36791

V.O.F. van Tongeren Baars

€ 25.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 28
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 28 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam V.O.F. van Tongeren Baars
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-06-1977

Leendoel

Ondernemers Geslina van Tongeren en Leo Baars exploiteren al jaren een Bruna filiaal. Nu hebben ze de mogelijkheid gekregen om een ING servicepunt te starten in hun filiaal. Hiervoor zijn ze op zoek naar werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn G.C.M. van Tongeren en L.J. Baars handelend onder de naam V.O.F. van Tongeren Baars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het woonhuis aan de Wilgenrand 50 te Noordwijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving met een openstaande schuld van € 241.451,- de hypothecaire inschrijving bedraagt € 303.860,-. De WOZ waarde per 01-01-2019 is € 338.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor V.O.F. van Tongeren Baars is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van V.O.F. van Tongeren Baars. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen van de onderneming is ontstaan omdat de ondernemers een aantal jaren terug hogere privéonttrekkingen hebben gedaan. Dit was te wijten aan een minder resultaat. De afgelopen jaren is de omzet en het resultaat stabiel en is er een stijgende trend te zien in het eigen vermogen. De conceptjaarcijfers 2019 laten eendezelfde omzet en resultaat zien als voorgaande jaren.

Invloed coronavirus
De ondernemers geven aan dat de coronacrisis tot dusver geen negatieve invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Tot en met mei kent de onderneming zelfs een omzetstijging van 17% ten opzichte van voorgaande jaren. De winkel is gevestigd in een klein winkelcentrum waar veel dagelijkse boodschappen worden gedaan. Tevens verkopen de ondernemers veel artikelen welke consumenten juist nodig hadden vanwege de intelligente lockdown.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 3.000 € 3.000
Vlottende activa € 118.000 € 127.000
Overige vlottende activa € 50.000 € 29.000
Totaal € 171.000 € 159.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -75.000 € -63.000
Langlopende schulden € – € 18.000
Kortlopende schulden € 246.000 € 204.000
Totaal € 171.000 € 159.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 772.000  
Bruto winst € 278.000  
Kosten € 188.000  
Resultaat € 90.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69880 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
16-07-2020 om 16:22
investeerder-5541 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
16-07-2020 om 16:21
investeerder-33911 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-07-2020 om 16:14
investeerder-34238 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-07-2020 om 16:09
investeerder-169809 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2020 om 16:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders