25079

TONYCOHEN

€ 400.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 382
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

97 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-09-2016 in 7 dagen volgeschreven door 382 investeerders

Samenvatting

TONYCOHEN (www.tony-cohen.com) is een designerlabel met internationale allure, waarvan ontwerpen geshowd zijn op onder andere de New York Fashion Week en de Amsterdam Fashion Week. De missie van TONYCOHEN is om zowel vrouwen als mannen op subtiele wijze goed te kleden met oog voor detail. Het bedrijf verricht groothandelsactiviteiten en exploiteert daarnaast meerdere verkooppunten in Nederland. 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 700.000,-. De onderneming zal € 300.000,- eigen middelen inbrengen waardoor er een financieringsbehoefte resteert van € 400.000,-. De onderneming is tot nu toe met eigen middelen gefinancieerd. Doel van de financiering is de productie voor de geschreven verkooporders van het komende seizoen enerzijds en het implementeren van TONYCOHEN corners in de Bijenkorf en warenhuizen in de Verenigde Staten anderzijds. De gevraagde financiering bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.- constructie geëxploiteerd. Momenteel is Jens Participatie B.V. 100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. Eind 2016 zal Tony Cohen Beheer B.V. 35% van de aandelen, en Capital Staete B.V. 15% van de aandelen verwerven.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Tony Cohen Amsterdam B.V., TNC Store B.V. en Jens Participatie B.V. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van Tony Cohen Amsterdam B.V. voor 35%. Tenslotte wordt er, onder voorwaarde van acceptatie, een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Tony Cohen ter hoogte van € 200.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De aangevraagde lening via Collin Crowdfund is benodigd voor de financiering van voorverkochte orders en het implementeren van TONYCOHEN corners in de Bijenkorf en warenhuizen in de Verenigde Staten. Momenteel heeft de onderneming geen externe financiering.

Ondernemer

Tony Cohen (1965) is al meer dan 25 jaar werkzaam in de modebranche. Hij heeft diverse commerciële- en managementfuncties bekleed bij zowel nationale als internationale kledingmerken.

In 2005 is Tony Cohen zijn eigen kledingmerk begonnen onder de naam: TONYCOHEN. Het zwaartepunt van zijn werkzaamheden ligt op het ontwerpen en (laten) produceren van de kleding. Daarnaast houdt hij zich bezig met de personal branding (shows etc.) en het uitbouwen van zijn (inter)nationale relatienetwerk. De mix van deze aspecten is een voorwaarde voor het positioneren van een dergelijk kledingmerk binnen het hogere segment. Tony Cohen, geboren en getogen in Amsterdam, is een enthousiaste, energieke persoonlijkheid met oog voor trends en imago’s. Beslissingen neemt hij op gevoel, hetgeen bij hem succesvol blijkt bij het ontwerpen en het produceren van kleding.

De operationele en financiële aansturing van de organisatie is sinds begin 2015 de verantwoordelijkheid van de financieel directeur mr. Arjan Evers, managing partner van KERN MANAGEMENT + ADVIES (www.kern-management.nl). Dit kantoor is onder andere gespecialiseerd in het proactief ondersteunen van organisaties die een snelle groei doormaken.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
TONYCOHEN (www.tony-cohen.com) is in 2005 opgericht door Tony Cohen. Ontwerpen van dit label zijn geshowd op onder andere de New York Fashion Week en de Amsterdam Fashion Week. 

Halle Berry, Doutzen Kroes, Brooke Shields, Mila Kunis, Hayden Panettierre, Ciara, Sylvia Hoeks en Michell Monaghan zijn slechts een paar van de internationale beroemdheden die het designerlabel TONYCOHEN dragen. Voor de Nederlandse markt zijn dit onder anderen John Ewbank, Frank & Ronald de Boer, Kim Feenstra, Victoria Koblenko, Nicolette van Dam, Daley Blind en Angela Schijf. 

Het merk is vooral in de periode 2005 tot en met 2012 sterk internationaal gegroeid met een omzet van meer dan € 10 miljoen met een sterke basis in Amerika. Na deze reeks van succesvolle jaren heeft de organisatie eind 2012 tot en met 2014 een lastige periode doorgemaakt. Eind 2012 was er sprake van een strategische samenwerking, waarbij TONYCOHEN verantwoordelijk was voor het product en de branding maar de administratie, logistiek en warehousing activiteiten waren uitbesteed aan haar partner. Begin 2015 is TONYCOHEN weer verzelfstandigd en zijn de administratie, logistiek en warehousing weer volledig in eigen beheer.

Missie, visie en/of doelstellingen
De missie van TONYCOHEN is om zowel vrouwen als mannen op subtiele wijze stijlvol te kleden, waarbij het uitgangspunt is dat de kleding “Ready to Wear” is. De producten zijn kwalitatief hoogwaardig en hand-made. Het merk staat voor imago en kwaliteit voor een betaalbare prijs. 

Marktinformatie
De fashionbranche is een specifieke markt. In de markt is een duidelijke tweedeling ontstaan van enerzijds goedkope bulkartikelen en anderzijds duurdere kwaliteitsartikelen. Het middensegment zal naar verwachting verdwijnen, doordat het overgrote deel van de producten uit dit segment niet het imago en de kwaliteit heeft om zich als duurder kwaliteitsproduct te handhaven.

Warenhuizen zullen zich sterker gaan richten op het luxe segment door een kwalitatief en vernieuwend assortiment aan te bieden. Zo zullen bij De Bijenkorf vanaf lente 2017 de eerste Nederlandse shop-in-shops geopend worden van het Britse warenhuis John Lewis. Daarnaast zal de recente overname van de Galeria Holding door Hudson’s Bay Company (HBC), die eigenaar is van onder andere Saks Fifth Avenue, ook leiden tot een kwalitatief hoger segment bij het Belgische warenhuis Galeria Inno.

Het label TONYCOHEN bevindt zich momenteel aan de onderkant van het hogere segment (duurdere kwaliteitsproducten). Dit is ook precies de positie die het merk wil innemen, namelijk die van betaalbaar designerlabel. Daarnaast is er voldoende potentie om nog verder op te schalen binnen dit hogere segment.

Positionering in de markt
De merknaam TONYCOHEN heeft een goed en sterk imago. Binnen de modewereld wordt het merk gezien als een internationaal merk met potentie. Dit komt doordat de signatuur ligt in het gebruik van verschillende luxe materialen zoals leer en zijde. Deze materialen tonen de stoere en zachte kant van de vrouwen en mannen die de kleding dragen (Understated Luxury). Het label staat voor uitzonderlijke kwaliteit en is hand-made met veelal speciale afwerkingen. Hoewel het een designer label is, is de kleding ready-to-wear.

De in het afgelopen decennia zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid en potentie van het label TONYCOHEN vertegenwoordigen de echte waarde van de onderneming. Dit verklaart waarom de aandeelhouder bereid is geweest om ook in de afgelopen periode fors te blijven investeren in het merk.
In het klantenbestand bevindt zich een aantal belangrijke grootwinkelbedrijven en ruim 40 boetieks in Nederland. Klanten in de Verenigde Staten zijn onder meer Nordstrom en SK Networks. 

Concurrentie
Het onderscheidende vermogen van TONYCOHEN ten opzichte van de concurrentie met een vergelijkbaar imago en vergelijkbare kwaliteit (o.a. Acne, Helmuth Lang, IRO, Sandro by Marlene Birger) is dat TONYCOHEN’s kleding minder seizoengevoelig is en daardoor gekenmerkt wordt als “investment pieces”. Daarnaast ligt de kracht van de producten in een veel betere prijs / kwaliteitsverhouding dan bij de concurrent.

Structuur
De huidige organisatiestructuur ziet er als volgt uit.

organigram

Momenteel is Jens Participatie B.V. nog 100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. Eind 2016 zal Tony Cohen Beheer B.V. 35% (personal holding van Tony Cohen) van de aandelen verwerven en Capital Staete B.V. 15%, (personal holding van Arjan Evers) tezamen 50%. Beide heren vormen nu de dagelijkse leiding van het bedrijf.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal (productie + uitbreiding verkooppunten) € 700.000,-
Eigen middelen € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Tony Cohen Amsterdam B.V., TNC Store B.V. en Jens Participatie B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Tony Cohen Amsterdam B.V. en cs. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • Er wordt, onder voorwaarde van medische acceptatie, een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T.M. (Tony) Cohen ter hoogte van € 200.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Tony Cohen Amsterdam B.V. als Verhoogd risico; dit geldt tevens voor Jens Participatie B.V. 

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall score komt uit op Ruim voldoende en is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2015 en de prognoses voor 2016 en 2017.

Rentabiliteit
In 2015 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden en is TONYCOHEN verzelfstandigd. In 2015 bedroeg de genormaliseerde cashflow, mede hierdoor, € 250.000,- negatief. Door een forse kapitaalinjectie van de huidige aandeelhouder is het cashflowtekort opgevangen en bedroeg het uiteindelijke Netto Cashflow overschot meer dan € 1.000.000,-. Ondanks deze forse kapitaalinjectie zou dit een score Matig rechtvaardigen. 

De Fall/Winter collectie 2016 is voorverkocht, waarvoor geschreven verkooporders aanwezig zijn. De omzet in Nederland in het boekjaar 2016 zal naar verwachting uitkomen op ruim € 2.100.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow bedraagt ruim € 450.000,- met uiteindelijk een verwacht Netto Cashflow overschot van ruim € 300.000,-. Na realisatie van de prognose 2016 zou de score uitkomen op Excellent. In 2017 wordt een omzetstijging verwacht van 20% met een uiteindelijk te verwachte genormaliseerde cashflow van € 750.000,-. Het verwachte Netto Cashflow overschot bedraagt 75%, wat ook een score Excellent zou betekenen. Mede door de verlieslatende exploitatie in 2015, in combinatie met het gegeven dat de prognose nog niet volledig is gerealiseerd, hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit 
Per ultimo 2015 bedroeg de solvabiliteit ruim 29% op een balanstotaal van € 681.807,-. Hiermee is de Collin Credit Score voor de solvabiliteit Ruim voldoende. Na realisatie van de prognose 2016, die grotendeels vastligt op basis van geschreven verkooporders, zal de solvabiliteit (na verstrekking van de lening van Collin) naar verwachting uitkomen op ruim 54% op een balanstotaal van € 1.142.000,-. Hierdoor zal de score naar verwachting verbeteren naar Excellent. Wij stellen vooralsnog de score vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2015 ruim 1,4 en scoort daarmee Ruim Voldoende. Na financiering en realisatie van de prognose 2016 zal de current ratio naar verwachting verder verbeteren naar 6,5. Dit zou een score Excellent rechtvaardigen. Wij stellen de score vooralsnog vast op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Tony Cohen heeft besloten het grensbedrag voor een VIP-behandeling bij de eerstvolgende Amsterdam Fashion Week te verlagen. Dit betekent dat investeerders vanaf € 5.000,- in aanmerking komen voor de extra beloning. Dit in tegenstelling tot het eerder genoemde grensbedrag van € 10.000,-, waar nog in de video naar wordt verwezen.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1700 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-09-2016 om 21:05
investeerder-5626 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2016 om 20:48
investeerder-20793 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-09-2016 om 19:44
investeerder-20145 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2016 om 18:32
investeerder-17415 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2016 om 17:21

Reacties

Investeerder – 17247
09-09-2016 11:11
Er wordt, onder voorwaarde van medische acceptatie, een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T.M. (Tony) Cohen ter hoogte van € 200.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Waarom is deze medische acceptatie nog niet verkregen? Dat kan immers eenvoudig, een aanvraag indienen, medische acceptatie verkrijgen en pas daarna de verz. ovk tekenen.

Collin Crowdfund
09-09-2016 11:19
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

Tony Cohen is inmiddels medisch geaccepteerd. De opmaak van de verzekeringspolis is in behandeling.

Investeerder – 20832
09-09-2016 11:31
De debiteuren zijn Tony Cohen Amsterdam B.V., TNC Store B.V. en Jens Participatie B.V. in welke verdeling zijn zij de debiteur. Oftewel wie van de BV’s neemt deze lening?

Collin Crowdfund
09-09-2016 11:38
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie,

Alle genoemde BV’s zijn opgenomen als volwaardig debiteur ofwel iedere rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk.

Investeerder – 20832
09-09-2016 12:15
Van de debiteur TNC store BV zijn vanaf 2012 geen cijfers gedeponeerd. Wat zijn hier de redenen van?

A.W. Evers
09-09-2016 15:30
TNC Store B.V. is pas sinds 1 jaar een dochter van TONYCOHEN. Daarvoor was het een klein onderdeel van een andere groep met de activiteiten van een winkel. De jaarcijfers moeten formeel nog worden gepubliceerd. Bij de overname van deze B.V. is echter uiteraard een boekenonderzoek uitgevoerd waarbij vastgesteld is dat er een correcte administratie is gevoerd.
Investeerder – 18837
09-09-2016 12:55
De omzet in Nederland over 2016 wordt geschat op EUR 2,1 mio. Wat is de reden dat de geprognosticeerde omzet in bijv. de US niet wordt vermeld?

A.W. Evers
09-09-2016 14:52
Het intake moment van de verkooporders in de US wijkt af van Nederland waardoor de omzet op het moment van het indienen van de pitch nog niet precies bekend was. De omvang van de verkooporders bedraagt op dit moment € 150.000,-. Het volgende intake moment is gepland tussen 15 september en 30 september. Wij verwachten een hogere intake dan bij de voorgaande intake ronde.
Investeerder – 5556
15-09-2016 16:27
Ik kan in de beschrijving van deze investeringsaanvraag dan wel op de website van TonyCohen niet direct achterhalen of deze organisatie in het bezit is van een Milieu keurmerk (duurzaamheid) dan wel een keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar we hier met de kledingindustrie te maken hebben, wil ik graag weten voor welke keurmerken TonyCohen is gecertificeerd.

A.W. Evers
15-09-2016 16:59
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

TONYCOHEN is een designerlabel die haar kleding ontwerpt en verkoopt. De genoemde keurmerken zijn vooral van toepassing op de producenten van de kleding. Deze producenten zijn gecertificeerd hetgeen ook een vereiste is van de andere exclusieve kledingmerken waarvoor men produceert. Daarnaast werkt TONYCOHEN al meer dan 15 jaar met haar producenten samen en 2x per jaar worden alle ateliers bezocht. TONYCOHEN erkent dat Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk zijn en zal dit ook gelet op de internationale expansie naar buiten toe uitdragen en actief ondersteunen.

Ondernemer
Tony Cohen

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas