42590

Toys & Things Vlaardingen

€ 245.000  |  7,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 391
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-07-2022 in 4 dagen volgeschreven door 391 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Toys & Things Vlaardingen
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop winkelpand
Datum van oprichting 25-01-2012
Website www.toysenthingsvlaardingen.nl

Leendoel

Monique Baars exploiteert sinds juni vorig jaar de speelgoedwinkel Toys & Things te Vlaardingen. De winkel zit nu gevestigd buiten het centrum van Vlaardingen. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een winkelpand in het winkelcentrum Liesveld te Vlaardingen aan te kopen. Voor de aankoop van het onroerend goed is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 245.000,- verstrekt met een looptijd van 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, een slottermijn van € 200.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom € 220.000
Aanvullende kosten € 25.000
Totaal € 245.000
Collin Direct € 245.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Toys & Things Vlaardingen.
  • Er wordt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- afgegeven door mevrouw M. Baars en de heer B.J. Giesbergen (partner). De waarde van de borgstelling beperkt zich tot de overwaarde op het onroerend goed privé in bezit en is materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Toys & Things Vlaardingen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 245.000,- op het aan te kopen winkelpand aan de Liesveld 2, 3131CL te Vlaardingen (kadastraal bekend als sectie M, complexaanduiding 460A appartementsindex 12 te Vlaardingen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het winkelpand wordt aangekocht voor € 245.000,-.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Toys & Things Vlaardingen is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Toys & Things Vlaardingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Monique Baars heeft vorig jaar juni 2021 de winkel geopend. Door diverse opstartkosten is er het eerste jaar een (beperkt) verlies gerealiseerd. Monique Baars heeft voorheen haar eigen besloten vennootschap gehad, waarbij ze als hypotheekadviseur actief was. Op aanraden van haar boekhouder heeft ze bedrijfsactiviteiten van Toys & Things Vlaardingen in de bestaande B.V. ondergebracht.

Jaarcijfers

Balans overzicht Toys & Things Vlaardingen 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 5.000
Vlottende activa € 39.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 48.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € -/-21.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 69.000
Totaal € 48.000

Winst- en verliesrekening jaarcijfers 2021

Omzet € 104.000
Bruto winst € 30.000
Kosten € 49.000
Belasting € –
Netto winst € -/-19.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 245.000
Bruto winst € 120.000
Kosten € 38.000
Belasting € 12.000
Netto winst € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-308806 heeft € 16.500 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:42
investeerder-313951 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:38
investeerder-210915 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:30
investeerder-238413 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:21
investeerder-76514 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 11:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders