26122

United Food Concepts

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 246
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-03-2017 in 3 uur volgeschreven door 246 investeerders

Samenvatting

United Food Concepts maakt en exploiteert online platforms voor het aanbieden van catering. Zij voert deze activiteiten uit met 3 merken/platforms, te weten; ChefPlaza, VanChefs en The Food Convoy. Ondernemers die zich aansluiten bij een van de platforms kunnen gebruik maken van diverse diensten, zoals ondersteuning bij online marketing en/of de vervaardiging van een website. De onderneming is in 2014 opgericht door Tim de Visser en wordt momenteel geëxploiteerd in een meervoudige B.V.- constructie. Tim is 29 jaar, universitair geschoold en heeft de onderneming inmiddels uit weten te bouwen tot een van de grotere spelers op de Nederlandse markt in het aanbieden van online catering. De onderneming gaat haar activiteiten uitbreiden door nu ook als bedrijfscateraar actief te gaan worden vanuit een vaste huurlocatie; de SuGu Club in Rotterdam. De realisatie hiervan is dan ook het voornaamste doel van deze leningaanvraag.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor United Food Concepts B.V. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn United Food Concepts B.V., SuGu x VanChefs B.V. en VanChefs Netherlands B.V. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Verder zijn er niet-onttrekkingsverklaringen overeengekomen op het niveau van United Food Concepts B.V. en VanChefs Netherlands B.V. Deze houden in dat er geen onttrekkingen mogen plaatsvinden wanneer de solvabiliteit onder de 30% raakt. Tenslotte worden de inventaris en de IT-rechten van de onderneming verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De onderneming gaat haar activiteiten uitbreiden door nu ook als bedrijfscateraar actief te gaan worden vanuit een vaste huurlocatie; de SuGu Club in Rotterdam. De lening wordt voornamelijk gebruikt om deze uitbreiding te kunnen realiseren, met name voor de inrichting van de huurlocatie. Tevens wordt er geïnvesteerd in de IT van de diverse platforms. Tenslotte wordt het personeelsbestand uitgebreid op het gebied van marketing/ sales en IT. Tevens komen er een aantal operationele medewerkers op de SuGu Club werken.

Ondernemer

Tim de Visser (29 jaar) heeft zijn studie Fiscale Economie in 2011 aan de Universiteit van Tilburg succesvol afgerond. Na afronding van zijn universitaire studie werkte hij vervolgens als belastingadviseur bij Loyens & Loeff in Rotterdam. Daar ontdekte hij zijn passie en interesse voor IT, waarna hij is gestart met de studie Informatica aan de TU Delft om zo zijn kennis te verdiepen op IT-gebied. Met de kennis van IT en (fiscale) economie als bagage, en de drive om als zelfstandig ondernemer te beginnen, is Tim in 2014 gestart met zijn huidige bedrijf. Hij heeft uitgebreid marktonderzoek gedaan naar de potentie om via internetplatforms cateringdiensten aan te bieden. In de afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in de markt van het online aanbieden van catering. De kernkwaliteiten/competenties van Tim liggen bij het organiseren, plannen, (strategisch) vooruitdenken, data analyseren, financieel inzicht bewaren en creatief /innoverend zijn.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
United Food Concepts (UFC) heeft zich vanaf de start in 2014 gericht op het online aanbieden van catering. Zij gebruikt hiervoor 3 specifieke platforms/merken: ChefPlaza, VanChefs en The Food Convoy.

ChefPlaza
UFC is in 2014 gestart met ChefPlaza. ChefPlaza richt zich op het aanbieden van privé chefs, die bijvoorbeeld diners aan huis, kookworkshops en wijnproeverijen kunnen verzorgen. Men richt zich op de Nederlandse en Belgische markt. Met het merk ChefPlaza ondervindt UFC concurrentie van LaBelleAssiette.be. In Vlaanderen (België) is inmiddels een top 3 positie verworven. 

VanChefs
Dit bedrijf is in 2015 overgenomen door UFC (opgericht in 2012). Met dit platform richt UFC zich op het aanbieden van cateraars en het zelf verzorgen van (bedrijfs)catering op grotendeels vaste locaties.
Met VanChefs positioneert UFC zich in de markt als dé startup cateraar, met opdrachten voor onder andere het Erasmus Centre for Entrepreneurship, YES!Delft, Rockstart en het CIC Rotterdam. Vanuit die positie heeft men besloten met VanChefs ook bedrijfscateraar te worden op vaste locatie(s), met als doel langdurig alle catering en horeca te exploiteren in startup verzamelgebouwen en andere projecten. De eerste klant is de SuGu Club in Rotterdam waarmee zij een 3-jarig contract heeft gesloten. De SuGu Club is een evenementen- en festival locatie, gevestigd in een historisch bedrijfsgebouw (1929), genaamd het SuGu Warehouse in Rotterdam. 

The Food Convoy
UFC lanceerde in 2016 The Food Convoy om in te spelen op de trend van foodtrucks. Dit platform richt zich op het aanbieden van foodtrucks, die ingehuurd worden voor festivals, bedrijfsfeesten, publieke ruimten en bruiloften. Voor UFC komt hier nog bij dat zij met het merk The Food Convoy inspeelt op de populariteit van foodtrucks, waarvan het gebruik steeds meer mainstream wordt. Grotere bedrijven (bijvoorbeeld eigenaren van winkelcentra) en gemeenten spelen hierop in door foodtrucks steeds vaker een vaste standplaats te geven. Voor The Food Convoy heeft dit geleid tot een mondelinge overeenkomst met een toonaangevende onroerend goed eigenaar van diverse winkelcentra in Nederland. Door deze overeenkomst gaat men in 2017 voor een 17-tal winkelcentra foodtrucks leveren op vaste plaatsen. Concurrentie op het gebied van foodtrucks wordt ondervonden van bedrijven als ToetToetFood.nl en FoodTruckBestellen.be. Op basis van de huidige ontwikkelingen wordt The Food Convoy dit jaar naar verwachting marktleider.

Ondernemers die zich aansluiten bij een van de platforms kunnen verder gebruik maken van diverse diensten, zoals ondersteuning bij online marketing of de vervaardiging van een website. Inmiddels zijn er ongeveer 500 ondernemers (cateraars, chefs en foodtrucks) aangesloten bij de diverse merken van UFC.

Markt
UFC richt zich op de cateringmarkt. Schattingen van het marktvolume daarvan lopen in omvang erg uiteen. Zelf gaat UFC uit van een marktvolume van zo’n € 4 miljard in Nederland en € 3 miljard in Vlaanderen. De cateringsector (horeca) profiteert optimaal van de momenteel aantrekkende economie. In vrijwel de gehele sector is er sprake van groei, onder meer door de hogere consumentenbestedingen en een aantrekkende zakelijke markt. Het primaire aandachtsgebied van UFC is de Benelux. Zodra de groei daar begint af te vlakken gaat de onderneming zich richten op de snelst groeiende economieën van Europa: Polen, Hongarije, Tsjechië en andere landen in Oost-Europa. 

Onderscheidend vermogen
Er is een aantal bedrijven dat zich net als UFC richt op het online aanbieden van catering. UFC onderscheidt zich van de concurrentie door het garanderen van de kwaliteit en service van haar dienstverlening en van de op haar platforms aangesloten bedrijven. Voordat een bedrijf via een van de platforms haar diensten mag aanbieden, vindt er door UFC een grondige beoordeling plaats van de kwaliteit van dat bedrijf. Tevens wordt het “echt” begrijpen van de gast en het daarop afgestemde aanbod, als onderscheidend gezien.

Interne organisatie
Tim is de CEO en bepaalt de strategie en neemt de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast houdt hij zich bezig met business development. Het management team bestaat uit;

 • Leon Keekstra (42 jaar) is COO en een belangrijke sparringpartner van Tim. Leon houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, maar ook alles dat komt kijken bij grote projecten. Hij heeft gestudeerd aan de Hogere Hotelschool en veel management werkervaring in de horeca.
 • Jeroen Mutsaers en Imre Zsoldos zijn gezamenlijk (interim) CFO.
 • Gábor Nagy is marketing manager (inbound/ online).
 • Kenneth Vaughan is product- & projectmanager en met name verantwoordelijk voor de IT.
 • Tibor Zsirmik is salesmanager en onder andere eigenaar-oprichter van de eerste escape room in Nieuw Zeeland. Hij heeft meer dan 10 jaar saleservaring in HungaryEvents.com en Budapastmadness.com.

Kansen en bedreigingen  

 • Het contract met de eigenaar van meerdere winkelcentra biedt de mogelijkheid om op maar liefst 17 locaties foodtrucks te exploiteren
 • Mogelijkheid om in diverse landen marktleider te worden
 • Aantrekkende economie geeft kansen
 • Moeilijk om geschikt talent te vinden om groei bij te houden
 • Wet- en regelgeving op het gebied van gemeentelijke foodtruckbepalingen en huiskamerrestaurantregulering

Sterktes en zwaktes

 • Mogelijkheid om naar meer vaste inkomsten over te gaan door afname abonnementen
 • Divers aanbod door diverse merken en groot aanbod van chefs/cateraars/foodtrucks
 • Flexibele organisatie
 • Sterke online marketing, waardoor erg goed vindbaar, snelle verbeteringen aan platforms indien nodig en hoge conversie
 • Diverse merken aanbieden maakt massa-reclame relatief duurder, omdat je niet voor één merk adverteert
 • SuGu Club is nu enige vaste locatie met relatief grote impact
 • Talent/medewerkers, anders dan het management, nog relatief jong/onervaren

Structuur 
De lopende activiteiten (ChefPlaza/VanChefs/The Food Convoy) vinden plaats in United Food Concepts B.V. Er is een aparte B.V. opgericht, SuGu X VanChefs B.V., waarin de bedrijfscateringactiviteiten op de SuGu Club locatie zijn ondergebracht. 

Op dit moment is men druk doende om de organisatiestructuur verder te optimaliseren. De verwachting is dat United Food Concepts B.V. de topholding gaat worden. In de nieuwe situatie zal Tim enig aandeelhouder blijven. Met de bepaling van de financieringsopzet en gestelde zekerheden en voorwaarden hebben we uiteraard hiermee rekening gehouden.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

IT kosten uitbreiding en verbetering websites € 70.000,-
Aanschaf keukenapparatuur en inrichting SuGu locatie € 62.500,-
Uitbreiding SuGu team € 37.500,-
Uitbreiding marketing en sales team € 70.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Financiering via Collin € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De onderneming heeft verder geen bancaire financiering en is tot dusverre met eigen vermogen gefinancierd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn United Food Concepts B.V., VanChefs Netherlands B.V. en SuGu X VanChefs B.V.
 • De heer T.H.A. (Tim) de Visser geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van United Food Concepts B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van VanChefs Netherlands B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is. 
 • Een 1ste pandrecht op de inventaris en de IT-rechten van United Food Concepts B.V., VanChefs Netherlands B.V. en SuGu X VanChefs B.V.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet kwalificeert United Food Concepts B.V. en SuGu x VanChefs B.V. met een Verhoogd risico. VanChefs Netherlands B.V. wordt gekwalificeerd met een Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde cijfers over 2015 en 2016 (concept) van United Food Concepts B.V. en de gecombineerde prognoses voor de jaren 2017 en 2018 van United Food Concepts B.V. en SuGu x VanChefs B.V. Tevens is er een uitgebreid businessplan, met een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten ten behoeve van de prognoses. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 komt de verwachte omzet van de 3 platforms samen uit op € 1.192.000,-, waar de omzet in 2016 nog € 418.000,- bedroeg. De omzetstijging in 2017 wordt vooral gerealiseerd door reeds verkregen opdrachten, welke in het bezit zijn van Collin, en het betrekken van de SuGu locatie. Ook heeft de onderneming de tender van de Gemeente Rotterdam gewonnen wat betekent dat er op 10 locaties in Rotterdam foodtrucks (2 a 3 foodtrucks per locatie) geplaatst mogen worden. De omzet 2017 bestaat voor zo’n 55% uit de foodtruckactiviteiten en voor circa 30% uit de activiteiten op de nieuwe SuGu locatie. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2017 komt uit op € 32.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van € 110.000,-. Hierin is ook de financiering van Collin verwerkt versus een gedeelte van investeringen in vaste activa. Voor 2018 wordt een omzet verwacht van € 2.043.000,- met een verwacht netto cashflow overschot van € 83.000,-. De onderneming is er in 2015 in geslaagd om een nettowinst te realiseren van € 52.000,- op een omzet van € 317.000,-. In 2016 nam de omzet dus toe naar € 418.000,-. Om deze, maar ook toekomstige, groei op te vangen werd in 2016 het personeelsbestand uitgebreid en werden er extra IT kosten gemaakt. Dit resulteerde uiteindelijk in een beperkte nettowinst van € 4.000,- over 2016.  Omdat de score in belangrijke mate is gebaseerd op prognoses, met een goede onderbouwing, beoordelen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2016 is 74% (Excellent) op een balanstotaal van € 78.000,-. De balans na financiering komt uit op 24% (Voldoende). Omdat 2017 in het teken staat van omzetgroei, maar ook van investeringen, komt de verwachte solvabiliteit per ultimo 2017 uit op 7% (Matig). In 2018 is de verwachting dat er sprake zal zijn van een winstgevende exploitatie en hierdoor een verbetering van de solvabiliteit naar circa 22%. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in 2017 en 2018 uit op respectievelijk 1,2 en 1,3 en scoort daarmee Ruim voldoende. Omdat de liquiditeitspositie vooral gebaseerd is op prognoses, en deels beïnvloed wordt door de beschikbaar gestelde financiering, beoordelen wij de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering van € 2.500,- of meer ontvangt de investeerder een van de volgende beloningen naar keuze:

 • een driegangendiner voor twee personen
 • een driegangendiner met een chef aan huis voor vier personen
 • een driegangen escapediner voor twee personen

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29127 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2017 om 14:10
investeerder-8003 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2017 om 14:08
investeerder-20064 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2017 om 13:57
investeerder-19771 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
21-03-2017 om 13:56
investeerder-16388 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2017 om 13:55

Ondernemer
Tim de Visser

Crowdfund Coach


Peter Stout