40559

Tuinhuis Culinair

€ 175.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 314
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 314 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tuinhuis Culinair
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verbouwing onroerend goed
Datum van oprichting 27-11-2003
Website www.tuinhuisculinair.nl

Leendoel

De heer R. Boset en mevrouw S.M.T. Boset-van der Sanden exploiteren lunchspot Tuinhuis Culinair in Tilburg. Gasten kunnen bij Tuinhuis Culinair terecht voor de lunch, partijen en high- tea, wine- en beer arrangementen. Zij gaan een tweede horecazaak openen: Zjuu Brunch & Borrelbar in het Leijpark te Tilburg. De financiering wordt aangewend voor het verbouwen van het nieuwe pand (o.a. de inrichting van de keuken, het restaurant alsmede de aanleg van het terras) waar Zjuu geopend zal worden. De inkomsten van Zjuu Brunch & Borrelbar zullen onder dezelfde V.O.F. vallen als Tuinhuis Culinair.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en met een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing pand Zjuu € 390.000
Aanloopkosten € 55.000
Totaal € 445.000
Leningen en sponsoring leveranciers € 67.000
Eigen inbreng € 203.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer R. Boset en mevrouw S.M.T. Boset-van der Sanden handelend onder de naam Boset-van der Sanden V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis en de (beperkte) overwaarde op het beleggingspand. De waarde is op dit moment voor ongeveer de helft materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het woonhuis aan de Ambrosiusstraat 15, te Loon op Zand (kadastraal bekend als sectie E nummer 5404 te Loon op Zand) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 315.000,- en openstaande schuld van € 315.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 23-07-2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 440.000,-.
  • De heer R. Boset en mevrouw S.M.T. Boset-van der Sanden hebben, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, 24 maanden voor einddatum de mogelijkheid om de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Boset-van der Sanden V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van historische cijfers (Tuinhuis Culinair) en van prognose cijfers (Zjuu Brunch & Borrelbar). De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemers: “Met onze locatie op de Westermarkt in Tilburg draaien we al jaren een stabiele omzet. De verplichte sluitingsmaanden voor de horeca vanuit de overheid hebben gezorgd voor een lagere omzet. We hebben met afhalen wel doorgedraaid in deze periodes. De omzet is na opening gelijk weer op peil en zorgt op sommige dagen zelfs voor een lichte groei. Onze klantenkring is trouw en ook ons personeelsbestand is in tact gebleven. We hebben gebruik gemaakt van de geldende compensaties voor onder andere de personeelskosten en ervoor gezorgd dat we onze kosten hebben kunnen voldoen. Dit is inclusief de belastingbetalingen. Wijzelf hebben voornamelijk geleefd van de spaargelden die beschikbaar zijn.”

Toelichting jaarcijfers
De verbouwing van het nieuwe pand van Zjuu Brunch & Borrelbar is nog bezig, de verwachting is dat er in 2022 een volledig jaar gedraaid kan worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2019-2020 Tuinhuis Culinair
 

Activa

  2019 2020
Vaste activa €67.000 €96.000
Vlottende activa €7.000 €7.000
Overige vlottende activa €50.000 €38.000
Totaal € 124.000 € 141.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 70.000 € 79.000
Langlopende schulden  –  –
Kortlopende schulden € 54.000 € 62.000
Totaal € 124.000 € 141.000

Winst- en verliesrekening 2019 Tuinhuis Culiniar

Omzet € 642.000  
Bruto winst € 475.000  
Kosten € 376.000  
Resultaat € 99.000  

Winst- en verliesrekening 2020 Tuinhuis Culiniar

Omzet € 425.000  
Bruto winst € 321.000  
Kosten € 280.000  
Resultaat € 41.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2022 Zjuu

Omzet € 718.000  
Bruto winst € 514.000  
Kosten € 447.000  
Resultaat € 67.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-238086 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-09-2021 om 14:17
investeerder-187373 heeft € 400 geïnvesteerd.
23-09-2021 om 14:17
investeerder-275978 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-09-2021 om 14:16
investeerder-132467 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-09-2021 om 14:16
investeerder-39422 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-09-2021 om 14:15

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders