33304

V.O.F. Midden Brabant Advies

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 161
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 161 investeerders

Samenvatting

Midden Brabant Advies is een onafhankelijk financieel adviesbureau met vier RegioBank kantoren in Midden-Brabant. Men beschikt over (freelance) specialisten voor alle facetten binnen de financiële dienstverlening en daarnaast over een substantiële assurantieportefeuille. In totaal heeft men meer dan 10.000 relaties waarvan 80% particulier en 20% zakelijk. Sinds 2018 zijn er de nodige interne wijzigingen en bezuinigingen geweest waardoor men nog meer naar buiten kan als proactief en service-gericht advieskantoor voor alle financiële diensten in Midden-Brabant.

In december 2018 hebben we de eerste crowdfund campagne gehad waarin ook aantal kortlopende schulden zijn geherfinancierd: https://www.collincrowdfund.nl/midden-brabant-advies/

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn bedraagt 10 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. Midden Brabant Advies als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
Voorwaarden en zekerheden:

  • De debiteuren zijn de heer P.J.M. Dirks en mevrouw M.M.B.M. Dirks-Brants voor zich en handelend als vennoten van de V.O.F. Midden Brabant Advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde op de privéwoning, waar hypotheek op gevestigd wordt is de privévermogenspositie beperkt op dit moment;
  • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-, een tweede hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 400.000,- en een derde hypothecair inschrijving van € 250.000,-  met een openstaande schuld van € 212.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.039.000,-   op basis van een recente waardebepaling   per 8 september 2019. De aflosdruk op beide Collin leningen bedraagt € 90.000,- per jaar, waardoor de dekking naar verwachting snel zal verbeteren.

Leendoel

De gelden worden aangewend om een aantal leningen met een resterende looptijd van 12 maanden te herfinancieren. Tevens wordt een aanvullend werkkapitaal gevraagd.

Ondernemer

Peter Dirks (1959) heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend in de financiële sector. Sinds 1980 is Peter werkzaam binnen de financiële sector. Tot 2005 heeft hij diverse management- en directiefuncties bij Rabobank bekleed. Vanaf april 2005 als zelfstandig ondernemer en eigenaar van Midden Brabant Advies.

Peter beschikt over de postdoctorale opleiding Beleggings- en Financieel Analist aan de universiteit van Amsterdam en een Masters degree aan de Nyenrode Business Universiteit. 

Naast het werk voor Midden Brabant Advies zet Peter zich ook in als lid van de ledenraad van Adfiz, branchevereniging onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland, voor het bewaken van de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland.

Medevennoot en partner van Peter is Marlou Dirks (1961). Zij heeft na haar opleiding gewerkt bij een internationaal concern op diverse administratieve onderdelen. Na het eerste moederschap is zij als zelfstandig ondernemer gaan werken voor de bestuursacademie in Brabant en runde zij een eigen bedrijf in persoonlijke lichaamsverzorging. Vanaf 2015 heeft Marlou de interne- en administratieve taken binnen Midden Brabant Advies op zich genomen.

Onderneming

Midden Brabant Advies wil zich de komende jaren nadrukkelijk profileren als een onafhankelijk adviesbureau met een breed pakket diensten, met meerdere vestigingen in Midden-Brabant en met eigen (of onder eigen label werkende) specialisten op meerdere terreinen zoals dagelijkse bankzaken, financiële planning, vermogensmanagement, pensioenadvies en -beheer, hypotheken, assurantiën, woningmakelaardij en bedrijvenadvies en risicomanagement. Het streven is om door te groeien naar een marktaandeel van 12,5% (van de 100.000 inwoners in het werkgebied in 2025) voor wat betreft het aantal totaalrelaties.

De organisatie heeft zijn bestaansrecht omdat de grootbanken op het terrein van services en aandacht voor de klant een andere koers zijn gaan varen. Klanten vragen voor wat betreft hun financiële planning om persoonlijke aandacht en deskundige service. Midden Brabant Advies staat voor een nieuw elan en oude vertrouwde persoonlijk service; met een advieskantoor dicht bij de klant. De missie luidt: Het leveren van kwalitatief hoogwaardige persoonlijke financiële planning, producten en services. De primaire bedrijfsfunctie bestaat uit het leveren van brede en integrale financiële dienstverlening, met de focus op bank-, hypotheek en verzekeringsdiensten.

Midden Brabant Advies is in het voorjaar van 2005 gestart als onafhankelijk advieskantoor en zelfstandig adviseur van het toenmalige CVB-Bank kantoor in Oisterwijk en Udenhout. Het een en ander is verder uitgebouwd tot de onderneming die er nu staat. De groei kwam voort uit autonome groei en ook enkele overnames. Momenteel hebben zij een bank- en assurantieportefeuille met circa 10.000 klanten, 80% particulier en 20% zakelijk, en heeft men vier Regiobank vestigingen in Midden-Brabant. Midden Brabant Advies is gecertificeerd voor alle financiële diensten. De wettelijke vereiste certificeringen worden door de ondernemers en de medewerkers doorlopend onderhouden.

In 2018 heeft het bedrijf hard gewerkt aan de omzetting van de interne organisatie zoals het omzetten van de tussenpersoon-incasso en de uitkeringen van de verzekeringsschades naar de verzekeringsmaatschappijen waardoor er veel (personeels-)besparingen zijn gedaan en er veel meer een proactieve adviesorganisatie ontstaat. Men gaat steeds meer werken met freelance adviseurs voor de diverse activiteiten om zo vaste kosten variabel te maken.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering korte termijn schulden (resterende looptijd <12 maanden) € 180.000,-
Investeringen in hard- en software (moderne advies-hulpmiddelen) € 20.000,-
Totaal € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De bedenktermijn bedraagt 10 dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Er is een totale leningschuld ter hoogte van € 1.459.000,-, dit is inclusief de bestaande Collin lening en deze nieuwe financiering. De afgegeven zekerheid aan verzekeraar Nh1816 is de verpanding van de assurantieportefeuilles en de hypothecaire inschrijving zoals onder zekerheden beschreven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer P.J.M. Dirks en mevrouw M.M.B.M. Dirks-Brants voor zich en handelend als vennoten van de V.O.F. Midden Brabant Advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde op de privéwoning, waar hypotheek op gevestigd wordt is de privévermogenspositie beperkt op dit moment;
  • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-, een tweede hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 400.000,- en een derde hypothecair inschrijving van € 250.000,- met een openstaande schuld van € 212.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.039.000,- op basis van een recente waardebepaling per 8 september 2019. De aflosdruk op beide Collin leningen bedraagt € 90.000,- per jaar, waardoor de dekking naar verwachting snel zal verbeteren.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Midden Brabant Advies is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2018, de tussentijdse cijfers 2019 en de prognoses voor geheel 2019 en 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De cijfers 2018 geven een omzet van € 1.013.000,- en een genormaliseerde cashflow, na privé opname, van € 68.000,-. De omzet is daarmee conform prognose. De cashflow is iets achtergebleven op de prognose. Door de genomen maatregelen in 2018 komt de verwachte omzet in 2019 uit op € 986.000,-, wat bijna gelijkblijvend is met 2018 en een genormaliseerde cashflow, na privé-opnames, op € 242.000,- na herfinanciering. Inclusief bijzondere baten komt de omzet in 2019 uit op circa € 1.060.000,-. Voor 2020 wordt een vergelijkbare omzet verwacht. Verder zal de geprognosticeerde genormaliseerde cashflow naar verwachting uitkomen op € 315.000,-. De omzet bestaat voor 85% uit doorlopende inkomsten op bestaande producten en diensten en deze is dus maar beperkt afhankelijk van de adviesinkomsten. Zowel de omzet als het kostenniveau zijn gedetailleerd toegelicht. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op de balans is, met 40% op een balanstotaal van € 3.101.000,- ultimo 2018, goed. De activakant bestaat voor het grootste deel uit immaterieel actief zijnde de actuele waardering van de assurantieportefeuille. Door de toekomstige winsten zal deze solvabiliteit verder stijgen is de verwachting. De solvabiliteit kwalificeren we als Goed.

Zekerheid

  • De debiteuren zijn de heer P.J.M. Dirks en mevrouw M.M.B.M. Dirks-Brants voor zich en handelend als vennoten van de V.O.F. Midden Brabant Advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde op de privéwoning, waar hypotheek op gevestigd wordt is de privévermogenspositie beperkt op dit moment;
  • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-, een tweede hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 400.000,- en een derde hypothecair inschrijving van € 250.000,- met een openstaande schuld van € 212.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.039.000,- op basis van een recente waardebepaling per 8 september 2019. De aflosdruk op beide Collin leningen bedraagt € 90.000,- per jaar, waardoor de dekking naar verwachting snel zal verbeteren.

Op basis van de hoofdelijke aansprakelijkheid en de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4452 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2019 om 15:11
investeerder-45892 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2019 om 15:11
investeerder-34238 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2019 om 15:11
investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2019 om 15:10
investeerder-43785 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2019 om 15:10

Ondernemer

Peter Dirks

Marlou Dirks

Crowdfund Coach


Marc Kogels