37165

Tutti Gelati

€ 40.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 93
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 93 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tutti Gelati
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing / Inventaris
Datum van oprichting 01-05-2018
Website www.tuttigelati.nl

Leendoel

Tutti Gelati is een ijssalon gevestigd in Amersfoort. Eigenaar Alex Halsema heeft de mogelijkheid gekregen om een tweede ijssalon te openen in het Winkelcentrum Hamershof te Leusden. Hij is op zoek naar een financiering om de verbouwing van het pand en de inkoop van de inventaris te bekostigen.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 25.000
Inventaris € 15.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn:
    • De heer A.J.F. Halsema handelend onder de naam Tutti Gelati. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
    • Mevrouw J.F.H. Halsema – Land.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het woonhuis aan de Lindelaan 26 te Driebergen – Rijsenburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en openstaande schuld van € 590.000,- . Op basis van een recent taxatierapport waardepeildatum 8 juni 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 715.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tutti Gelati is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Tutti Gelati. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Bij de prognose 2020 verwacht de ondernemer per juli omzet te gaan draaien in de tweede ijssalon.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat de invloed van de coronacrisis op de bedrijfsactiviteiten als beperkt wordt ervaren. De lopende omzetcijfers in 2020 zijn hoger dan de cijfers 2019 in vergelijkbare periode. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 en prognose 2020

Activa

  2019 prognose juni 2020
Vaste activa € 106.000 € 142.000
Vlottende activa € – € 4.000
Overige vlottende activa € – € 19.000
Totaal € 106.000 € 165.000

Passiva

  2019 prognose juni 2020
Eigen vermogen € 81.000 € 100.000
Langlopende schulden € 19.000 € 59.000
Kortlopende schulden € 6.000 € 6.000
Totaal € 106.000 € 165.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 93.000  
Bruto winst € 67.000  
Kosten € 25.000  
Resultaat € 42.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2020

Omzet € 142.000  
Bruto winst € 102.000  
Kosten € 53.000  
Resultaat € 49.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48995 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-06-2020 om 10:02
investeerder-53827 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-06-2020 om 10:02
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-06-2020 om 10:02
investeerder-49989 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-06-2020 om 10:02
investeerder-115315 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-06-2020 om 10:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders