47446

Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg

€ 75.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 172
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 172 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg
Sector Installatie en verkoop van tuinafzettingen
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Uitbreiding voorraad / werkkapitaal
Datum van oprichting 14-06-2021
Website www.katentuin.nl

Leendoel

Henk Uilenberg exploiteert Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg en is gespecialiseerd in het afzetten van tuinen voor de kat (zowel voor het er in- als uitgaan). Tevens is er een webshop onder de naam www.katentuin.nl. Marleen, de vrouw van Henk, ondersteunt hem bij de werkzaamheden. Daarnaast heeft zij nog een baan in loondienst. Alle producten worden gemaakt in Nederland. Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg is op zoek naar financiering voor uitbreiding van de voorraad (met name de speciale beugels die worden gehanteerd), werkkapitaal en de herfinanciering van een bestaande kortlopende lening om de beoogde groei kracht bij te zetten.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een lineaire aflossing tot een slottermijn van € 25.000,-. Er is een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 30.000
Herfinanciering kredietfaciliteit € 20.000
Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 85.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer H. Uilenberg handelend onder de naam Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis in privé.
  • Mevrouw L.M. Servaas (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis in privé.
  • De heer Uilenberg en mevrouw Servaas geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan Kloofpad 6, 2451 GC te Leimuiden, kadastraal bekend als sectie A nummer 2521 te Leimuiden. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 453.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- en een gelijke openstaande schuld. Er wordt geen tweede hypothecaire inschrijving verkregen aangezien de eerste hypotheekhouder geen toestemming hiervoor verleent.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische (concept) cijfers en prognoses van Tuinafzettingsbedrijf Uilenberg en de hypothecaire inschrijving op het woonhuis. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans wordt vervangen door de schuld bij Collin Crowdfund.

De ondernemer verwacht in 2024 een omzet van € 201.000,- met een resultaat van € 63.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 en concept 2023

Activa

  2022 concept 2023
Vaste activa € – € –
Vlottende activa € 1.000 € 8.000
Totaal € 1.000 € 8.000

Passiva

  2022 concept 2023
Eigen vermogen € -/-18.000 € -/-13.000
Langlopende schulden € 17.000 € 17.000
Kortlopende schulden € 2.000 € 4.000
Totaal € 1.000 € 8.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 169.000
Bruto winst € 68.000
Kosten € 24.000
Resultaat € 44.000

Winst- en verliesrekening concept 2023

Omzet € 128.000
Bruto winst € 66.000
Kosten € 34.000
Resultaat € 32.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-02-2024 om 14:30
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-02-2024 om 14:30
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-02-2024 om 14:30
investeerder-124770 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-02-2024 om 14:30
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-02-2024 om 14:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders