35799

Tweewieler Service Adriaan Pelders

€ 140.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 294 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tweewieler Service Adriaan Pelders
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Herfinanciering/verhuizing
Datum van oprichting 01-01-2012
Website www.adriaanpelders.nl

Leendoel

Adriaan en Marianne exploiteren Tweewieler Service Adriaan Pelders in Waalwijk. Zij krijgen nu de kans om de winkel te verplaatsen naar het aanliggende dorp Drunen. Hier krijgen zij de mogelijkheid om het pand van fietsenzaak ‘Van Asten’ over te nemen, welke om privéredenen de zaak stopt. Dit geeft de ondernemers de mogelijkheid hun zaak verder uit te breiden, qua omvang is de nieuwe locatie groter en biedt daarmee groeipotentieel. Huidige klanten zullen de weg naar de winkel blijven vinden. Met de verhuizing van de zaak gaan Adriaan en Marianne ook hun woning in Oudheusden verkopen en gaan zij een huurwoning betrekken in Drunen. Daarnaast zullen zij een deel van de financiering aanwenden voor het herfinancieren van twee leningen met daaraan hoge lasten. Er wordt een tweede hypotheek gevestigd, ondernemers zijn voornemens de huidige woning te verkopen. Bij verkoop van de woning lossen de ondernemers een bedrag van minimaal € 50.000,- tussentijds af; zonder extra rentevergoedingen. Er wordt een lineaire lening van € 140.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 65.000
Verbouwing/verhuizing € 25.000
Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 140.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn A.C.M. Pelders en M.J.C.T. Pelders – Maas handelend onder de naam Tweewieler Service Adriaan Pelders. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tweewieler Service Adriaan Pelders worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het huidige woonhuis aan de Van Ruysdaelstraat 22 te Oudheusden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 167.000,- en openstaande schuld van € 129.762,-. De WOZ waarde per 01-01-2019 is € 190.000,-. De ondernemers verwachten het huis voor minimaal € 195.000,- te kunnen verkopen. Mevrouw M.J.C.T. Pelders – Maas is buiten de onderneming ook nog in loondienstverband werkzaam.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Tweewieler Service Adriaan Pelders is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Tweewieler Service Adriaan Pelders. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
2018 is een minder jaar geweest, dit komt voort uit een aanpassing van de werkplaats die veel tijd in beslag heeft genomen en daarmee ook invloed heeft gehad op het resultaat. De positieve trend van 2019 verwachten de ondernemers in de nieuwe zaak voort te zetten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 (concept)

Activa

  2018 2019 (concept)
Vaste activa € 31.000 € 24.000
Vlottende activa € 218.000 € 242.000
Overige vlottende activa € 4.000 € 7.000
Totaal € 253.000 € 273.000

Passiva

  2018 2019 (concept)
Eigen vermogen € 79.000 € 118.000
Langlopende schulden € 42.000 € 33.000
Kortlopende schulden € 132.000 € 122.000
Totaal € 253.000 € 273.000

<

Winst- en verliesrekening 2018 en 2019(concept)

  2018 2019 (concept)
Omzet € 381.000 € 410.000
Bruto winst € 102.000 € 186.000
Kosten € 145.000 € 145.000
Resultaat € -43.000 € 41.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-115315 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 13:08
investeerder-4868 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 13:06
investeerder-108685 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 13:05
investeerder-108213 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 13:04
investeerder-61185 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2020 om 13:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders