29962

Total Exercise

€ 50.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 76
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 76 investeerders

Samenvatting

Total Exercise is actief op het gebied van het aanbieden en verzorgen van trainingen op een eigen vaste locatie. De trainingsprogramma’s die aangeboden worden zijn gebaseerd op Obstacle Course Racing en richt zich op sporters uit nagenoeg alle leeftijdscategorieën. Er is ook een specifiek kinderprogramma, genaamd PowerKids. Eigenaar Jody Simons is al vele jaren actief op het gebied van personal training en fitness. In 2012 heeft hij zijn eigen onderneming opgericht, die nu als B.V. gevoerd wordt. Na een flink aantal jaren bij Defensie werkzaam te zijn geweest, heeft Jody sinds enige jaren de focus volledig op zijn eigen bedrijf. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 67.500,- Hiervan wordt € 7.500,- uit eigen middelen ingebracht door de ondernemer en € 10.000,- geleend door de schoonouders. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert voor Total Exercise B.V. een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor deze financier is Total Exercise B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer J. Simons voor € 50.000,-, die grotendeels morele waarde heeft. Tevens wordt er een eerste verpanding van inventaris, machines en sportattributen verkregen. Op het leven van de heer J. Simons wordt een overlijdensrisicoverzekering van minimaal € 50.000,- gesloten die aan de investeerders van Collin Crowdfund wordt verpand. De door de schoonouders te verstrekken lening van € 10.000,-, wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Daarnaast geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Total Exercise B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 40% is.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor het financieren van de verbouwing en inrichting van de nieuwe locatie in Zoetermeer, werkkapitaal en het aflossen van de huidige financiering.

Ondernemer

Jody Simons (41) is na zijn mbo-opleiding Bouwkunde in eerste instantie in loondienst aan de slag gegaan bij een bedrijf in de agrarische sector en bij een aannemersbedrijf. In 2000 maakte hij de switch naar Defensie, waar hij in diverse functies werkzaam is geweest, waarvan de laatste periode als Sergeant bij de Luchtmobiele Brigade. Tijdens zijn werk bij Defensie was Jody vanuit zijn interesse in fitness/gezondheid/fitheid al actief als sportcoach, fitnessinstructeur en personal trainer. Ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van deze activiteiten heeft hij een grote hoeveelheid opleidingen en cursussen gevolgd. Ook opleidingen die met het mentale aspect van fitheid/gezondheid te maken hebben. Gebruik makend van de inmiddels opgedane ervaring met het geven van allerlei trainingen (vaak op vrijwillige basis) en de bij Defensie opgedane ervaringen, heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht in 2012. Inmiddels is hij zich sinds enkele jaren volledig gaan richten op zijn zakelijke activiteiten, waardoor het bedrijf een mooie groei doormaakt. Deze groei is de aanleiding om naar een grotere locatie te verhuizen.

Onderneming

Total Exercise B.V. is een sportbedrijf dat zich vooral richt op Obstacle Course Racing (OCR). Dit is momenteel de snelst groeiende sport ter wereld. OCR moet worden gezien als een kilometerslange militaire hindernisbaan door de natuur. De hindernissen zijn bijvoorbeeld hoge muren, klimmen in touwen en kruipen onder draden. Deze evenementen springen als paddenstoelen uit de grond, waar iedereen aan mee kan doen, van recreatief tot atleet, van jong tot oud. Onderscheidend is dat de ondernemer zich in Zoetermeer ook nadrukkelijk op kinderen richt. Hier biedt hij ook gerichte lessen voor aan. 

Op dit moment bestaat het trainingsprogramma voor de diverse doelgroepen uit vier smaken;

 • Crosstraining – Gericht op kracht en conditie
 • Obstacle Course Training – Techniek training ten behoeve van het goed kunnen nemen van de diverse hindernissen (obstacles)
 • Military Physical Training – Het vergroten van de mentale weerbaarheid en teambuilding
 • PowerKids – Er wordt er les gegeven aan kinderen vanuit de visie van Total Exercise, maar dan op een pedagogische en speelse manier.

Het streven is om te groeien naar een zo groot mogelijk aantal vaste klanten die abonnementen willen afnemen, waardoor een groot gedeelte van de omzet recurring is.

Missie, visie, doelstellingen
Door de brede kennis op het gebied van voeding, training en coaching, wordt gezondheid als een totaalplaatje gezien. Dit is ook het uitgangspunt van de ontwikkelde programma's om de cliënten zo goed mogelijk hun beoogde resultaat te laten bereiken. De simpelheid van de visie is ook de kracht van de missie. Door terug te gaan naar de basis zal men resultaten halen. Hiervoor worden te allen tijde vier pijlers gehanteerd: voeding, houding, techniek en vermogen. Deze visie is toepasbaar voor het grote publiek en dus ook bruikbaar voor deze onderneming. Het doel is om de nieuwe vestiging verder uit te bouwen tot een succesvol trainingscomplex in Zoetermeer en om na drie jaar meerdere vestigingen te realiseren in Nederland. Dit onder een franchiseformule, met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de “Total Exercise” visie.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Obstacle running, outdoor sporten, het ruigere sporten (Crossfit) is erg populair. De bootcamp-clubjes en Crossfit-boxen springen als paddenstoelen uit de grond. Al deze clubs/boxen doen mee aan een Obstacle Run. Ze trainen allemaal op kracht en conditie, maar niet op de techniek van het nemen van hindernissen. Simpelweg omdat ze geen obstakels hebben om mee te trainen. Deze zijn bij Total Exercise wel aanwezig.

De fysieke buren zijn tevens de concurrenten. Deze bedrijven richten zich op personal training, vrouwenfitness en Krav Maga (vechtsport). De onderscheidende factor van Total Exercise wordt nog beter zichtbaar door deze dichtbij gelegen concurrentie. Onderscheidend is men onder meer met ‘PowerKids’. Deze programma’s sluiten goed aan op de behoeften van jongeren.

Budgetketens zeggen tegenwoordig ook personal training aan te bieden. In de praktijk blijkt de kwaliteit van hetgeen geboden wordt, vaak teleurstellend en niet tot resultaten te leiden. Door de lange praktische ervaring bij Defensie en ruime theoretische kennis van de inspanningsfysiologie is de ondernemer ervan overtuigd dat hij ook op dat vlak onderscheidend kan zijn.

Marktinformatie
Naast de trend van gezonder leven en fit willen zijn, is het ook bewezen dat gezond personeel efficiënter en effectiever is. Het ziekteverzuim zal verlagen en het personeel zal weerbaarder zijn. Dit uit zich zowel mentaal als fysiek. De cijfers liegen niet. Door te investeren in hun gezondheid verdient de werkgever dit uiteindelijk terug. Wij zijn aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland, zodat werknemers met belastingvoordeel kunnen sporten. Daarnaast zullen wij in de nieuwe situatie ons ook beter kunnen richten op fitness aan/bij bedrijven. Tevens worden faciliteiten geboden voor de opleiding Sport & Bewegen. De gemeente Zoetermeer heeft een actief beleid om overgewicht en obese bij kinderen onder de 12 jaar te bestrijden. Met de PowerKids programma’s wordt volledig aangesloten op dit beleid. De locatie van het trainingscomplex ligt tussen twee grote wijken van Zoetermeer en is goed bereikbaar. Er is ook ruime (gratis) parkeergelegenheid.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing hal € 5.250,-
Aankoop obstakels/apparaten € 25.500,-
Marketing € 4.000,-
Borg huur € 7.500,-
Advieskosten € 5.250,-
Onvoorzien/werkkapitaal € 11.000,-
Aflossing ABN Amro bank € 9.000,-
Totaal € 67.500,-
Eigen inbreng € 7.500,-
Achtergestelde lening € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Total Exercise B.V.
 • De heer J. Simons geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De lening van de schoonouders ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste twee jaar zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Total Exercise B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer J. Simons voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris, machines en sportattributen van Total Exercise B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Total Exercise wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de opgestelde prognoses voor de jaren 2018 tot en met 2020.
De overall Collin Credit Score bedraagt Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De onderneming gaat naar verwachting flink profiteren van de verhuizing naar een grotere en beter bereikbare locatie. Het inmiddels aanwezige vaste klantenbestand zal flink worden uitgebreid, waarbij de focus is gericht op het behalen van zo veel mogelijk abonnementen. De evenementen die worden georganiseerd nemen in aantal en omvang ook toe, waardoor de naam van de onderneming verder wordt gevestigd. Dit zal conform prognose leiden tot een forse omzet- en winsttoename ten opzichte van het boekjaar 2017. In 2017 is volgens de voorlopige cijfers een omzet gerealiseerd van € 52.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 17.000,-. Op basis van de opgestelde prognoses is de omzet ultimo 2018 € 142.000,- en de genormaliseerde cashflow € 26.000,-. Dit is ruim voldoende om de financiële verplichtingen na te komen. In 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 175.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 26.000,-. Omdat deze score gebaseerd is op een behoorlijke stijging t.o.v. hetgeen tot nu gerealiseerd is, bepalen wij de score voor Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 is het aanwezige eigen vermogen bij aanvang (€ 7.500,-) door winstreservering naar verwachting toegenomen tot € 14.000,-. Samen met het achtergesteld vreemd vermogen van € 10.000,-, vormt dit een totaal eigen vermogen van € 24.000,-. De solvabiliteit is dan 34% met een score Ruim voldoende. Eind 2019 wordt door de toevoeging van het resultaat een eigen vermogen begroot van € 41.000,- met een solvabiliteit van 56%. Voorzichtigheidshalve hanteren wij nu de score Ruim voldoende voor de Solvabiliteit. 

Liquiditeit
Door het activeren van een gedeelte van de kosten die bij de investeringen zijn begroot, is er sprake van een enigszins vertekende berekening van de current ratio in 2018. Naar verwachting is de liquiditeitsratio dan 1,4 met een score Goed. In 2019 is de current ratio naar verwachting 1,0 met een score Voldoende. Dit geeft een reëler beeld van de situatie. Derhalve bepalen wij nu de score voor Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

De volgende vouchers worden verstrekt:

 • Investeerders van € 500,- kunnen één maand onbeperkt gratis sporten en krijgen een Total Exercise sjaal.
 • Investeerders van € 1.000,- ontvangen twee Mylogenics / sportmassage behandelingen en een Total Exercise sjaal.
 • Investeerders vanaf € 1.500,- krijgen twee personal trainingen en een Total Exercise sjaal.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Bij verstrekking van de vouchers is het mogelijk dat de individuele anonimiteit kan worden opgegeven.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49009 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-04-2018 om 10:04
investeerder-22414 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2018 om 10:04
investeerder-52383 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2018 om 10:04
investeerder-2746 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2018 om 10:04
investeerder-10600 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2018 om 10:04

Ondernemer
Jody Simons

Crowdfund Coach


Peter Stout