46491

Transport Service Woerden B.V.

€ 90.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 183
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-11-2023 in 1 uur volgeschreven door 183 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Transport Service Woerden B.V.
Sector Transport & Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering en overname Truck- en Carwash
Datum van oprichting 26-5-2023

Leendoel

Transport Service Woerden BV is een groeiende transportonderneming die inspeelt op de logistieke behoeften van haar opdrachtgevers en staat onder leiding van Ronny van Dockum. Ronny heeft ruime ervaring op alle logistieke uitdagingen die gepaard gaan met het reilen en zeilen van een transportonderneming. Transport Service Woerden heeft diverse opdrachtgevers in de logistieke sector en beschikt over de vereiste NIWO-vergunning.

Er wordt een financiering gevraagd voor de overname van Truck- en Carwash Alphen, inclusief machines en installaties en voor de herfinanciering van een dure lening.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 
 

Financieringsbehoefte

Overname Truck & Carwash Alphen V.O.F. € 90.000
Herfinanciering bestaande lening € 35.000
Voorraden € 10.000
Kosten € 10.000
Totaal € 145.000
Eigen inbreng € 55.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers voor de financiering zijn:
  • Uit ’t Hart B.V.
  • Van Dockum Groep B.V.
  • Transport Service Woerden B.V.
  • Truck- en Carwash Alphen V.O.F.  
 • R.D.J. van Dockum en A.Y.E. Bamar geven een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé bezit.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • R.D.J. van Dockum en A.Y.E. Bamar geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Defensie-eiland 239 3441VK te Woerden, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 3475 appartementsrechten 9, 46 en 47 te Woerden. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.142.500,- en een openstaande schuld van € 295.000,- per d.d. 1-1-2023. Het onroerend goed kent een WOZ van € 812.000,- met waardepeildatum 1-1-2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Transport Service Woerden B.V. is Verhoogd risico, de score voor Van Dockum Groep B.V. en Uit ’t Hart B.V. is Laag risico en over te nemen bedrijf; Truck- en Carwash Alphen VOF heeft de score Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de tussentijdse jaarcijfers 2023 (t/m sept) van Transport Service Woerden, de jaarcijfers 2022 en tussentijdse cijfers 2023 (t/m juni) van Truck- en Carwash Alphen en de prognose van 2024 en 2025 van Truck- en Carwash Alphen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting jaarcijfers:
De kortlopende schulden van Transport Service Woerden B.V. bestaan voor het grootste gedeelte uit crediteuren, circa € 84.000,-. Het overige deel bestaat uit een dure financiering welke geherfinancierd wordt middels deze lening en uit een deel omzetbelasting.

Jaarcijfers

Balans overzicht t/m september 2023 Transport Service Woerden B.V.

Activa

  t/m sept. 2023
Vaste activa € 76.000
Vlottende activa € 127.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 203.000

Passiva

  t/m sept. 2023
Eigen vermogen € 55.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 148.000
Totaal € 203.000

Winst- en verliesrekening t/m september 2023 Transport Service Woerden B.V.

Omzet € 473.000
Bruto winst € 363.000
Kosten € 308.000
Netto winst € 55.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44542 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 14:06
investeerder-62799 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 14:05
investeerder-250329 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders