31127

V.O.F. Reijenga Bakkerij

€ 60.000  |  5,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 52
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 52 investeerders

Samenvatting

Jaap Reijenga en zijn echtgenote exploiteren al tientallen jaren een bakkerij in het centrum van Drachten. De huidige bakkerij bevindt zich in een meer afgelegen gebied van het centrum (‘De Kaden’), een typisch ‘boodschappen’- gebied. Nu is er de mogelijkheid een tweede vestiging te beginnen in het hart van het centrum van Drachten waar het meer ‘winkelende’ publiek komt. Jaap Reijenga is een gepassioneerde bakker die nieuwe producten ontwikkeld heeft die beter tot hun recht komen op de nieuwe locatie. Ook zoekt hij nog een keer de uitdaging op.

De bakkers in Drachten zijn typische familiebedrijven die traditioneel elk hun eigen klantenkring hebben. Van onderlinge concurrentie is niet of nauwelijks sprake.

In het winkelgebied is Reijenga straks uniek als echte bakker. Hier vestigt hij straks een moderne winkel die voor die plek uniek is in het verse aanbod en in de lunch met – verse- belegde broodjes concurreert met meer traditionele lunchrooms/eetcafés.

De firma Reijenga is een solvabele onderneming die vanuit de bestaande onderneming een prima ondernemersbeloning genereert. De nieuwe vestiging kent een relatief lage kostenstructuur waardoor de prognose ver boven break-omzet van deze tweede vestiging ligt. Er wordt een prima zekerheid geboden in de vorm van een tweede hypotheek.

Financieringsbehoefte
De investering in de nieuwe vestiging betreft de inrichting, inventaris en ovens en bedraagt €110.000,-. Er wordt voor € 50.000,- uit eigen middelen ingebracht.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico
Dun & Bradstreet geeft v.o.f. Reijenga Bakkerij de kwalificatie Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. Debiteuren voor de financiering zijn de firmanten van v.o.f. Reijenga Bakkerij, de heer J. Reijenga en mevrouw F.E. Reijenga. Als zekerheid geldt een tweede hypothecaire inschrijving op het aan te kopen woonwinkelpand. Dit woonwinkelpand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van Rabobank ter hoogte van € 300.000,-. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 554.000,- (2018).

Leendoel

Het ondernemersechtpaar exploiteren al tientallen jaren een bakkerij in het centrum van Drachten. De huidige bakkerij bevindt zich in een meer afgelegen gebied van het centrum (‘De Kaden’), een typisch ‘boodschappen’ gebied. Nu is er de mogelijkheid een tweede vestiging te beginnen in het hart van het centrum van Drachten waar het meer ‘winkelende’ publiek komt.

Ondernemer

Jaap Reijenga (55 jaar) en zijn echtgenote hebben de onderneming al lang geleden van vader overgenomen en zij hebben alle vereiste opleidingen. Jaap is een gepassioneerd bakker die graag nieuwe producten ontwikkeld en zijn passie ook graag op anderen overbrengt. Daarom verzorgt hij graag workshops. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten schroomt Jaap niet om de samenwerking met de besten te zoeken. Zo heeft hij samengewerkt met de wereldkampioen broodbakken Peter Bienefelt. Jaap is een gepassioneerde bakker. Hij heeft nieuwe producten ontwikkeld die beter tot hun recht komen op de nieuwe locatie. Ook zoekt hij nog een keer de uitdaging op.

Jaap en zijn echtgenote werken volledig in de bakkerij en de winkel. Regelmatig gaan ze op cursus voor bijvoorbeeld voor het bereiden van croissants, bakken van desemborden en gebruik van oude granen. Ook worden verkoopcursussen gevolgd.

Onderneming

Reijenga Bakkerij is in 1958 door vader gestart. In die tijd waren er nog tien bakkerijen gevestigd op “De kaden” (een winkelcentrum in Drachten). Nu zijn dat er nog twee. De ‘concurrent’ wordt meer als een collega gezien. Beide kennen een van oudsher gevormd en vast klantenbestand dat niet uitwisselbaar is. Men gaat na elkaar met vakantie en sluit dan de winkel. Gedurende die vakantieperioden gaan de wederzijdse klanten niet naar de ‘concurrent’ maar naar de supermarkt. Zo sterk heeft men een eigen smaak ontwikkeld dat bij het eigen publiek past.

De huidige bakkerij bevindt zich in een meer afgelegen gebied van het centrum, een typisch ‘boodschappen’- gebied. Nu is er de mogelijkheid een tweede vestiging te beginnen in het hart van het centrum van Drachten waar het meer ‘winkelende’ publiek komt. De nieuwe vestiging krijgt een moderne uitstraling. Hier worden verse en belegde afbakbroodjes verkocht. Ook creëert Jaap hier een betere mogelijkheid om workshops te geven.

Er wordt op deze manier een totaal andere doelgroep bereikt. In de bestaande winkel komen de vaste klanten in de ochtend en kopen veelal traditionele producten. De nieuwe vestiging richt zich vooral op winkelend publiek in de middag die moderne en gemak producten kopen. In die zin sluiten de beide vestigingen zowel qua doelgroepen als voor de bedrijfsvoering perfect op elkaar aan.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inrichting, inventaris en oven nieuwe vestiging € 110.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 5,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren is v.o.f. Reijenga Bakkerij. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonwinkelpand aan de Zuidkade 47, 9203 CN Drachten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 300.000,-. Het onroerend goed heeft een WOZ-waarde van € 554.000,- (2018).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor v.o.f. Reijenga Bakkerij is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze is gebaseerd op door de accountant opgestelde jaarcijfers 2017 en eveneens door de accountant opgestelde prognoses over 2018 en 2019. De overall score is Goed.

Rentabiliteit
In de bestaande bakkerij wordt een zeer constante omzet gerealiseerd. Per ultimo 2017 was de omzet € 469.000,- en netto cashflow overschot van € 36.000,-.

De ondernemer heeft een aantal keren ervaren dat de nieuwe producten erg goed verkopen. Hij is ervan overtuigd van meet af aan een omzet van € 6.000,- per week te kunnen behalen. De prognose is door de accountant opgesteld die voor 2019 met een extra omzet van ruim € 200.000,- rekent. De marge is een vast gegeven en de kosten laten zich goed doorrekenen. De break-even omzet op de nieuwe plek ligt op zo’n € 150.000,- (€ 3.000,- per week).

In de door de accountant opgestelde geconsolideerde prognose (bestaande bakkerij + nieuwe vestiging) is het effect van de investering in 2018 nog beperkt. De omzet bedraagt dan € 500.000,- met een netto cashflow overschot van € 32.000,-.  In de geconsolideerde prognose van 2019 bedraagt de verwachte omzet € 700.000,- met een bijbehorende cashflow van € 84.000,-. Ook zonder de nieuwe vestiging kunnen de nieuwe financieringslasten ruimschoots opgebracht worden. Wij stellen de Collin Credit Score op dit onderdeel vast op Goed.

Solvabiliteit
Vanuit de bestaande onderneming wordt al jarenlang probleemloos een voldoende ondernemersbeloning behaald. Hierdoor heeft men goed aan vermogensvorming kunnen doen. De solvabiliteit bedraagt in 2017 73%.  Per eind 2018 wordt als gevolg van balansverlenging door de investering een iets lagere solvabiliteit verwacht, deze zal ruim 60% zijn. Hierin is de overwaarde op het woonwinkelpand niet meegerekend. De WOZ bedraagt € 554.000,- bij een boekwaarde van € 168.000,-. Wij stellen de Collin Credit Score op dit onderdeel vast op Excellent.

Liquiditeit
De ondernemers houden van een ruime liquide positie en houden deze ook in stand. Per ultimo 2018 is de verwachting dat de current ratio uitkomt op 1,9. De onderneming beschikt over een niet benutte kredietlimiet van € 80.000,-. Dit wenst men zo te houden, dus de faciliteit zal ook niet benut om de onderhavige investering te financieren. Wij stellen de Collin Credit Score op dit onderdeel vast op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

De ondernemer laat u graag kennismaken met ambacht waar hij zo veel passie en creativiteit in kwijt kan. Hij nodigt u daarom graag uit voor het deelnemen aan een voor de investeerders te organiseren workshop in de nieuwe vestiging.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34727 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2018 om 10:00
investeerder-6929 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2018 om 10:00
investeerder-17415 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2018 om 10:00
investeerder-49692 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2018 om 10:00
investeerder-33743 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2018 om 10:00

Ondernemer

Jaap en Esther Reijenga

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach