45282

V.O.F. De Eik

€ 780.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 447
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 15-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 447 investeerders

Samenvatting

V.O.F. de Eik exploiteert sinds 1991 Camping Rijsterbos, een vier-sterren ANWB camping en aangesloten bij Recron. De totale oppervlakte bedraagt ca 5,5 ha. Dit laat zich verdelen in 182 plaatsen, waarvan 130 vaste- en seizoenplaatsen, 50 toeristenplaatsen en 2 safaritenten. Een deel van de toeristenplaatsen heeft privé sanitair. Naast de camping exploiteert men Restaria de Eik, een horecagelegenheid voor lunch, diner en een drankje. De Camping is idyllisch gelegen in de bossen van Gaasterland (Friesland) en op een steenworp afstand van het IJsselmeer.

Het betreft hier een familiebedrijf van vader, moeder en twee zonen.

Men heeft de kans om het, direct aan het IJsselmeerstrand gelegen, Vakantiepark Lemmer (200 plaatsen) over te nemen van de gemeente. Met de gemeente is een plan doorgesproken op basis waarvan gegund is. Dit plan behelst een fors investeringsprogramma waarmee er een upgrading van de camping gerealiseerd zal worden. Het doel is om er een volledig toeristisch vakantiepark van te maken met hoog niveau faciliteiten en voorzieningen. De op het terrein gelegen horeca voorziening kan goed profiteren van het druk bezochte strand.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 830.000,-. Er wordt €50.000,- uit eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 780.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor V.O.F. De Eik is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

 • De geldnemer is V.O.F. De Eik. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 780.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Marderleane 4-6 te Rijs, 8572WG te Rijs, kadastraal bekend als sectie K nummer 967, 1061, 1062, 1063 en 1130 te Balk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14-11-2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 780.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Plattedijk 13, 8531 PB te Lemmer, kadastraal bekend als sectie A nummer 4449, 5403, 12048, 12049, 12051, 12052, 12053 en 12054 te Lemmer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Met de middelen uit deze financieringsaanvraag wordt de camping aangekocht en ondergaat een upgrading.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. De Eik worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop en upgrading van Vakantiepark Lemmer.

Ondernemer

V.O.F. de Eik wordt gerund door vier vennoten, waarbij iedere vennoot een eigen taakgebied heeft. In het hoogseizoen/bouwvak draait het hele gezin mee in de horeca. Deze combinatie werkt erg goed. De jonge ondernemers hebben een moderne kijk op de toekomst en zijn erg ambitieus. De ouders kunnen op veel gebieden adviseren en weten door de vele ervaring hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Onderneming

V.O.F. de Eik exploiteert, sinds 1991, Camping Rijsterbos, een vier-sterren ANWB camping en aangesloten bij Recron. De totale oppervlakte bedraagt ca 5.5 ha. Dit laat zich verdelen in 180 plaatsen, waarvan 130 vaste- en seizoenplaatsen, 50 toeristenplaatsen en 2 safaritenten. Een deel van de toeristenplaatsen heeft privé sanitair. Naast de camping exploiteert men Restaria de Eik, een horecagelegenheid voor lunch, diner en een drankje. De Camping is idyllisch gelegen in de bossen van Gaasterland (Friesland) en op een steenworp afstand van het IJsselmeer.

Het betreft hier een familiebedrijf van vader, moeder en twee zonen.

Men heeft de kans om het, direct aan het IJsselmeerstrand gelegen, Vakantiepark Lemmer (200 plaatsen) over te nemen van de gemeente. Met de gemeente is een plan doorgesproken op basis waarvan gegund is. Dit plan behelst een fors investeringsprogramma waarmee er een upgrading van de camping gerealiseerd zal worden. Het doel is om er een volledig toeristisch vakantiepark van te maken met hoog niveau faciliteiten en voorzieningen. De op het terrein gelegen horeca voorziening kan goed profiteren van het druk bezochte strand.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoopsom Vakantiepark Lemmer € 355.000,-
Inventaris € 50.000,-
Aankoopkosten € 37.000,-
Advies/financieringskosten € 30.000,-
Infra € 140.000,-
Inrichting/overige € 50.000,-
Aflossing ABN Amro € 150.000,-
Afronding € 18.000,-
Totale investering € 830.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 780.000,-

Leenbedrag: € 780.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden aflossingsvrij met een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. De Eik is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2021, de voorlopige cijfers 2022 van de bestaande camping Rijsterbos en een door de accountant opgestelde prognose voor Vakantiepark Lemmer. De overall Collin Credit Score is Zeer goed.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de omzet van toen alleen nog camping De Eik € 409.000,- met een netto cashflow van € 79.000,-. Voor het jaar na overname is voor ‘Lemmer’ een prognose opgesteld door de accountant welke samengevoegd is met de exploitatie van ‘Rijs’. Beide campings worden in dezelfde V.O.F. uitgeoefend. In het eerste jaar na investering wordt in de V.O.F. een totale omzet van € 573.000,- geprognotiseerd waarbij de netto cashflow, conform prognose, € 128.000,- bedraagt. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
In 2022 bedroeg de solvabiliteit 52% op een balanstotaal van € 527.000,-. In de prognosebalans van 2023 zijn de investeringen in ‘Lemmer’ alsmede de overwaarde van de bestaande camping te Rijs tot uitdrukking gebracht. De solvabiliteit per ultimo 2023 bedraagt dan 59% op een balanstotaal van € 2.082.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is V.O.F. De Eik. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 780.000,– op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Marderleane 4-6 te Rijs, 8572WG te Rijs, kadastraal bekend als sectie K nummer 967, 1061, 1062, 1063 en 1130 te Balk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum d.d. 14-11-2022.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 780.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Plattedijk 13, 8531 PB te Lemmer, kadastraal bekend als sectie A nummer 4449, 5403, 12048, 12049, 12051, 12052, 12053 en 12054 te Lemmer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Met de middelen uit deze financieringsaanvraag wordt de camping aangekocht en ondergaat een upgrading.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. De Eik worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel eerste hypotheek als de hoofdelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Zeer goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30045 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 11:54
investeerder-108702 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 11:54
investeerder-383596 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 11:52
investeerder-14968 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 11:52
investeerder-149728 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 11:52

Ondernemer

Familie Brouwer

Crowdfund Coach


Ronald Seinen