48773

Toya’s Toetties

€ 315.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 318
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 318 investeerders

Samenvatting

Montoya Corbijn exploiteert al een aantal jaren een gastouderlocatie aan huis. Ze kan nu samen met haar partner een bedrijfspand met bovenwoning kopen alwaar ze een groter kinderdagverblijf voor 12 kinderen en een BSO gaat starten. De woning wordt met een particuliere financiering aangekocht en voor deze financiering wordt een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand gevestigd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 392.500,-. Naast de eigen inbreng en een schenking van de ouders bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 315.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 265.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn mevrouw M.S.C. Corbijn h.o.d.n. Toya’s Toetties. Door de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. Deze aansprakelijkheid heeft op dit moment grotendeels morele waarde op basis van de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het pand aan de Kanaalstraat 12A, 4388 BM te Oost-Souburg, kadastraal bekend als sectie I, nummer 4609 gemeente Vlissingen. Dit kadastrale stuk zal nog gesplitst worden, waardoor de bovenwoning en het bedrijfsgedeelte gesplitst zijn. Het pand heeft een marktwaarde in huidige staat van € 320.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 343.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatm 17-5-2024.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund
 • De partner van onderneemster De heer R. Wels geeft een persoonlijke borgtocht af van € 315.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht is op dit moment grotendeels materieel op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De geldnemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de bovenwoning met als adres Kanaalstraat 12, 4388 BM te Oost-Souburg, kadastraal bekend als sectie I, nummer 4609 gemeente Vlissingen. Dit kadastrale stuk zal nog gesplitst worden, waardoor de bovenwoning en het bedrijfsgedeelte gesplitst zijn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privé woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. De bovenwoning kent een martwaarde van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 30-05-2024.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert.

Leendoel

De middelen uit deze financiering zullen aangewend worden voor de aankoop van een bedrijfspand dat tot kinderdagverblijf wordt verbouwd.

Ondernemer

Montoya Corbijn (1990) woont samen met haar partner en zoontje en is altijd bezig geweest met kinderen en hun ontwikkeling. Vanaf het moment dat ze een eigen huis kocht, wat groot genoeg was, heeft ze het ingericht voor het starten van een gastouderopvang.
Ze heeft zichzelf steeds verder ontwikkeld tot een flexibele, prettige, duidelijke en veilige gastouder die veel onderneemt met de kinderen en actief en betrokken is. Ze vindt dat een kind zichzelf moet kunnen zijn en zich met andere kinderen samen het beste ontwikkelt in een hechte groep. Ze wil ouders helpen door in te spelen op hun behoefte aan kinderopvang. Als kinderen goed verzorgd worden en blij zijn in de opvang, kunnen ouders met een gerust hart werken.

Onderneming

Na jaren een gastouderopvang te hebben gehad wil onderneemster op de nieuwe locatie dit laten groeien naar een kinderdagverblijf voor maximaal 12 kinderen en 10 kinderen voor een BSO. Ze wil bewust een kleinschalige opvang om de juiste zorg en sfeer voor de kinderen te kunnen creëren. Onderneemster heeft goede contacten in de markt en bij andere kinderdagverblijven in de omgeving is een flinke wachtlijst waardoor ze verwacht snel een goede/hoge bezettingsgraad te hebben.

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed betreft een voormalig winkelpand met bovenwoning. De bovenwoning wordt ook aangekocht en middels een particuliere hypotheek gefinancierd. Het onderpand betreft de begane grond met onderliggende grond van 500 m2. Het pand is van omstreeks 1970 gebouwd en is in 2020 uitgebreid gerenoveerd. Het pand zal tot kinderdagverblijf worden verbouwd met 5 wc’s, 2 keukenblokken en een ventilatie systeem. De marktwaarde in huidige staat bedraagt € 320.000,-, de marktwaarde na verbouwing bedraagt € 343.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 17-5-2024.

De LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bij de start is daarmee 98% en 77% bij de slottermijn en na verbouwing.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 315.000
Kosten koper € 35.000
Overige kosten € 12.500
Verbouwing € 30.000
Totale investering € 392.500
Eigen inbreng € 30.000
Schenking ouders € 47.500
Lening via Collin Crowdfund € 315.000

Leenbedrag: € 315.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 265.000,-.

Overige financiers:
De particuliere financiering op de bovenwoning bedraagt € 340.000,- met daarnaast een overbruggingslening tot verkoop van de huidige woning van € 114.000,-. De waarde van de woning bedraagt € 450.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 30-05-2024.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Toya’s Toetties is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers over 2023 en de prognose voor 2024 en 2025. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Het gastouderverblijf was tot nu toe kleinschalig. In 2023 is er een omzet van € 46.000,- met een operationele cashflow van € 35.000,- gerealiseerd. De partner van onderneemster heeft daarnaast loondienstinkomen. Voor de prognoses na aankoop van het pand zijn best en worse case scenario’s gemaakt waar bij een volledige bezetting een omzet van € 219.000 met een genormaliseerde operationele cashflow van € 70.000,- voor aflossingen kan worden gerealiseerd en bij 50% bezetting een omzet van € 109.000,- met een genormaliseerde operationele cashflow van € 14.000,- voor aflossingen. Het is de verwachting dat het te realiseren scenario ergens tussen beide in zal zitten. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Tot op heden werden de resultaten van het gastouderverblijf naar privé gehaald. Met de aankoop wordt er € 77.000,- vermogen in de eenmanszaak gebracht. We verwachten een solvabiliteit na het eerste jaar na aankoop van het pand van 14% op een balanstotaal € 367.000,- bij het best case scenario. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn mevrouw M.S.C. Corbijn h.o.d.n. Toya’s Toetties. Door de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen. Deze aansprakelijkheid heeft op dit moment grotendeels morele waarde op basis van de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het pand aan de Kanaalstraat 12A, 4388 BM te Oost-Souburg, kadastraal, nog te splitsen en bekend als sectie I, nummer 4609 gemeente Vlissingen. Het pand heeft een marktwaarde in huidige staat van € 320.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 343.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatm 17-5-2024.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund
 • De partner van onderneemster De heer R. Wels geeft een persoonlijke borgtocht af van € 315.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht is op dit moment grotendeels materieel op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De geldnemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privé woning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privé woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert.

Door de hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële Beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 11:40
investeerder-69537 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 11:40
investeerder-445649 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 11:39
investeerder-22301 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 11:39
investeerder-446553 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 11:38

Ondernemer

M.S.C. Corbijn

Crowdfund Coach


Marc Kogels