47273

V.O.F. Slagerij Billet

€ 400.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 437
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-07-2024 in 7 uur volgeschreven door 437 investeerders

Samenvatting

Sabrina Billet en Stephan Zagers zijn de 4e generatie die Slagerij Billet te Zundert exploiteren. Het betreft een echt familiebedrijf dat het slager ambacht hoog in het vaandel heeft staan. De financiering is bestemd voor de integrale herfinanciering van het bedrijf. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 400.000,- en is bestemd voor de integrale herfinanciering van het bedrijf. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing gevolgd door een slottermijn van € 360.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor V.O.F. Slagerij Billet is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn mevrouw S.A.M. Billet en de heer S. Zagers h.o.d.n. V.O.F. Slagerij Billet. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van (overwaarde op) onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Molenstraat 112, 4881 CV, Zundert, kadastraal bekend als sectie K, complexaanduiding 8466 en appartementsindexen 7 en 8 te Zundert en kadastraal bekend als sectie K, nummer 9326 te Zundert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 372.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-02-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan het Sint Janshof 31, 4884 BL Wernhout, kadastraal bekend als sectie E, nummer 4691 te Zundert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 299.484,- per d.d. 31-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 477.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De lening van mevrouw Billet-Antonissen (moeder) ter hoogte van € 124.834,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van het bedrijf. Vanuit de coronaperiode resteert een naheffingsaanslag die in combinatie met de hypotheek van de huisbank op het winkelpand geherfinancierd zullen worden. 

Ondernemer

Sabrina is opgegroeid met de slagerij aan huis. Hier werkte ze van kleins af aan graag mee, totdat ze de koksopleiding is gaan doen. Daarna heeft ze de slagersvakopleiding afgerond en in 2000 is ze met haar man Stephan medevennoot geworden in het familiebedrijf. Stephan heeft het VWO afgerond en is daarna de slagersvakopleiding gaan doen. Tevens is hij meesterworstmaker. 

Onderneming

Slagerij Billet bestaat al sinds 1933 en is destijds gesticht door overgrootvader Reke Billet. Stephan en Sabrina zijn inmiddels de 4e generatie die het bedrijf runnen. De 5e generatie helpt inmiddels ook al mee in de slagerij. Sinds 1998 is het bedrijf gevestigd op de huidige locatie aan de Molenstraat 112. 

Slagerij Billet streeft na om een kwalitatief hoog product te leveren vanuit pure ambacht, waarbij het welzijn van de dieren belangrijk is. 

In 2016 is de winkel helemaal gerestyled en is het assortiment uitgebreid met versbereide maaltijden en belegde broodjes. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bank € 235.000,-
Naheffingsaanslag € 150.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totale investering € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing gevolgd door een slottermijn van € 360.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Slagerij Billet is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op de door het administratiekantoor aangeleverde (concept)jaarrekeningen 2022 en 2023 en taxatierapport van het onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2023 is een omzet behaald van € 876.000,- en een resultaat van € 65.000,-. In de eerste 4 maanden van 2024 ligt de omzet 10% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De geprognosticeerde omzet van € 938.000,- voor 2024 lijkt hiermee reëel. Voor 2024 wordt een resultaat begroot van € 72.000,- en een netto cashflow overschot van € 29.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Rekening houdend met de achtergestelde lening van mevrouw Billet bedraagt het eigen vermogen per heden € 138.000,- op een balanstotaal van € 479.000,-, hiermee bedraagt de solvabiliteit 30%. Rekening houdend met de naheffingsaanslag, die wij ten laste van het eigen vermogen hebben gebracht, zal het eigen vermogen na financiering -/- € 14.000,- bedragen. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn mevrouw S.A.M. Billet en de heer S. Zagers h.o.d.n. V.O.F. Slagerij Billet. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van (overwaarde op) onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Molenstraat 112, 4881 CV, Zundert, kadastraal bekend als sectie K, complexaanduiding 8466 en appartementsindexen 7 en 8 te Zundert en kadastraal bekend als sectie K, nummer 9326 te Zundert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 372.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-02-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan het Sint Janshof 31, 4884 BL Wernhout, kadastraal bekend als sectie E, nummer 4691 te Zundert, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 299.484,- per d.d. 31-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 477.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De lening van mevrouw Billet-Antonissen (moeder) ter hoogte van € 124.834,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand en de tweede hypothecaire inschrijving op de privéwoning kwalificeren wij de Zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-325602 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 17:13
investeerder-55014 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 17:09
investeerder-122863 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 17:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 17:03
investeerder-2159 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
11-07-2024 om 17:00

Ondernemer

S. Zagers & S.A.M. Billet

Crowdfund Coach


Lars van Meer