40483

TTM Finishing

€ 25.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 59
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 59 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam TTM Finishing
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname activa
Datum van oprichting 26-04-2010

Leendoel

Yoeri Timmermans heeft middels zijn eenmanszaak TTM Finishing al jaren ervaring in het stralen en spuiten van staalconstructies, containers, machines e.d. De afgelopen jaren is de ondernemer voonamelijk actief op het gebied van fire protection waarbij er een speciale coating wordt aangebracht om zodoende de draagkracht te bevorderen in het geval de constructie, machine etc. vlam vat. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om activa over te nemen van een grondverzetbedrijf. Hiervoor is hij op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname activa € 50.000
Totaal € 50.000
Eigen inbreng € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer Y.M.J.A. Timmermans handelend onder de naam TTM Finishing. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van TTM Finishing worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het woonhuis aan de Hortensiastraat 11 te Nederweert (kadastraal bekend als sectie A, nummer 3688 te Nederweert) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- en openstaande schuld van € 181.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 250.000,-.
  • De heer Y.M.J.A. Timmermans geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres: Hortensiastraat 11 te Nederweert (kadastraal bekend als sectie A nummer 3688 te Nederweert) wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor TTM Finishing is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van TTM Finishing. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De coronacrisis heeft geen invloed gehad op de werkzaamheden van ondernemer Yoeri Timmermans. Dit blijkt ook uit de omzetgegevens 2020 en fiscale winst 2020 afgezet t.o.v. de voorbije jaren. De belangrijkste reden dat ondernemer daar geen last van heeft gehad is gelegen in het feit dat de specialistische spuit, straal en coatingwerkzaamheden doorgaan. Ondernemer spuit o.a. speciale materialen zodat deze hittebestendig zijn (bijvoorbeeld onderdelen boorplatformen) en deze business is niet geraakt door Covid-19. Daarnaast worden ook materialen zoals containers, machines, hekwerken etc. bewerkt. Ook deze materialen/goederen worden niet geraakt door de covid-19 problematiek. Op onderdelen (zoals bijvoorbeeld containers) is er juist meer vraag.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft het afgelopen jaar met zijn eenmanszaak een eenmalige financiële baat à € 6.000,- ontvangen uit de opbrengst van een vordering waardoor de kosten overall negatief zijn.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 5.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 15.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/- 7.000
Langlopende schulden € 9.000
Kortlopende schulden € 13.000
Totaal € 15.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 58.000  
Bruto winst € 58.000  
Kosten

€ -/-3.000

 
Resultaat € 61.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-26358 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 16:16
investeerder-10174 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 16:13
investeerder-18342 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 15:50
investeerder-15426 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 15:39
investeerder-11555 heeft € 300 geïnvesteerd.
29-07-2021 om 15:35

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders