40314

V.O.F. De Hazelaardij

€ 700.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 612
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 612 investeerders

Samenvatting

Het gezin Snelderwaard wil de droom gaan waarmaken en een agrarisch bedrijf met stallen en een hazelnootkwekerij in het zuiden van het land aankopen en gaan exploiteren met daarnaast B&B, paardenpension en -opfok, een minicamping en een boeren terras. De LTV (Loan to Value) is bij de start van de financiering 85% en bij de slottermijn 70%.

Invloed coronavirus
Doordat de aankoop nu wordt gerealiseerd en er steeds meer corona-maatregelen worden vrij gegeven is het de verwachting dat er weinig invloed meer is van het coronavirus. Naar verwachting zullen nog steeds relatief veel Nederlanders de voorkeur aan recreatie in eigen land geven.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.075.000,-, naast de eigen inbreng uit de verkoop van de eigen woning van € 345.000,- en de inbreng van machines van € 30.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 700.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 575.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn de heer G.J.A. Snelderwaard en mevrouw D. Biesenbeek handelend onder de naam V.O.F. De Hazelaardij. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de forse inbreng van de overwaarde op de privéwoning in het bedrijf is de vermogenspositie in privé beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het agrarisch bedrijf met opbouwen en omliggend terrein aan de Oude Dijk 2, 6035 RM te Ospel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 820.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 mei 2021. Naar verwachting zal het onroerend goed door de geplande verbouwing in waarde toenemen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een agrarisch bedrijf met hazelnootkwekerij, woonboerderij, bedrijfsgebouwen en gronden, de realisatie van B&B-ruimtes daarop en werkkapitaal voor de opstart van een aantal activiteiten op het terrein.

Ondernemer

Gert-Jan (1968) en Danielle (1972) hebben twee autistische zoons die zeer handig zijn met hun handen. Gert-Jan is reeds jarenlang timmerman en Danielle actief in de paardenhouderij. Ze willen met de verhuizing naar het zuiden als gezin actief zijn op de nieuwe locatie en hun gastvrijheid combineren met hard werken met de paarden en de hazelnootkwekerij. Om zo op die manier hun zoons ook optimaal te laten functioneren en laten genieten van de ruimte en de buitenlucht.

Onderneming

Na aankoop zal de exploitatie van de locatie bestaan uit diverse onderdelen:

 • De huidige eigenaren zullen de ondernemers begeleiden en trainen om de bestaande hazelnootboomgaard te kunnen exploiteren. Dit geeft jaarlijks een stabiele omzet.
 • Bed & Breakfast. De ondernemers gaan drie B&B-ruimtes realiseren met een huurprijs van € 87,50 inclusief ontbijt per nacht. Waarbij zij een bezettingsgraad van 60% verwachten.
 • Er komt een mini-camping met vijf staplaatsen.
 • Er wordt een boerenterras gerealiseerd met 15 tafels waar vooral koffie met (hazelnoot)gebak en lunch zal worden geserveerd.
 • Pensionstalling en arrangementen voor paarden, waarvan reeds 10 paarden in eigen bezit, van de camping en B&B-gasten voor paardenvakanties.
 • Paardenopfok voor maximaal 20 veulens.

Naast deze activiteiten zal de heer Snelderwaard aanvankelijk nog een aantal dagen per week zijn timmeractiviteiten voortzetten voor een stabiele inkomensstroom.

Onroerend goed
Het te financieren onroerend goed bestaat uit een agrarisch bedrijf met woonboerderij, bijgebouwen, ondergrond, erf en landbouwgrond. Het totale oppervlak bedraagt 3,37 ha. Het bouwjaar van de woonboerderij is 1936 maar de boerderij is diverse keren gerenoveerd waarbij het is voorzien van kunststof kozijnen en dubbel glas, een nieuw dak (1996) en een aanbouwserre (1998). Het woonoppervlak is 510 m² en de inhoud is 1.300 m³. De bedrijfsgebouwen bestaan uit vier schuren variërend van 266 m² tot 800 m² per stuk, tenslotte is er sprake van 1,82 ha akkerbouwterrein. De marktwaarde in huidige staat is 19 mei 2021 getaxeerd op € 820.000,-. Hiermee is de LTV (Loan to Value) bij de start van de financiering 85% en bij de slottermijn 70%. In het investeringsplan is € 70.000,- gereserveerd voor de realisatie van drie B&B-kamers wat de waarde van het onroerend goed waarschijnlijk zal verhogen, dit is niet meegerekend in de taxatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop locatie € 830.000,-
Kosten Koper € 60.000,-
Bouw en inrichting drie B&B-kamers € 70.000,-
Overige investeringen € 65.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Totaal € 1.075.000,-

Inbreng eigen middelen 

(uit verkoop eigen woning, verkoop reeds gerealiseerd)

€ 345.000,- 
Inbreng machines € 30.000.-
Lening via Collin Crowdfund € 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, aflossingsvrije periode van 6 maanden en daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 575.000,-

Er zijn naast de crowdfunding geen andere financieringen

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. de Hazelaardij is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose 2021 van een half jaar en geheel 2022 en 2023. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Voor het resterende deel van 2021 is een omzet geprognosticeerd van € 126.000,- en een netto cashflow overschot van € 19.000,- (nog geen aflossingen op de crowdfunding). Voor het eerste gehele jaar, 2022, wordt een omzet van € 249.000,- en een operationeel cashflow overschot van € 27.000,- na de aflossingen en de privé opnames verwacht. De privé opnames kunnen laag zijn omdat er in privé geen huisvestingskosten zijn en er weinig uitgaven zijn. We kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende omdat deze is gebaseerd op de prognoses.

Solvabiliteit
Door de eigen inbreng van € 345.000,- eigen middelen uit de verkoop van de eigen woning en € 30.000,- aan machines op een totale investering van € 1.075.000,- is de solvabiliteit bij de start 35% op een balanstotaal van € 1.099.000,-. Dit zal de jaren erna door aflossingen en de resultaten naar verwachting verder toenemen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer G.J.A. Snelderwaard en mevrouw D. Biesenbeek handelend onder de naam V.O.F. De Hazelaardij. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de forse inbreng van de overwaarde op de privéwoning in het bedrijf is de vermogenspositie in privé beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het agrarisch bedrijf met opbouwen en omliggend terrein aan de Oude Dijk 2, 6035 RM te Ospel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 820.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 mei 2021. Naar verwachting zal het onroerend goed door de geplande verbouwing in waarde toenemen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers, de hypothecaire inschrijving als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

 • Investeerders vanaf € 1.500,- tot € 4.500,- ontvangen een voucher voor een kop koffie met hazelnootgebak voor twee personen.
 • Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een voucher voor een overnachting voor twee personen in de B&B nadat deze zijn gerealiseerd.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103081 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-06-2021 om 11:15
investeerder-50764 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-06-2021 om 11:15
investeerder-229419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-06-2021 om 11:15
investeerder-239223 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-06-2021 om 11:14
investeerder-3352 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-06-2021 om 11:14

Reacties

Investeerder – 43362
29-06-2021 13:12
Beste,
wat is het idee na de 5 jaar? Er wordt immers niet veel afgelost?
Vast bedankt,
mvg

Collin Crowdfund
29-06-2021 13:40
Geachte investeerder, .

Na 5 jaar is het meest waarschijnlijke scenario dat er een herfinanciering via een nieuwe crowdfunding of via een andere financiering gaat plaats vinden. De ondernemers hebben jaarlijks de mogelijkheid 10% extra af te lossen op de slottermijn, dus wellicht is deze slottermijn dan ook reeds een stuk lager.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

G.J.A. Snelderwaard en D. Biesenbeek

Crowdfund Coach


Marc Kogels