36613

TVH B.V.

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 245
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-07-2020 in 2 uur volgeschreven door 245 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam TVH B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering en Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-06-2018
Website www.tilborgvloeren.nl

Leendoel

TVH B.V. (Tilborg Vloerverwijdering Holland) is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen en verantwoord afvoeren van diverse soorten vloerbedekkingen. De ondernemer, de heer van Tilborg, wil een bestaande lening herfinancieren (met een zeer hoge rente) en is daarnaast op zoek naar werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande lening € 70.000
Werkkapitaal € 30.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • TVH B.V.
  • TVH Holding B.V.
 • Door de heer J.M. van Tilborg wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van TVH B.V. en TVH Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Bulkstraat 19 te Genderen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 443.452,- en openstaande schuld van € 393.000 ,- . Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 06-11-2019 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 410.000,-. Op basis van het taxatierapport zit er een beperkte overwaarde op de woning. Er is in dit geval gekozen voor hypotheekvestiging zodat er meer verhaalsmogelijkheden zijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor TVH B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van TVH B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
TVH B.V. werkt veel op projectbasis in de publieke sector en dan met name voor scholen en zorginstellingen. Momenteel zijn er voldoende opdrachten om de komende 6 weken door te komen wat normaal is binnen zijn branche.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer geeft aan dat de tussentijdse cijfers van dit jaar vergelijkbaar zijn met de cijfers van vorig jaar. Vanwege het coronavirus zijn opdrachten voor bijvoorbeeld verzorgingstehuizen uitgesteld, maar zijn de opdrachten voor scholen vanwege de sluiting in april en mei juist naar voren gehaald. Nu de maatregelen weer wat zijn versoepeld beginnen projecten die vooruitgeschoven waren weer langzaam te lopen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 88.000 € 74.000
Vlottende activa € 104.000 € 197.000
Overige vlottende activa € 5.000 € 20.000
Totaal € 197.000 € 291.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 102.000 € 165.000
Langlopende schulden € 13.000 € 70.000
Kortlopende schulden € 82.000 € 56.000
Totaal € 197.000 € 291.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 357.000  
Bruto winst € 357.000  
Kosten € 282.000  
Belasting € 12.000
Netto winst € 63.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59414 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2020 om 11:50
investeerder-2527 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-07-2020 om 11:50
investeerder-102314 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-07-2020 om 11:49
investeerder-176299 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-07-2020 om 11:49
investeerder-110169 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2020 om 11:46

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders