29321

The Sea Food Market

€ 200.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-03-2018 in 1 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 200.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Ervaren bedrijfsleidster in de horeca, Xiaoling Liu, gaat in de haven van Rotterdam een uniek all you can eat concept exploiteren. Het restaurant is het eerste all you can eat restaurant in Nederland dat zich volledig focust op dagverse en kwalitatief goede visgerechten. De locatie (uitkijkend over het water in de haven van Rotterdam) is een perfect gelegen locatie om van lekkere vis en goede wijn te genieten. Door de verhurende partij wordt Xiaoling maximaal ondersteund met een investering van € 200.000,- en een materiële borgstelling voor het volledige leenbedrag. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 785.000,-. Hiervan wordt € 100.000,- uit eigen middelen ingebracht. De verhuurder investeert € 200.000,-. Leveranciers financieren € 85.000,- en zusterplatform Knab Crowdfunding verstrekt een lening van € 200.000,- via haar Crowd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert The Sea Food Market B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is The Sea Food Market B.V. De verhurende partij, New Ocean Paradise B.V., geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Xiaoling Liu geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van The Sea Food Market B.V. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Sea Food Market B.V. worden verpand.

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden benut ten behoeve van de overname van de activa van restaurant De Gouden Wok en de benodigde investeringen om het restaurant naar het nieuwe concept van The Sea Food Market om te toveren. 

Ondernemer

De onderneemster achter The Sea Food Market is Xiaoling Liu (1977). Zij heeft een ruime ervaring binnen de horeca. Tussen 2005 en 2009 werkte ze in de bediening en keuken van een Chinees restaurant. Tussen 2009 en 2012 is ze bedrijfsleidster geweest van een grote wereldkeuken met 300 zitplaatsen in Rotterdam, namelijk Park restaurant. Vanaf 2012 tot en met het einde van 2017 is Xiaoling bedrijfsleidster geweest bij de Gouden Wok, die gevestigd is op dezelfde locatie als waar The Sea Food Market zich gaat vestigen. Door haar goede relatie met de huidige eigenaar van de Gouden Wok, die nu een stapje terug gaat doen, kreeg Xiaoling de kans om als eigenaar van The Sea Food Market aan de slag te gaan. 

Xiaoling is als aandeelhoudster van The Sea Food Market B.V. verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt een kok aangenomen die goed Nederlands & Chinees spreekt. Hij gaat het keukenpersoneel aansturen en heeft de inkoop onder zich. Xiaoling is verantwoordelijk voor de marketing & sales en tevens heeft zij de bediening onder zich. 
De eigenaar van de verkopende partij, New Ocean Paradise B.V., zal ongeveer 10 uur per week betrokken blijven bij de onderneming in een adviserende rol. Hij kent de weg met betrekking tot inkopen en kent alle vaste klanten van de Gouden Wok.

Onderneming

The Sea Food Market is een all you can eat visrestaurant, gevestigd op de bekende locatie aan de Parkhaven in Rotterdam (in de haven onder de Euromast). Het restaurant is het eerste all you can eat restaurant in Nederland dat zich volledig focust op dagverse en kwalitatief goede visgerechten. De locatie (uitkijkend over het water in de haven van Rotterdam) is perfect om van lekkere vis en goede wijn te genieten. 

Historie
The Sea Food Market is een nieuw concept. Op dezelfde locatie was tot het einde van 2017 de Gouden Wok gevestigd. Dit all you can eat Aziatische restaurant bestaat sinds 2000 en was in die tijd zeer vernieuwend in de markt. In de recente jaren is de exploitatie van De Gouden Wok teruggelopen. Dit is toe te schrijven aan het feit dat het interieur van het restaurant inmiddels gedateerd is en niet meer voldoet aan de eisen van de hedendaagse consument en de sterke toename van het aantal moderne all you can eat restaurants. Een verandering van het concept waardoor men weer uniek is in de markt en gepaard gaat met de benodigde investeringen, zal naar verwachting de exploitatie van The Sea Food Market naar hetzelfde niveau brengen als De Gouden Wok in haar hoogtijjaren. 

Locatie
De locatie waar The Sea Food Market zich gaat vestigen is uniek te noemen. Het betreft een niet verplaatsbaar schip in de haven van Rotterdam waar tevens een bekende en goedbezochte Chinese supermarkt gevestigd is. Op de bovenverdieping zijn ook een hotel en een partycentrum gevestigd waar vaak bruiloften worden gevierd. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid voor de deur. De locatie heeft (aantoonbaar) veel omzetpotentieel, die gerealiseerd kan worden wanneer sprake is van een volledige renovatie van het restaurant. De pandeigenaar heeft zich bereid gevonden een deel van de noodzakelijke verbouwingen voor zijn rekening te nemen. 

Producten en verdienmodel
Het model van all you can eat restaurants is inmiddels een bekend concept in Nederland. Echter is er op dit moment nog geen all you can eat restaurant dat zich volledig focust op vis. Uiteraard is hoge kwaliteit van de vis hierbij van groot belang. Bij de huidige all you can eat restaurants is vis vaak een bijkomstigheid en is derhalve de kwaliteit onvoldoende. The Sea Food Market biedt haar klanten verse vis aan die dagelijks op de visafslag worden gekocht. In Nederland is er op dit moment nog niet een vergelijkbaar concept aanwezig. Voor klanten die geen vis lusten, wordt in beperkte mate vlees- en vegetarische gerechten aangeboden. 

De prijsstelling voor het all you can eat menu bedraagt € 30,- per persoon op maandag tot en met donderdag en € 32,50 van vrijdag tot en met zondag. Dranken worden separaat in rekening gebracht. Ook wordt er voor exclusievere gerechten (oesters, kreeft en kingcrab) een surplus in rekening gebracht. De prijsstelling is concurrerend met de gevestigde all you can eat concepten, maar omdat vis een ‘duur’ imago heeft, creëert men bij The Sea Food Market vrij snel een ‘waar voor je geld’ gevoel bij de consument. Het restaurant heeft 350 couverts en kan naar gelang de behoefte verder worden uitgebreid. Naast het restaurant is er eveneens ruimte om op de 1e verdieping een zaal voor grote groepen (maximaal 500) aan te bieden. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname activa De Gouden Wok € 80.000,-
Bouwkundige verbeteringen € 200.000,-
Keuken en installaties € 105.000,-
Inventaris € 155.000,-
Huurwaarborg € 20.000,-
Voorraad € 28.000,-
Voorfinanciering BTW € 85.000,-
Onvoorzien € 112.000,-
Totaal € 785.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Inbreng van de verhuurder € 200.000,-
Leveranciers € 85.000,-
Financiering via Knab Crowdfunding* € 200.000,-
Financiering via Collin Crowdfund* € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

*De financieringsaanvraag wordt voor € 200.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 200.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (50% Collin Crowdfund en 50% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is The Sea Food Market B.V.
  • De verhurende partij, New Ocean Paradise B.V., geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, mede door een ruime stille reserve in vastgoed dat New Ocean Paradise bezit. Dun & Bradstreet kwalificeert New Ocean Paradise als Laag risico. 
  • X. Liu geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van The Sea Food Market mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Sea Food Market B.V. worden verpand.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert The Sea Food Market als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de balans op het moment van financieren en de prognoses voor 2018 en 2019 voor The Sea Food Market B.V. 

Rentabiliteit
Voor 2018 wordt er voor The Sea Food Market een omzet van ruim € 2,2 miljoen geprognosticeerd met een bruto marge van ruim 63%. Er resteert naar verwachting een netto winst van ongeveer € 180.000,-. Bij een genormaliseerde cashflow van € 255.000,- en een aflossingsdruk richting de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding van € 75.000,- resteert een netto cashflow overschot van € 180.000,- (score Excellent). Voor 2019 verwacht men een omzet van ruim € 2,7 miljoen, waar een netto winst van € 229.000,- van overblijft volgens de prognose. Bij een genormaliseerde cashflow van € 304.000,- en een aflossingsdruk van € 100.000,- resteert een netto cashflow overschot van € 204.000,- (score Excellent). Het restaurant dat op de huidige locatie, wat een ander concept met lagere tickets gebruikte, had zijn hoogtijdagen tussen 2000 en 2010 toen er jaarlijks een omzet van ongeveer € 2,5 miljoen werd gerealiseerd. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van The Sea Food Market als Voldoende omdat het een en ander op prognose is gebaseerd. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van The Sea Food Market gelijk aan 36% (score Ruim voldoende). Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit door winsttoevoeging naar verwachting naar 54% bij een balanstotaal van € 887.000,- (score Excellent). Ter comfort bij de aanvraag wordt er een materiële borgstelling afgegeven door de verhuurder, welke kan terugvallen op een ruime stille reserve in vastgoed dat deze partij bezit. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Solvabiliteit van The Sea Food Market als Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van The Sea Food Market gelijk aan 1,9 (score Excellent). Per ultimo 2018 verbetert de current ratio naar verwachting naar 2,2 (score Excellent). De vlottende activa bestaan met name uit voorraden en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva hoofdzakelijk bestaat uit aflossingsdruk richting de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Wij kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20126 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2018 om 11:06
investeerder-4258 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-03-2018 om 11:06
investeerder-5546 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-03-2018 om 11:06
investeerder-7816 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-03-2018 om 11:06
investeerder-41400 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-03-2018 om 11:06

Reacties

Investeerder – 17247
02-03-2018 12:08
Het imago van de lokatie behoeft de nodige verbetering. Ik wens u alle succes.

Ondernemer

X. Liu

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans