42893

TSAM B.V. (2)

€ 180.000  |  9,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 422
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-09-2022 in 21 uur volgeschreven door 422 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam TSAM B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 02-02-2018

Leendoel

TSAM B.V. is in 2020 een financiering via Collin Crowdfund aangegaan, die succesvol is afgelost conform de pitch. TSAM B.V. staat voor Trust, Share And Multiply en is opgezet door de drie broers Naiemi. Zij kopen tweedehands mobiele smartphones in en leveren deze aan particulieren door heel Europa en zijn uitgebreid naar zakelijke klanten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het aankopen van grotere batches voorraad (mobiele telefoons van Apple en Samsung). 

Er wordt een lineaire lening van € 180.000,- verstrekt met een looptijd van 54 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 180.000
Totaal € 180.000
Collin Direct € 180.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • TSAM B.V.
  • NLFP B.V.
  • Trilogy Holding B.V.
  • R. Naiemi Holding B.V.
  • A.A.F. Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 180.000,- op het appartement aan de Kortlandpad 69, 2729 DN te Zoetermeer kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 950, appartementsindex 15 en appartementsindex 119 te Zegwaard, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.385,- en een openstaande schuld van € 169.931,64. De huidige tweede hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund is € 50.000,-. Deze zal geroyeerd worden, waardoor er een nieuwe tweede hypotheek gevestigd kan worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 307.000,- op basis van WOZ-waarde per 1 januari 2021. Op dit moment staat het appartement in de verkoop op Funda voor een bedrag van € 400.000,-. De heer F. Naiemi (1989) heeft het appartement in de verkoop gezet om te kijken naar een alternatief voor de financiering van de voorraad. Zijn voorkeur gaat uit naar een externe financiering. Bij succesvolle funding zal het appartement van Funda gehaald worden.
 • De heer F. Naiemi (1989) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het woonhuis, waar tevens hypotheek op wordt gevestigd en zijn cryptoportefeuille.
 • De heer R. Naiemi (1987) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van cryptoportefeuille.
 • De heer F. Naiemi (1994) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van cryptoportefeuille.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van TSAM B.V., NLFP B.V., Trilogy Holding B.V., R. Naiemi Holding B.V. en A.A.F. Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer F. Naiemi (1989) geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement aan de Kortlandpad 69, 2729 DN te Zoetermeer kadastraal bekend als sectie F, complexaanduiding 950, appartementsindex 15 en appartementsindex 119 te Zegwaard. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor TSAM B.V. is Aanzienlijk risico, de score voor NLFP B.V. is Verhoogd risico, de score voor Trilogy Holding B.V., R. Naiemi Holding B.V. en A.A.F. Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van TSAM B.V., NLFP B.V., Trilogy Holding B.V., R. Naiemi Holding B.V. en A.A.F. Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De leveranciers van TSAM B.V. zijn onder andere Apple en Samsung. Tijdens de corona lockdowns was het aanbod altijd aanwezig, waarbij supply chain issues wel invloed hadden op de ondernememing. Dit hebben de broers kunnen optimaliseren, waardoor ze de werkzaamheden kunnen voortzetten tijdens een lockdown.

Toelichting jaarcijfers
In 2020 heeft TSAM B.V. een omzet gerealiseerd van € 1.171.962,- met een negatief resultaat van -/- € 225.166,-. TSAM B.V. heeft in 2020 en 2021 de focus gelegd op het optimaliseren van de in- en verkoop processen. In 2021 heeft TSAM B.V. een omzet gerealiseerd van € 212.556,-. Door de TVL regeling hebben zij een resultaat kunnen realiseren van € 109.696,-. 

De langlopende schulden in 2021 bestaan uit een lening van Qredits met een langlopend deel van € 16.000,- (en een kortlopend deel van € 10.500,-) en Tozo lening met een openstaand bedrag van € 9.000,-.  Deze lening dient vanaf 1 juli 2022 te worden terugbetaald in een looptijd van 6 jaar. Trilogy Holding B.V. en R. Naiemi Holding B.V. hebben een totale rekening courant ter hoogte van 48.000,-. Daarnaast is er sprake van een vordering van de fiscus ter hoogte van € 71.000,-. Deze lening dient in 60 maanden te worden terugbetaald, waarbij de eerste aflossingstermijn op 1 oktober plaatsvindt. Er is sprake van een fors compensabel verlies, waardoor er de komende jaren geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. De ondernemers geven maximaal commitment af in privé wat het vertrouwen vanuit de ondernemers onderstreept en tevens wordt er een hypothecaire inschrijving op het privéwoonhuis afgegeven.

Jaarcijfers

Balans ultimo 2021 TSAM B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 72.000
Vlottende activa € 122.000
Overige vlottende activa € 12.000
Totaal € 206.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen -/- € 65.000
Langlopende schulden € 144.000
Kortlopende schulden € 127.000
Totaal € 206.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 TSAM B.V.

Omzet € 1.100.000
Bruto winst € 206.000
Kosten € 112.000
Winst voor belasting € 100.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-196505 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-09-2022 om 10:22
investeerder-118479 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2022 om 10:19
investeerder-269508 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
10-09-2022 om 10:17
investeerder-20470 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2022 om 9:50
investeerder-49501 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-09-2022 om 9:45

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders