46748

Thermen Roosendaal Vastgoed B.V.

€ 1.620.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1218
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

49 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-01-2024 in 15 dagen volgeschreven door 1218 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 24-1-2024

Beste investeerder,

10 januari jl. is de crowdfunding van Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. live gegaan. Naast deze crowdfunding is de ondernemer bezig om vanuit zijn eigen netwerk investeerders te werven tegen een rente van 5% met aanvullend wellness-tegoed. De ondernemer wil graag de totale campagne succesvol afsluiten. Hierdoor zal de totale lening worden stopgezet op een totaalbedrag van € 1.750.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Maarten van Kempen, zeer ervaren ondernemer in de wellness sector, gaat medio maart 2024 een nieuw Wellnessresort openen te Roosendaal. In 1991 kocht hij de oude mavo in Mill en transformeerde het naar Fitland, waar hij tevens een hotel, inclusief vliegtuig waarin je kunt overnachten, wellnessboot en een orthopedische kliniek begon.
Maarten heeft Fitland uitgebreid tot sportlocaties in heel Nederland met zwembaden, hotels en wellnesscentra. Uiteindelijk bestond Fitland uit 38 sportcentrums, 8 hotels, 6 wellnessresorts en 2.000 medewerkers. In 2019 heeft Maarten de Fitland sportscholen verkocht aan Basic-Fit en de hotels aan Fletcher. 

Vitae Wellnessresort opent medio maart haar deuren. Het totaal vernieuwde en uitgebreide wellnessresort omvat maar liefst 5.000 m2 wellnessplezier. De 127 moderne hotelkamers met rechtstreekse toegang tot de wellness, het inpandige state of the art congresscentrum, de fantastische ligging in een leisureomgeving en de outlet op loopafstand met nu al 4 miljoen bezoekers zullen naar verwachting zorgen voor een goede bezetting van dit resort.

Het wellnessresort in Roosendaal wordt momenteel afgebouwd. De verwachting is dat het resort medio maart haar deuren kan openen. Daar het onroerend goed nog niet volledig afgebouwd is, wordt er gebruik gemaakt van een bouwdepot ter hoogte van € 1.500.000,-, welke op factuurbasis zal worden uitgeboekt aan de geldnemer. De Loan-to-Value (LtV) na afbouw is 64%. De LtV bij de slottermijn is 42%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 5.200.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 1.400.000,- ingebracht. Daarnaast brengt de grondeigenaar € 1.300.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.500.000,-, welke opgedeeld wordt in twee leningen. De totale financiering heeft een bodembedrag van € 1.750.000,-. Hiervan bestaat een lening volledig uit het eigen netwerk van de ondernemer en de andere lening bestaat uit de investeerders van Collin Crowdfund. De twee leningen kennen een gelijke zekerheidspositie ten opzichte van elkaar. Deze lening betreft de lening van de investeerders van Collin Crowdfund. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 1.650.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn VK Participaties B.V., Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. en Fitland Thermen Roosendaal B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.900.000,- op het opstalrecht op het appartementsrecht van het onroerende goed met als adres de Stok 6 te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 1383 apparatementsindex 131 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na afbouw van € 3.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De waarde van de inventaris bedraagt € 650.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de (af)bouw van een wellnessresort aan de Stok in Roosendaal.

Ondernemer

Maarten van Kempen (1961) maakte kennis met het ondernemerschap op 17 jarige leeftijd, net na het behalen van zijn HAVO diploma. Dit kwam doordat zijn vader voor langere tijd het ziekenhuis inging en Maarten samen met zijn moeder de dieren- en tuinspeciaalzaak moest voortzetten. Gelukkig herstelde zijn vader en kon deze taak weer overnemen van Maarten. Hierna volgde er een periode van ruim 4 jaar van Korps mariniers, Korps commandotroepen en uiteindelijk het militaire vijfkampteam. 

Tijdens deze periode ontdekte Maarten de wereld van fitness in de Verenigde Staten en zag hij hoe daar fitness werd beoefend. Heel anders dan de Budoscholen of krachtsport in Nederland. Terug in Nederland begon Maarten op zijn 22e met een sportcentrum in Mill. Na drie jaar verhuisden ze naar de winkel van zijn ouders voor uitbreiding van de sportcentrum wat een groot succes werd. In 1991 kocht hij de oude mavo in Mill en transformeerde het naar Fitland, waar hij tevens een hotel, inclusief vliegtuig waarin je kunt overnachten, wellnessboot en een orthopedische kliniek begon.

Maarten heeft Fitland uitgebreid tot sportlocaties in heel Nederland met zwembaden, hotels en wellnesscentra. Zijn sterke punt is dat hij altijd op zoek is naar een combinatie met overheid, zorg, onderwijs en commercie. Uiteindelijk bestond Fitland uit 38 sportcentrums, 8 hotels, 6 wellnessresorts en 2.000 medewerkers.

In 2019 heeft Maarten de Fitland sportscholen verkocht aan Basic-Fit en de hotels aan Fletcher. Maarten kon Fitland niet helemaal loslaten, waardoor hij in 2019 de Fitland locaties in Mill, Gemert en Goes weer terugkocht. De overname van sportlocaties in Velp, Brielle en Doetinchem zijn vervolgens aan Fitland toegevoegd.

Onderneming

Kernprofiel 

Deze locatie van Vitae Wellnessresort in Roosendaal opent medio maart haar deuren. Het totaal vernieuwde en uitgebreide wellnessresort omvat maar liefst 5.000 m2 wellnessplezier. De 127 moderne hotelkamers met rechtstreekse toegang tot de wellness, restaurant, het inpandige state of the art congresscentrum, de fantastische ligging, de outlet, alle andere reeds op loopafstand aanwezige leisure faciliteiten met nu al 4 miljoen bezoekers zorgen naar verwachting voor een goede bezetting van dit prachtige resort.

Visie
‘’Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze beter in balans zijn. Wij willen daarom een constante bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van onze gasten. Daarbij zijn de persoonlijke benadering, de kwaliteit van onze producten en diensten, en de totale beleving de belangrijkste speerpunten. Bij Vitae Wellnessresort Roosendaal staan we voor Ontdekken, Ontmoeten en Ontspannen.’’

Missie
Gasten behouden, nieuwe klanten aantrekken en operational excellence uitvoeren.

Positionering in markt 
Het doel is om een exploitatie te bouwen wat opvalt binnen het recreatiegebied De Stok in Roosendaal, met regionale bekendheid voor toeristen, dagjesmensen en zakelijke gasten. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

(Af)bouw wellnesresort € 5.200.000,-
Totale investering € 5.200.000,-
Eigen middelen € 1.400.000,-
Grondeigenaar € 1.300.000,-
Lening via Collin Crowdfund* € 2.500.000,-

Leenbedrag: € 2.500.000,- met een bodem van € 1.750.000,-.
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en met een slottermijn van € 1.650.000,-

* De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.500.000,-, welke opgedeeld wordt in twee leningen. Hiervan bestaat een lening volledig uit het eigen netwerk van de ondernemer en de andere lening bestaat uit de investeerders van Collin Crowdfund. De twee leningen kennen een gelijke zekerheidspositie ten opzichte van elkaar. Deze lening betreft de lening van de investeerders van Collin Crowdfund.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VK Participaties B.V. en Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Fitland Thermen Roosendaal B.V. (nieuwe exploitatie) is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op het bedrijfsplan met prognoses 2023, 2024 en 2025 en op het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De start van de activiteiten vindt naar verwachting plaats in maart 2024. Over 2024 wordt er een totale omzet verwacht van € 3.951.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 381.000,-. Over 2025 bedraagt de verwachte omzet € 4.534.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 515.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Bij aanvang van de activiteiten bedraagt de solvabiliteit 56% op een balanstotaal van € 5.711.000,-. Per ultimo 2024 wordt er een solvabiliteit geprognosticeerd van 60% op een balanstotaal van € 5.885.000,- Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn VK Participaties B.V., Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. en Fitland Thermen Roosendaal B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.900.000,- op het opstalrecht op het appartementsrecht van het onroerende goed met als adres de Stok 6 te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 1383 apparatementsindex 131 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na afbouw van € 3.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De waarde van de inventaris bedraagt € 650.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving, alsmede de verpanding roerende zaken en het bouwdepot kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-377293 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 16:47
investeerder-79623 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 16:34
investeerder-61676 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 16:32
investeerder-235047 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 16:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 15:51

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas