Uw ”Mijn Collin” nog transparanter

In deze nieuwsbrief, naast een aantal vaste rubrieken, tevens een drietal items die met elkaar samenhangen. In het afgelopen half jaar hebben wij hard gewerkt aan verdere verbetering van onze IT die tot uiting komt in een nog transparanter ”Mijn Collin”. Tevens wijzigen wij voor het eerst in ons bijna vierjarig bestaan onze tarieven en komen wij tot een aanpassing van onze Algemene Voorwaarden.

Uw ”Mijn Collin” nog transparanter

In het komende paasweekeinde voeren wij een sterke verbetering door van “Mijn Collin”. Dit betekent dat onze website en Collin-app zondag 1 april niet bereikbaar zijn. Wij verwachten dat de verbeterde website en app in de loop van de avond weer  in de lucht zijn.

De belangrijkste verbeteringen in uw “Mijn Collin” zijn:

  • Actueel inzicht (iedere nacht wordt deze geactualiseerd) in het persoonlijk rendement van u als investeerder, in vergelijking met de Collin-portefeuille als geheel.
  • Meer functionaliteiten in de app (zoals stortingen en opnamen).
  • Inzage in de geschatte voorziening voor mogelijke oninbaarheid met betrekking tot uw persoonlijke investeringen.

Onderstaande treft u een tweetal voorbeelden van het vernieuwde “Mijn Collin” aan.

Nieuwe tarieven per 1 april

Per 1 april 2018 gelden nieuwe tarieven voor zowel ‘Investeren’ als ‘Lenen’. Vanzelfsprekend is er op de lopende cases geen verandering van tarifering van toepassing.

Investeren:
De beheervergoeding voor investeerders zal vanaf 1 april 0,1% per maand gaan bedragen welke maandelijks, met de uitbetaling van rente en aflossing, zal worden verrekend. Hierdoor zorgen we voor een betere matching tussen rente-inkomsten en kosten gedurende de looptijd van de lening. Om een verdere spreiding van investeringen te stimuleren hebben we ons loyaliteitsprogramma verder uitgebreid met de categorie ‘Diamant’ (40% korting bij tenminste 100 investeringen (ooit in geïnvesteerd) of minimaal € 200.000,-). Leningen die reeds in pré-publicatie stonden op 1 april zullen tegen de bestaande tarieven worden afgewikkeld. Een totaaloverzicht van onze tarieven treft u aan op onze site onder Investeren/Tarieven investeren.

Lenen:
Vanaf 1 april wordt de eenmalige succesfee verlaagd naar 1,5% (met een minimum van € 1.500,-). De maandelijkse administratievergoeding wordt 0,07% (over de oorspronkelijke hoofdsom). Verder zullen de publicatie- en contractkosten voor leningen die op of na 1 april ingediend worden € 850,- gaan bedragen. Daarmee geven wij invulling aan het belang dat Collin hecht om evenwichtiger beloond te worden voor leningen die in zijn geheel worden afgelost.

Een totaaloverzicht van onze tarieven treft u aan op onze website onder Lenen/Tarieven Lenen.

Algemene Voorwaarden

Om de nieuwe tarieven door te kunnen voeren, naast een aantal kleine actualisaties, worden per 1 april 2018 onze aangepaste algemene voorwaarden van kracht. Concreet betekent dit dat voor leningaanvragen die op of na 1 april worden geregistreerd, deze nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn voor onze leningnemers.

Alvorens vanaf 1 april (weer) te kunnen investeren, worden onze investeerders uitgenodigd om eerst de nieuwe algemene voorwaarden te accepteren.

Voor leningaanvragen die voor 1 april in pré-publicatie stonden gelden de oude algemene voorwaarden. Wij zullen op 1 april een duidelijke tekst toevoegen aan deze pitches waarmee inzichtelijk wordt gemaakt dat deze leningaanvragen de oude algemene voorwaarden kennen.

Verder hebben wij de verplichte jaarlijkse update van leningnemers richting investeerders opgeheven. In de praktijk gaan we de monitoring vanuit onze afdeling Intensief Beheer, onder andere aan de hand van rapportages van creditrater Dun & Bradstreet en andere signalen verder uitbreiden. In een volgende Nieuwsbrief zullen we de werkzaamheden van onze afdeling Intensief Beheer nader uiteenzetten.

Toekomstige investeringskansen

De inhoud van al onze pitches is sinds eind vorig jaar minimaal twee dagen voorafgaand aan de publieke livegang volledig in te zien. Alle pitches zijn onderaan op onze homepage onder de kop “Toekomstige investeringskansen” zichtbaar. Ofwel inlezen kan vooraf.

Ook vindt u de toekomstige leningaanvragen bovenaan de pagina Investeringskansen.

Netto rendement ontwikkeling voor Collin investeerders

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde netto rendement ontwikkeling op jaarbasis van Collin investeerders weer voor het afgelopen jaar, gemeten over de totale portefeuille zoals die in bijna 4 jaar is opgebouwd. Gemiddeld, omdat zowel de kosten als het default deel per investeerder afwijkt. De beheerkosten worden individueel beïnvloed door het loyaliteitsprogramma (een korting o.b.v. het aantal investeringen en het totaalbedrag) en het al dan niet kunnen verrekenen van de BTW. Het default deel (afboekingen o.b.v. het niet terugbetaalde deel (incl. reserveringen) van een lening) door de individuele investeringskeuzes.

Het netto rendement is het saldo van de uitbetaalde rente minus de kosten minus defaults (incl. voorzieningen).

Ondernemers in het nieuws!

Wist u dat een goed georganiseerde crowdfunding campagne niet alleen zorgt voor financiering van ondernemingen? De campagne draagt ook bij aan extra naamsbekendheid en zelfs ambassadeurschap voor een product of dienst. In deze rubriek vindt u een selectie van publicaties in de (vak)media over gefinancierde projecten via Collin.

”Pieter Seijkens nu eigenaar Ouwe Jongens Krentenbrood”
(Stadsblad Breda, 14 maart 2018)

BREDA – Ondernemer Pieter Seijkens heeft een aantal jaren terug met de voormalige eigenaar het winkelconcept Ouwe Jongens Krentenbrood uitgerold. Nu heeft Pieter de kans gekregen om het bedrijf aan de Nieuwe Ginnekenstraat 14 over te nemen. Lees verder.

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen twee weken weer vier ondernemingen voorzien van een passende financieringsoplossing. De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!

Brasserie Timmerhuis € 150.000,- 8,0% 60 maanden
Casper € 750.000,- 7,0% 36 maanden
Cafetaria t Zijwieltje € 135.000,- 8,0% 72 maanden
Freelancer € 100.000,- 8,0% 42 maanden
Totaal € 1.135.000,-