgroep is wereldwijd gevestigd, maar voornamelijk werkzaam en zichtbaar in grotere steden of in welvarende landen. Het segment is niet laagdrempelig en er zullen dus niet snel nieuwe toetreders zijn. De huidige concurrentie bestaat uit een aantal wereldwijde spelers. ILFARI onderscheidt zich hiervan door zijn unieke balans in prijs, kwaliteit en flexibiliteit. Ongeveer 30% van de omzet wordt gegenereerd door maatwerk. Door deze flexibiliteit wordt ILFARI als een voorkeursleverancier aangemerkt.

ILFARI onderscheidt zich door de collectie en de flexibiliteit hierin, gepaard gaande met een uitstekende service richting de (potentiële) klant. Er is een basiscollectie van opvallende en unieke armaturen dat steeds wordt aangevuld op de behoefte van de markt. Binnen deze collectie geeft ILFARI de opties weer, welke per design kunnen worden aangepast, om zo een lamp te creëren die aan de behoefte van de klant voldoet. Deze flexibiliteit is zogezegd kenmerkend voor ILFARI en is een van de groeifactoren.

Missie/visie
Naast het consolideren en uitbouwen van de huidige bedrijfsvoering en het voortzetten van de stabiele groei wordt de focus gelegd op het versterken en uitbreiden van de sales- en marketingactiviteiten. Concreet betekent dit onder meer:

  • Verbeteren naamsbekendheid door marketing, in de vorm van social media en digital marketing
  • Flexibiliteit / maatwerk beter promoten
  • Uitbouwen goede samenwerking huidige leveranciers voor behoud kwaliteit en flexibiliteit
  • Op middellange termijn de sales & marketingfocus uitbreiden naar bijvoorbeeld de hotelbranche en de exclusieve jachtbouw. Gebieden die absoluut perspectieven bieden, maar nog niet zijn bewerkt
  • Hoogwaardige trendy collectie op lange termijn om doelgroep te verbreden

Structuur na overname

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Totale overnamesom € 1.100.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 200.000,-
Agiostorting / eigen middelen € 300.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en vervolgens vanaf de 7de maand een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 600.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de lening zijn TFC Holding B.V. en ILFARI B.V.
  • De heer F.P.A. Hendriks en zijn partner mevrouw M.C.J. Hendriks-Swanenberg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 400.000,-. Deze is voor de helft materieel en wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het woonhuis. Dit pand is november 2018 getaxeerd op € 600.000,-. Met een openstaande schuld van bijna € 400.000,- is de overwaarde momenteel € 200.000,-.
  • De roerende zaken van TFC Holding B.V. en ILFARI B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van TFC Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • Ten slotte wordt de lening van € 200.000,- van de verkoper achtergesteld ten opzichte van de crowdfundleningen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel TFC Holding B.V. als ILFARI B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Wij hanteren de gerealiseerde cijfers van 2018 en de prognose voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
De over te nemen partij ILFARI B.V. heeft in 2018 een omzet gerealiseerd van € 1.700.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 109.000,-. Na de overname is de verwachting dat de omzet gaat groeien in 2019 naar € 1.900.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 164.000,-. Dit zou ruim toereikend moeten zijn voor de aflossingsverplichtingen. In 2020 zal de omzet conform prognose verder groeien naar € 2.100.000,-, waarna een genormaliseerde cashflow resteert van € 199.000,-. Dit zou wederom ruim voldoende moeten zijn voor de aflossingsverplichtingen. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Door de eigen inbreng en het verstrekken van twee achtergestelde leningen is het eigen vermogen op de openingsbalans (na overname) € 550.000,- met een solvabiliteit van 40%. Ultimo 2019 is het eigen vermogen naar verwachting € 581.000,- met een solvabiliteit van 43%. Ultimo 2020 wordt een eigen vermogen geprognotiseerd van € 568.000,- met een solvabiliteit van 47%. Aangezien een aanzienlijk deel goodwill is, kwalificeren wij de Solvabiliteit op Ruim Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is vanaf de start comfortabel. Vanuit de openingsbalans wordt een current ratio berekend van 1,7. Ultimo 2019 wordt deze ratio begroot op 1,6. Aan het einde van 2020 is de verwachting dat de current ratio weer 1,7 is. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41298 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-05-2019 om 11:21
investeerder-52127 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-05-2019 om 11:21
investeerder-73852 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-05-2019 om 11:20
investeerder-30643 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-05-2019 om 11:20
investeerder-52531 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-05-2019 om 11:19

Ondernemer

Frank Hendriks

Crowdfund Coach


Diederick Horsten