30904

Tuned Imports

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 270 | Reacties: 2
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 270 investeerders

Samenvatting

Na een eerste succesvolle crowdfundcampagne wil Tuned Imports de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid aanbieden om te investeren in een tweede lening via Collin Crowdfund om de explosieve groei verder te financieren. Tuned Imports is momenteel één van de grootste verkopers van klassieke auto’s in Nederland. Zij importeert en exporteert klassieke Amerikaanse en Europese (sport) auto’s. Daarnaast is men actief in het restaureren van deze auto’s waarmee men verder door wil groeien. De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige BV-constructie met als DGA en drijvende kracht Jos Spinhoven. Tuned Imports heeft als doel om nog bekender te worden en verder te groeien in dit niche segment. Tuned Imports kan, met het oog op de vraag in de markt naar klassieke auto's, met een goede prijs/kwaliteit verhouding haar omzet en marge substantieel vergroten indien het werkkapitaal wordt gefinancierd.

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte bedraagt € 500.000,-. Met eigen middelen wordt er voor € 200.000,- door de onderneming zelf gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren voor de financiering zijn Tuned Imports B.V., Spinhoven Vastgoed Beheer B.V., GSM Deal B.V., Media Center Rotterdam B.V. en Spinhoven Invest Holding B.V. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund tekent de heer J. Spinhoven een borgstelling voor een bedrag van € 300.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel. Dhr. Spinhoven geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woonhuis. De (huidige en toekomstige) voorraad van Tuned Imports B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van Spinhoven Invest Holding B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 30%.

Leendoel

De totale financiering bij Rabobank en Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van additionele interessante voorraad. Tuned Imports wil de komende twee jaar de voorraadpositie tot maximaal € 3,5 miljoen laten groeien om daarmee de winst van het bedrijf verder te optimaliseren. Momenteel kunnen met de beschikbare liquiditeiten interessante inkopen niet worden gedaan.

Ondernemer

Jos Spinhoven (33 jaar) is al van kinds af aan gefascineerd door auto’s en deze passie is nooit verdwenen. Hij is dan ook blij dat de activiteiten van Tuned Imports groeiende zijn en dat hij zich hier volledig op kan richten. Jos heeft na het afronden van zijn vwo twee propedeuses behaald, te weten Small Business Retail Management en Bedrijfseconomie. In verband met zijn ondernemingszin heeft hij deze studies niet afgerond. Twaalf jaar geleden heeft Jos zijn eerste twee bedrijven opgericht. Deze bedrijven waren actief als evenementenorganisatie en zijn in 2010 beëindigd. Vervolgens heeft hij in 2010 Media Center Rotterdam B.V. en GSM Deal B.V. opgericht. Beide ondernemingen zijn actief in de verkoop van zowel nieuwe als gereviseerde telefoons. Momenteel ligt de volledige focus op Tuned Imports, welke vennootschap in 2012 door Jos is opgericht. Kenmerkend is Jos innovatief, vindingrijk, commercieel gericht, financieel inzichtelijk en klantvriendelijk. Jos beschikt over de benodigde managementvaardigheden en heeft een ruime branchekennis.

Onderneming

Activiteiten
Tuned Imports is gespecialiseerd in de import en export van klassieke Amerikaanse en Europese (sport) auto’s. De kernactiviteit van de onderneming ligt in het vinden van unieke autodeals. Zo richt zij zich met name op de verkoop van Ford Mustangs, klassieke Mercedes SL’s, Chevrolet Corvettes en Porsches. Deze merken zijn al jarenlang topsellers. In de VS wordt gewerkt met zogenoemde scouts (zeven) die op feebasis continu op zoek zijn naar auto’s die niet op internet worden aangeboden. De auto’s die namelijk op internet worden aangeboden zijn een stuk duurder en hier hebben ook andere Nederlandse aanbieders toegang toe. Door te werken met scouts kan men de auto’s voor een scherpe prijs inkopen met als gevolg goede marges. Tevens is men op deze manier niet afhankelijk van vast personeel. Het inkoopproces is het belangrijkste onderscheidende vermogen van de onderneming.

Import
Tuned Imports verscheept de auto’s in grote aantallen (circa 500 per jaar) waardoor de vervoerskosten per auto laag zijn. Kortingen op de verscheping kunnen hierbij oplopen tot wel 60%. Hierdoor kan de onderneming tegen een concurrerende prijs auto’s verkopen. Nadat de auto’s zijn verscheept worden deze of direct doorverkocht of eerst door Tuned Imports opgeknapt dan wel gerestaureerd. Met betrekking tot restauratie richt men zich op Ford Mustangs. Door zich verder te gaan specialiseren op Ford Mustangs is het idee dat afnemers Tuned Imports als dé Mustang specialist gaan zien. Hierdoor kan Tuned Imports (na aankoop) ook service blijven verlenen.

Verkoop
Veel van de geïmporteerde auto’s worden verkocht aan vaste afnemers. Echter, de onderneming maakt voor de verkoop hoofdzakelijk gebruik van veilinghuizen, zoals Catawiki en Troostwijk. Volgens Catawiki zijn de ervaringen omtrent Tuned Imports zeer positief, blijkende uit een feedbackscore van 98,8%. Een groot deel van de auto’s wordt via de veiling verkocht aan Belgische, Franse en Duitse afnemers. In deze landen zijn de regels een stuk milder dan in Nederland. Omdat de prijzen vaak een stuk lager liggen trekt Tuned Imports ook wederverkopers aan, dit zijn voornamelijk de kopers die terugkeren.

Verdienmodel
Het verdienmodel is gebaseerd op scherpe inkoop en de relatief snelle omlooptijd van de (voorverkochte) voorraad (ca. een tot anderhalve maand nadat de auto in Nederland is aangekomen), waarbij er marge wordt gegenereerd. Inkoop vindt alleen plaats als er sprake is van een courante auto met voldoende afzetmogelijkheden. Het voorraadrisico is beperkt vanwege het feit dat er hoofdzakelijk alleen courante auto’s worden ingekocht. Bovendien kan de voorraad relatief snel liquide worden gemaakt (tegen een gering marge verlies).

Missie 
Missie van Tuned Imports is om te blijven bij wat zij doen, namelijk het verkopen van klassieke auto’s uit de VS en Europa en door 100% achter het product te staan. Doel van Tuned Imports is om zich de komende jaren steeds meer te richten op unieke auto’s die elders niet of bijna niet te krijgen zijn (voorbeeld, 2018 is een Mercedes 220A Coupé uit 1955 waarvan slechts 85 stuks zijn geproduceerd). Op deze manier wil Tuned Imports een nog bekendere en grotere partij zijn in dit segment. De passie van de oprichter Jos Spinhoven: unieke auto's met een verhaal, bij het inkopen zal hier niet van af worden geweken. Er wordt blijvend gezocht naar auto's waar niet snel een tweede van te koop wordt aangeboden. 

Visie 
De visie van Tuned Imports is uitgroeien naar een allround aanbieder van unieke auto's waar de klant niet alleen terecht kan voor de auto zelf, maar ook voor reparaties, onderdelen, advies en transport of import. Tevens moet een bezoek aan Tuned Imports een ervaring zijn door de unieke aankleding (jukeboxen, neon-signs, interieur).

Structuur

Financieringsbehoefte

Momenteel is vanwege de forse groei van de omzet en de vraag naar klassieke auto’s de huidige liquiditeit te krap om hierin te voorzien. Met € 300.000,- aan additioneel werkkapitaal zou Tuned Imports haar winst aanmerkelijk kunnen vergroten.

Financiering voorraad € 500.000,-
Eigen middelen uit cashflow € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen
Op dit moment is er naast de bestaande financiering via Collin Crowdfund met een huidige openstaande schuld van circa € 265.000,- (klik hier voor de pitch) nog een kredietarrangement met een openstaande schuld van circa € 1,9 miljoen per 30 juni 2018 bij de Rabobank. Hiervoor zijn naast een eerste hypothecaire inschrijving van € 1,6 miljoen op het bedrijfsgebouw (boekwaarde 1,5 miljoen per 30 juni 2018) ook overige zekerheden afgegeven in de vorm van een verpanding van de voorraad en debiteuren en een borgstelling van € 50.000,- van de heer J. Spinhoven.

Risico

Specifieke branche- en ondernemingsrisico’s

  • Koersrisico van de Amerikaanse dollar; met de huidige dollar koers is het voor de onderneming lastiger om auto’s te vinden voor een aantrekkelijke prijs. Dit risico wordt beperkt door het feit dat alle kopers uit de eurolanden dit probleem ondervinden. De prijs zal dan ook (vertraagd) meegroeien met de dollar koers.
  • Veiligheidsrisico; de auto’s die worden verkocht worden veelal gezien als een verzamelobject en zijn dan ook gewilde objecten. In het pand worden beveiligingscamera’s opgehangen en een alarm geplaatst. Voor de uitgang zullen parkeerpalen worden geplaatst waardoor niet gewenste bezoekers niet kunnen binnenrijden. Buiten wordt er verlichting met sensoren geplaatst. Alle eigendomsbewijzen worden veilig bewaard in een brandveilige kluis.
  • Voorraadrisico; Wat betreft de voorraad is er sprake van een (beperkt) voorraadrisico. Bij aankoop van de voorraad zijn er vaste afnemers die graag willen kopen. Er is bovendien sprake van een forse betaalde voorraadpositie. De voorraad kan snel liquide worden gemaakt vanwege het feit dat scherp is ingekocht. De omlooptijd van de voorraad bedraagt ruim vier maanden, hierbij dient vermeld te worden dat het gemiddeld twee tot drie maanden duurt voordat een auto vanuit de VS daadwerkelijk in Nederland is aangekomen.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Tuned Imports B.V., Spinhoven Vastgoed Beheer B.V., GSM Deal B.V., Media Center Rotterdam B.V. en Spinhoven Invest Holding B.V.
  • Persoonlijke borgstelling van de heer J. Spinhoven voor een bedrag van € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
  • Dhr. Spinhoven geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woonhuis met het adres Provenierssingel 12, Rotterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van ruime overwaarde in het onderpand. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Spinhoven Invest Holding B.V. c.s. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van Tuned Imports B.V. wordt in tweede verband achter de Rabobank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.* 

* Per 30 juni 2018 bedroeg de waarde van de (betaalde) voorraad circa € 1,8 miljoen. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. 
De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Tuned Imports B.V., Spinhoven Vastgoed Beheer B.V., Media Center Rotterdam B.V. en Spinhoven Invest Holding B.V. is Laag risico. GSM Deal B.V. heeft de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2017 van Spinhoven Invest Holding B.V. c.s. en de geconsolideerde exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses van 2018 en 2019 (onderbouwd met tussentijdse halfjaarcijfers tot en met juli 2018). De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
In boekjaar 2017 realiseerde Tuned Imports een omzet van € 2,4 miljoen en kwam het netto cashflowoverschot uit op € 33.000,-. In boekjaar 2018 vindt er volgens prognose bijna een verdubbeling van de omzet plaats. Blijkens interne omzetcijfers is deze prognose per 1 oktober 2018 al bijna helemaal gerealiseerd. De geprognosticeerde omzet voor 2018 is ruim € 4,6 miljoen met een netto cashflowoverschot van € 228.000,-. Dit is na de investeringen in nieuwe voorraad. Voor boekjaar 2019 is de prognose gesteld op ruim € 5,6 miljoen met een netto cashflowoverschot van ruim € 343.000,-, waardoor de score uitkomt op Goed.

Solvabiliteit
In boekjaar 2017 was er een sprake van een balansverlenging van ruim € 2,3 miljoen door aankoop van het eerste pand en aankoop van handelsvoorraad. Desondanks bedroeg de solvabiliteit per ultimo 2017 bijna 24% op een balanstotaal van ruim € 3,8 miljoen. Per ultimo 2018 is de solvabiliteit na balansverlenging uit hoofde van extra voorraad naar verwachting gestegen tot 28% bij een balanstotaal van ruim € 4,8 miljoen. De score voor Solvabiliteit stellen wij vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2017 1,6. Na realisatie van de prognose 2018 verbetert de current ratio naar verwachting tot 2,5 (score Excellent). Omdat een substantieel deel (circa 45%) van de activa bestaat uit voorraden hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45916 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2018 om 11:03
investeerder-49738 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-11-2018 om 11:03
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-11-2018 om 11:03
investeerder-45226 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2018 om 11:03
investeerder-17351 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2018 om 11:03

Reacties

Investeerder – 3238
27-11-2018 11:08
In de pitch wordt gesproken over een veiligheidsrisico, waar de nodige maatregelen voor genomen zijn. Maar zijn de auto’s ook verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal of brand?

Collin Crowdfund
27-11-2018 11:31
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. De auto’s zijn ook verzekerd tegen diefstal of brand.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Jos Spinhoven

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas