40612

V.O.F. van Wandelen

€ 35.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 57
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 57 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam V.O.F. van Wandelen
Sector Installatiebouw
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2013
Website www.vanwandeleninstallatie.nl

Leendoel

De heren W.M. van Wandelen en B. van Wandelen exploiteren installatiebedrijf V.O.F. van Wandelen te Maria Hoop. Ze richten zich steeds meer op duurzame energievoorzieningen. Begin dit jaar zijn de vennoten een eerdere financiering bij Collin Crowdfund aangegaan. Deze werd toentertijd gevraagd voor de herfinanciering van enkele bestaande kredieten. De huidige financiering zal worden aangewend voor het aankopen van een palletkachel.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Ketel incl. lambdasonde € 18.000
Toevoerschroef € 7.000
Crediteuren € 10.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn W.M. van Wandelen en B. van Wandelen handelend onder de naam V.O.F. van Wandelen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde van het onroerend goed.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis met bedrijfsmatig onroerend goed aan de Vlaskuilseweg 74, 6105 CP te Maria Hoop (kadastraal bekend als: sectie X, nummers 82 en 84, gemeente Echt) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Stichting Zekerhedenagent Collin ter hoogte van € 285.000,- en openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 28-10-2019.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor V.O.F. van Wandelen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van V.O.F. van Wandelen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemers: “De gevolgen van de coronapandemie hebben voor de VOF van Wandelen nauwelijks invloed gehad op de bedrijfsvoering en wij verwachten dit ook niet voor de nabije toekomst. De reden hiervoor is tweeledig:

1. Er werden en worden heel veel opdrachten verstrekt voor de installatie van nieuwe installaties, zowel particulier, zakelijk als overheid.
2. Verwarmingsinstallaties moeten regelmatig onderhouden worden en er wordt vaak geholpen bij storingen.

Wel worden wij ook geconfronteerd met het feit, dat de levertijd voor nieuwe installaties en onderdelen langer worden en dat de bestellingen door ons vaak vooruitbetaald c.q. aanbetaald moeten worden.”

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 407.000
Vlottende activa € 74.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 485.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 105.000
Langlopende schulden € 198.000
Kortlopende schulden € 182.000
Totaal € 485.000

Prognose winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 300.000  
Bruto winst € 151.000  
Kosten € 101.000  
Resultaat € 50.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-62157 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2021 om 11:00
investeerder-233541 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2021 om 11:00
investeerder-123114 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-08-2021 om 11:00
investeerder-39530 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-08-2021 om 11:00
investeerder-59826 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-08-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders