45206

V.A.A. Slaats

€ 410.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 385
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-05-2023 in 3 dagen volgeschreven door 385 investeerders

Samenvatting

De heer Slaats heeft 2 woningen in eigendom welke hij gaat verhuren. Met deze crowdfunding wil hij de panden verduurzamen en verder kunnen investeren in verhuurd vastgoed. De te financieren woning is een twee-onder-een-kap woning in Nijmegen op een perceel eigen grond. De LTV Loan To Value is 76%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 410.000,-. De looptijd is 48 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag in de 48e maand. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemer is de heer V.A.A. Slaats. Vanwege de gekozen rechtsvorm is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemer is op dit moment grotendeels materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op het onroerend goed dat de ondernemer in bezit heeft.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 410.000,- op het woonhuis aan de Wolfskuilseweg 139, 6542 JE te Nijmegen, kadastraal bekend als sectie H nummer 1819 te Neerbosch. Het onroerend goed heeft een marktwaarde in verhuurde staat van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 april 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Wolfskuilseweg 139, 6542 JE te Nijmegen, kadastraal bekend als sectie H nummer 1819 te Neerbosch worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de verduurzaming van de reeds in bezit zijnde woningen en werkkapitaal om een volgend verhuurd pand aan te kunnen kopen.

Ondernemer

Vincent Slaats (1968) heeft een carrière gehad in de semi-conductor industrie. Met de gespaarde middelen heeft hij in het verleden twee woningen in Nijmegen aangekocht. Een aantal jaren geleden heeft hij een ongeluk gehad waardoor hij het werk niet meer kan uitvoeren en hij een uitkering heeft. Deze uitkering betreft een doorlopende aanvullende uitkering waarvan hij zijn levensonderhoud voldoet. Hij heeft nu beide panden verhuurd en wil ze gaan verduurzamen. Daarnaast wil hij door investeren in verhuurd vastgoed. Hij woont samen met zijn vriendin in haar woning.

Onderneming

Onroerend goed
Het onderpand ligt in de wijk ‘Heselveld” in Nijmegen. De woning betreft een twee-onder-een-kap woning met kelder, voor- en achtertuin en een chalet. Het perceel is 359 m2 groot en het bouwjaar is 1919. De marktwaarde bedraagt € 540.000,- in verhuurde staat en € 640.000,- vrij van huur op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 april 2023. De gesloten huurovereenkomst bedraagt € 28.800,- per jaar. De LTV (Loan to Value) bedraagt 76%. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Herfinanciering lening € 257.000,-
Werkkapitaal en verduurzaming € 153.000,-
Totale investering € 410.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 410.000,-

Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn in de 48e maand.

Op de tweede verhuurde woning zit een hypothecaire lening van € 150.000,- met een maandelijkse last van € 580,- per maand en een WOZ-waarde van € 310.000,- per 01-01-2022.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de financiering in privé is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuurexploitatie van de panden in privé. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De totale huurinkomsten bedragen € 48.000,-. Hier kunnen de exploitatiekosten en financieringsverplichtingen van worden voldaan. Klant heeft daarnaast een uitkering waarvan hij zijn privé-uitgaven kan voldoen. Tenslotte wil hij verder investeren in onroerend goed waaruit huurinkomsten zullen komen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 34% op een balanstotaal van € 850.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer V.A.A. Slaats. Vanwege de gekozen rechtsvorm is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemer is op dit moment grotendeels materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op het onroerend goed dat de ondernemer in bezit heeft.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 410.000,- op het woonhuis aan de Wolfskuilseweg 139, 6542 JE te Nijmegen, kadastraal bekend als sectie H nummer 1819 te Neerbosch. Het onroerend goed heeft een marktwaarde in verhuurde staat van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 april 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis aan de Wolfskuilseweg 139, 6542 JE te Nijmegen, kadastraal bekend als sectie H nummer 1819 te Neerbosch worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijkheid kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-329056 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2023 om 19:16
investeerder-7074 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-05-2023 om 19:15
investeerder-4868 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2023 om 18:55
investeerder-383879 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2023 om 18:52
investeerder-13522 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2023 om 18:36

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels