48686

V.O.F De Jong – Eringa

€ 85.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 168
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 168 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam V.O.F De Jong – Eringa
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 16-05-2024

Leendoel

Jelmer de Jong en partner Sophia Eringa hebben de mogelijkheid gekregen om de exploitatie van het bestaande restaurant Jonas te Harlingen over te nemen. Het restaurant is modern ingericht en beschikt binnen over 60 zitplaatsen, verdeeld over 2 verdiepingen. Op het terras biedt het restaurant nog eens plaats aan 120 gasten. Jelmer en Sophia hebben in het verleden beide horeca-ervaring opgedaan en hebben reeds een dag meegelopen in de operationele bedrijfsvoering van Jonas Harlingen.

Voor de overname van de aanwezige inventaris en inrichting, alsmede aanloopkosten wordt een gedeeltelijke financiering gezocht. Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris en inrichting € 95.000
Waarborgsom huur € 8.000
Aanloopkosten € 22.000
Totaal € 125.000
Eigen inbreng € 40.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer J.E. de Jong en mevrouw S.C. Eringa handelend onder de naam V.O.F. De Jong – Eringa. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op de privéwoning, waarop tevens hypotheek wordt verkregen.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 85.000,- op het woonhuis aan de Ubbo Emmiusstraat 66, 8602 AZ Sneek, kadastraal bekend als sectie A nummer 6225 te Sneek, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 195.000,- en een openstaande schuld van € 191.709,- per d.d. 01-06-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-05-2024.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van V.O.F. De Jong – Eringa worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. De Jong – Eringa is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische resultaten van het over te nemen restaurant, alsmede de prognosecijfers voor 2024 en 2025 en de waarde van de hypothecaire dekking.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  Balans na investering
Vaste activa € 103.000
Vlottende activa € 22.000
Totaal € 125.000

Passiva

  Balans na investering
Eigen vermogen € 40.000
Langlopende schulden € 76.000
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 125.000

Prognose winst-en-verliesrekening 2024

Omzet € 306.000
Bruto winst € 209.000
Kosten € 131.000
Resultaat € 78.000

 

Prognose winst-en-verliesrekening 2025

Omzet € 453.000
Bruto winst € 308.000
Kosten € 220.000
Resultaat € 88.000

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 14:04
investeerder-15760 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders