40454

Tutti Gelati 2

€ 40.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 101 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tutti Gelati
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing / Inventaris
Datum van oprichting 01-05-2018
Website www.tuttigelati.nl

Leendoel

De heer Halsema handelend onder de naam Tutti Gelati heeft vorig jaar een tweede ijssalon geopend. De kosten voor deze opstart zijn middels een financiering bij Collin Crowdfund gefinancierd. Deze financiering is eind vorig jaar volledig ingelost. Nu is de ondernemer op zoek naar een nieuwe financiering om een nieuwe ijssalon in Utrecht te openen. Hij is op zoek naar een financiering om de verbouwing van het pand en de inkoop van de inventaris te bekostigen.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 25.000
Inventaris € 15.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering de heer A.J.F. Halsema handelend onder de naam Tutti Gelati. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tutti Gelati worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het woonhuis aan Hendrik Kraemerlaan 2 te Driebergen-Rijsenburg (kadastraal bekend als sectie E, nummer 1516 te Driebergen-Rijsenburg) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 373.459,- en openstaande schuld van € 250.000,-. Op basis van een recent taxatierapport waardepeildatum 15 oktober 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 383.000,-.
  • De heer A.J.F. Halsema en mevrouw J.F.H. Halsema – Land geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Hendrik Kraemerlaan 2 te Driebergen-Rijsenburg (kadastraal bekend als sectie E, nummer 1516 te Driebergen-Rijsenburg) wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven door mevrouw J.F.H. Halsema – Land ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tutti Gelati is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en toekomstige cijfers van Tutti Gelati. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De gevolgen van de coronamaatregelen hebben langer geduurd dan iedereen voorzien had en lopen nog steeds. Nu de vaccinatiegraad snel oploopt, mag worden verwacht dat vanaf 2022 het leven gaat normaliseren. De invloed van het corona op de nieuw te openen ijssalon in Utrecht is naar verwachting beperkt, aldus de ondernemer. 

Toelichting jaarcijfers
De omzet is enigszins achtergebleven bij de prognose, zoals opgesteld in de eerdere financiering. De aanloop van toeristen en dagjesmensen was duidelijk minder dan voor de coronapandemie. Vanwege langdurige winkelsluitingen en beperkingen, bruiste het duidelijk minder op straat. Deze combinatie van factoren zijn terug te zien in een lagere dan geprognotiseerde omzet. Naar verwachting zal de impact van corona op de (begrote) exploitatie afnemen.

De langlopende schuld op de balans 2020 is een lease verplichtingen met betrekking tot de ijsvitrines die in de winkels staan.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 101.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 108.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 77.000
Langlopende schulden € 31.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 108.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 122.000  
Bruto winst € 81.000  
Kosten

€ 68.000

 
Resultaat € 13.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1 nieuwe ijssalon

Omzet € 114.000  
Bruto winst € 74.000  
Kosten € 46.000  
Resultaat € 28.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110199 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-07-2021 om 14:01
investeerder-160321 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-07-2021 om 14:01
investeerder-69235 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-07-2021 om 14:00
investeerder-110078 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2021 om 14:00
investeerder-256497 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-07-2021 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders