46015

Non publieke funding

€ 100.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2023 in 5 uur volgeschreven door 180 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam V.O.F. "in 't Maasland'’
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-09-1991
Website www.maasland-personeel.nl

Leendoel

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

V.O.F. "in 't Maasland'’ bemiddelt al velen jaren bij het vervullen van vacatures voor een breed scala opdrachtgevers in het MKB, die veelal zijn gevestigd in de wijde regio Oss-Uden-Veghel en het oostelijke deel van Noord-Brabant. De vennoten hebben onlangs erfbelasting moeten betalen, waardoor er in privé meer onttrokken is dan normaal. Om de liquiditeitspositie in de VOF te verbeteren, zijn de ondernemers op zoek naar werkkapitaal. De lening zal naar verwachting afgelost worden middels verkoop van geërfd onroerend goed met een ruime overwaarde.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer B.R.M. Ezerman en mevrouw C.M.A.T. van Haren handelend onder de naam V.O.F. "in 't Maasland'’. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.  
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het onroerend goed aan de Berghemseweg 11, 5373 KG te Herpen, kadastraal bekend als sectie G nummer 689, 701, 702, 921, 923, 1009, 1090 en 1155 te Ravenstein, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.164.430,- en een openstaande schuld van € 706.505,15,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.345.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 07-09-2021.
  • De heer B.R.M. Ezerman en mevrouw C.M.A.T. van Haren geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Berghemseweg 11, 5373 KG te Herpen, kadastraal bekend als sectie G nummer 689, 701, 702, 921, 923, 1009, 1090 en 1155 te Ravenstein. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor V.O.F. "in 't Maasland'’ is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van V.O.F. "in 't Maasland'’, alsmede de overwaarde op het onroerend goed in privé. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen is, zoals in het leendoel beschreven, ontstaan vanwege hogere privé-onttrekkingen door onlangs betaalde erfbelasting.
De materiele vaste activa bestaat voor € 121.000,- uit bedrijfsmatig onroerend goed, tegenover een langlopende schuld van € 92.000,-.
 

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2022

Activa

  concept 2022
Vaste activa € 177.000
Vlottende activa € 25.000
Overige vlottende activa € -3.000
Totaal € 199.000

Passiva

  concept 2022
Eigen vermogen € -2.000
Langlopende schulden € 148.000
Kortlopende schulden € 53.000
Totaal € 199.000

Winst- en verliesrekening concept 2022

Omzet € 363.000
Bruto winst € 271.000
Kosten € 133.000
Resultaat € 138.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36649 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:49
investeerder-288160 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:47
investeerder-16634 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:41
investeerder-388959 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:33
investeerder-14739 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-08-2023 om 14:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders