36412

TSAM BV

€ 75.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-05-2020 in 1 uur volgeschreven door 152 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam TSAM B.V.
Sector Telecommunicatie
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Inkoop voorraad
Datum van oprichting 02-02-2018
Website www.reconnect-smartphones.nl

Leendoel

TSAM B.V. is een onderneming gespecialiseerd in de in- en verkoop van gebruikte Samsung telefoons. TSAM is begonnen als groothandel, maar is in de laatste 2 jaar actief als detailhandelaar. TSAM B.V. verkoopt aan klanten (onder andere door middel van platforms) door heel Europa. TSAM B.V. heeft door haar verleden als groothandelaar uitstekende contacten opgebouwd, waarmee de brutowinstmarge is vergroot bij verkoop direct naar de consument. Zij hebben het kapitaal nodig om maximaal gebruik te kunnen maken van hun capaciteiten en door te groeien.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inkoop voorraad € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • TSAM B.V.
  • R. Naiemi Holding B.V.
  • Trilogy Holding B.V.
  • A.A.F. Holding B.V.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven door de heer R. Naiemi. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven door de heer F. Naiemi (1989). Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Ter securering van de borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het appartement aan het Kortlandpad 69 te Zoetermeer verkregen. Het appartement is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 230.385,- en een openstaande schuld van € 180.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2019 is € 255.000,-. 
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven door de heer F. Naiemi (1994). Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor TSAM B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van TSAM B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers moeten om concurrerend te blijven, groot inkopen. Dit is nodig om een interessant bruto winstmarge te kunnen behalen. Hierom zijn de ondernemers continu op zoek naar werkkapitaal. Van de post langlopende schulden per ultimo 2019 (€ 192.000,-) is € 160.000,- een schuld aan de groepsmaatschappijen (personal holdings van de ondernemers). Dit betreft de management fee van de ondernemers, welke weer in het bedrijf zijn ingebracht. 

Invloed coronavirus
De ondernemers geven aan dat als gevolg van de coronacrisis hun verkoop sterk is gestegen en hun bruto winstmarge is verbeterd. Hierom hebben zij werkkapitaal nodig. De aangeleverde managementrapportages tot en met de maand april bevestigen dit beeld.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 50.000 € 40.000
Vlottende activa € 92.000 € 286.000
Overige vlottende activa € 143.000 € 15.000
Totaal € 285.000 € 341.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 30.000 € 50.000
Langlopende schulden € 183.000 € 192.000
Kortlopende schulden € 72.000 € 99.000
Totaal € 285.000 € 341.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 1.333.000  
Bruto winst € 221.000  
Kosten € 195.000  
Belasting € 6.000  
Netto winst € 20.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-94789 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-05-2020 om 10:06
investeerder-67616 heeft € 400 geïnvesteerd.
29-05-2020 om 10:06
investeerder-110494 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-05-2020 om 10:06
investeerder-131995 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-05-2020 om 10:06
investeerder-102585 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-05-2020 om 10:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders