31543

Uw Groene Vakwinkel Julianadorp

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 101 investeerders

Samenvatting

Simon Hoogschagen is een ervaren ondernemer die naast zijn bestaande zaak in Anna Paulowna een 2e onderneming gaat starten in Julianadorp. De bestaande onderneming betreft een Besloten Vennootschap welke werkt volgens de Welkoop franchiseformule. De nieuwe winkel wordt als Eenmanszaak opgezet volgens de Uw Groene Vakwinkel franchiseformule.

Financieringsbehoefte
De investering in voorraad en inventaris ten behoeve van Uw Groene Vakwinkel bedraagt € 115.000,-, waarvan € 40.000,- uit eigen middelen wordt voldaan. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score van Uw Groene Vakwinkel is Verhoogd risico. De score voor Winkel ’t Kraaienest B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. Er wordt ten behoeve van de investeerders van Collin een pandrecht gevestigd op de voorraden en inventaris van Uw Groene Vakwinkel en Winkel ’t Kraaienest B.V., respectievelijk 1e en 2e in rang. Voorts wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 75.000,- op het leven van Simon Hoogschagen ten behoeve van de investeerders verpand.

Leendoel

Voor de aankoop van inventaris en voorraad ten behoeve van de nieuwe zaak te Julianadorp vraagt Simon Hoogschagen een lening via Collin Crowdfund.

Ondernemer

Simon Hoogschagen (46) is opgegroeid in een agrarisch bedrijf. Hij heeft zowel binnen de agrarische sector als de detailhandel de nodige ondernemerservaring opgedaan. Sinds 2006 is Simon Hoogschagen directeur/groot-aandeelhouder van Winkel ’t Kraaienest te Anna Paulowna (Welkoop). Als kernkwaliteiten kunnen de boekhoudkundige aanleg en algemene managementkwaliteiten genoemd worden. Simon Hoogschagen vindt permanente persoonlijke ontwikkeling een must. Uit de benchmarkgegevens vanuit de Welkoop-organisatie blijkt de zaak in Anna Paulowna bovengemiddeld te presteren.

Onderneming

Simon Hoogschagen gaat in Julianadorp een (breedgesorteerde) doe-het-zelf zaak starten volgens de formule Uw Groene Vakwinkel. Uw Groene Vakwinkel is een franchise-organisatie met circa 170 aangesloten zaken en kenmerkt zich volgens Hoogschagen door gunstige condities. Een degelijke winkel ontbreekt in het dorp met 16.000 inwoners en circa 1.500 vakantiewoningen. Deze zaak zal als eenmanszaak naast de bestaande Welkoop-zaak (Winkel ’t Kraaienest B.V.) in Anna Paulowna worden opgezet. Het bestaande verkoopteam is voldoende zelfsturend, waardoor Simon Hoogschagen verantwoord een groot deel van zijn aandacht aan de nieuwe zaak kan geven. Op termijn zal het assortiment worden uitgebreid met plant- en perkgoed. 
Er bestaat een grote behoefte aan een doe-het-zelf-assortiment. Een kernassortiment van verf, hout en ijzerwaren aangevuld met diverse huis- en tuinbenodigdheden moet een goed rendement opleveren.

S. Hoogschagen is in 2015 als DGA betrokken geweest bij het faillissement van VC-Noord BV. Blijkens het eindverslag van de curator is dit faillissement definitief opgeheven waarbij geen onrechtmatigheden zijn waargenomen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris en voorraden € 115.000,-
Inbreng eigen middelen € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

• Uw Groene Vakwinkel heeft verder geen financieringen.
• Winkel ’t Kraaienest B.V. heeft een nominale kredietfaciliteit van € 70.000,- bij Rabobank waarvoor verpanding in eerste rang van inventaris en voorraden zijn afgegeven.
• Er is een onderhandse lening van € 320.000,- verstrekt vanuit derden. Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt vanuit Winkel ’t Kraaienest B.V.
• S. Hoogschagen heeft via dezelfde derden een hypothecaire lening van € 280.000,- voor zijn woonhuis en een hypothecaire lening van € 820.000,- voor zijn aan Winkel ’t Kraaienest B.V.- verhuurd bedrijfspand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
• De debiteuren zijn de eenmanszaak Uw Groene Vakwinkel – Julianadorp en Winkel ’t Kraaienest B.V. Vanwege de gekozen rechtsvorm voor Uw Groene Vakwinkel – Julianadorp is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
• Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer S. Hoogschagen voor een bedrag van minimaal € 75.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
• De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Uw Groene Vakwinkel – Julianadorp wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund, welke een waarde vertegenwoordigen van ruim € 100.000,- per ultimo 2018. Daarnaast wordt de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Winkel ’t Kraaienest B.V. in 2e verband (na Rabobank) aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand, welke een waarde vertegenwoordigd van bijna € 300.000,- per ultimo 2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Uw Groene Vakwinkel is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Winkel ’t Kraaienest B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de berekening hebben wij uitsluitend de prognosecijfers 2019 t/m 2021 voor Uw Groene Vakwinkel gebruikt. Winkel ’t Kraaienest B.V. is mededebiteur. Van deze B.V. hebben wij de definitieve cijfers 2017 en de conceptcijfers van 2018, alsmede een prognose 2019 beoordeeld. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Binnen de door de aanvrager en diens adviseur opgestelde meerjarenbegroting voor Uw Groene Vakwinkel hebben wij voorzichtigheidshalve enige aanpassingen gedaan. Voor 2019 wordt een omzet verwacht van € 485.000,- met een genormaliseerd cashflow van € 25.000,-. Het netto cashflowoverschot 2019 wordt geschat op € 10.000,-. Voor de vervolgjaren wordt een gestage groei verwacht richting een omzet van € 640.000,- in 2021.
Mede-debiteur Winkel ’t Kraaienest B.V. behaalde op basis van de conceptcijfers van 2018 een netto-omzet van ruim € 1.500.000,- met een resultaat van € 90.000,-. De rentabiliteit kwalificeren wij op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de inbreng van € 40.000,- eigen middelen bedraagt het risicodragend vermogen van Uw Groene Vakwinkel bij aanvang 36% van het balanstotaal van € 110.000,-. Dit zal volgens prognose stijgen naar naar een solvabiliteit van 49% op een balanstotaal van € 121.000,- in 2020. De solvabiliteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Op basis van de rentabiliteitsverwachting zal de liquiditeit zich positief ontwikkelen. De current ratio voor 2019 bedraagt volgens prognose 3,4 en zal naar verwachting in de vervolgjaren op dit niveau gehandhaafd blijven. De liquiditeit kwalificeren wij, mede doordat het op prognose is gebaseerd, op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19596 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-02-2019 om 11:06
investeerder-67763 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2019 om 11:05
investeerder-30806 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-02-2019 om 11:05
investeerder-66901 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-02-2019 om 11:05
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-02-2019 om 11:05

Ondernemer

Simon Hoogschagen

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman