39879

U&I optic instrument

€ 65.000  |  8,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 118
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 118 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam U&I optic instrument
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 18-06-2019
Website www.uandiopticinstrument.com

Leendoel

Halverwege 2019 is door mevrouw Ghamchili U&I optic instrument opgericht. De ondernemer geeft een nieuw leven aan gebruikte apparaten door opticiens, optometristen en oogartsen. Deze apparaten worden ingekocht vervolgens gereviseerd en worden daarna weer doorverkocht. Ook de partner van mevrouw Ghamchili, de heer Sadr Shirazi, werkt mee binnen de onderneming en is daarnaast ook nog werkzaam in loondienstverband bij een opticien. Om een verdere groei te realiseren is de ondernemer op zoek naar een financiering voor inkoop van extra voorraad.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 65.000
Totaal € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw R. Ghamchili handelend onder de naam U&I optic instrument. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van U&I optic instrument worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het woonhuis aan de Spechtstraat 5 te Vianen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 214.500,- en openstaande schuld van € 195.000,- op basis van de IB-aangifte 2020. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 256.000,-.
  • De heer Sadr Shirazi en mevrouw Ghamchili geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning aan de Spechtstraat 5 te Vianen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
  • De heer M.R. Sadr Shirazi geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor U&I optic instrument is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van U&I optic instrument. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan geen negatieve invloed inzake het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten te hebben ervaren. De omzet en het resultaat zijn in 2020 juist gestegen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € –
Vlottende activa € 7.000
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 15.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 12.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 15.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 169.000  
Bruto winst € 68.000  
Kosten

€ 23.000

 
Resultaat € 45.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 300.000  
Bruto winst € 150.000  
Kosten € 34.000  
Resultaat € 116.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-211890 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2021 om 11:00
investeerder-233825 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2021 om 11:00
investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-07-2021 om 11:00
investeerder-38169 heeft € 400 geïnvesteerd.
07-07-2021 om 11:00
investeerder-53272 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-07-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders