48746

The Sea Food Market B.V.

€ 200.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 323 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam The Sea Food Market B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-10-2017

Leendoel

Eind 2017 heeft mevrouw Xiaoling Liu middels onder andere twee Collin leningen een Chinees restaurant overgenomen in de haven van Rotterdam. Het restaurant staat bekend als de Chinese Boot en is gelegen op een drijvend ponton in het water onderaan de Euromast en vormt hiermee een van de trekpleisters in Rotterdam. Het restaurant is opgesplitst in een a-la-carte restaurant gevestigd op de bovenverdieping met ca. 500 plekken. Op de benedenverdieping is een all you can eat concept gevestigd met ca. 300 plekken. Naast het restaurant heeft The Sea Food Market tevens hotelfaciliteiten middels de verhuur van ca. 24 hotelkamers eveneens gevestigd op het ponton en gelegen op de bovenverdieping.

In de Corona periode heeft de onderneming het zwaar gehad en zijn er onder andere opschortingen geweest op de destijds lopende Collin leningen en is er steun gevonden middels opschorting van de betaling van de BTW en loonbelastingen vanuit de fiscus. Omdat de onderneming sinds oktober 2022 een start heeft moeten maken met terugbetaling van de opgeschorte belastingbetalingen naast het voldoen van de reguliere belastingbetalingen en de doorlopende vaste kosten van de onderneming, is er een werkkapitaalbehoefte. Een groot deel van de kortlopende verplichtingen zullen '’vervangen'’ worden door de langlopende Collin schuld, waardoor de kasstroom verbeterd. Tevens zal er geïnvesteerd worden in aircosystemen voor de hotelkamers en nieuwe verwarmingsketels.

De verhurende partij, New Ocean Paradise B.V., zal voor het volledige leenbedrag borg staan. Het ponton (boot) heeft een WOZ-waarde van € 3.448.000,- op basis van de aanslag 2024 en er rust geen restschuld meer op.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Openstaande kortlopende verplichtingen € 190.000
Investeringen in bedrijf € 140.000
Totaal € 330.000
Eigen inbreng € 130.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is The Sea Food Market B.V.
  • Mevrouw X. Liu (ondernemer) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning.
  • New Ocean Paradise B.V. geeft een borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van onder andere het ponton (schip) in eigendom, met een WOZ-waarde van € 3.448.000,- en zonder schuld.
  • De lening van New Ocean Paradise B.V. ter hoogte van € 175.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van mevrouw X. Liu (ondernemer) ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor The Sea Food Market B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling onder andere gebruik gemaakt van jaarcijfers 2022, de kolommenbalans 2023 en de balans na kredietverstrekking van The Sea Food Market B.V. Tevens is er gebruik gemaakt van de kolommenbalans 2023 van New Ocean Paradise B.V., alsmede de WOZ-waarde van het ponton. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In de kortlopende schulden 2023 zitten de leningen van mevrouw X. Liu (€ 300.000,-) en New Ocean Paradise B.V. (€ 175.000,-). In de balans na kredietverstrekking zijn deze opgenomen als achtergestelde leningen.

Omdat de getoonde jaarcijfers uit de kolommenbalans komen is er nog geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting. Vanwege de fiscaal compensabele verliezen zal er, naar verwachting, echter geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 (kolommenbalans) en balans na kredietverstrekking

Activa

  2023 BNK
Vaste activa € 326.000 € 466.000
Overige vlottende activa € 220.000 € 91.000
Totaal € 546.000 € 557.000

Passiva

  2023 BNK
Eigen vermogen € -714.000 € -714.000
Achtergesteld leningen   € 475.000
Langlopende schulden € 143.000 € 303.000
Kortlopende schulden € 1.118.000 € 493.000
Totaal € 546.000 € 557.000

Winst- en verliesrekening 2023 (kolommenbalans)

  2023
Omzet € 2.237.000
Bruto winst € 1.580.000
Kosten € 1.437.000
Afschrijvingen € 102.000
Resultaat € 41.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 14:16
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 14:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 14:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 14:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
21-06-2024 om 14:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders