11076

VacuMedical

€ 200.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

96 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-09-2014 in 21 dagen volgeschreven door 63 investeerders

Samenvatting

VacuMedical heeft onder de naam Been-Kliniek en RSI-Kliniek in 2013 in Utrecht haar deuren geopend voor de behandeling van mensen met RSI- en beenklachten. VacuMedical gebruikt een nieuwe therapie gebaseerd op een vacuümtechniek die wordt toegepast bij de training van astronauten in de ruimtevaart. 95% van de patiënten merkt na 4 behandelingen reeds een significant resultaat! Onderaan deze pitch is een beschrijving te downloaden waarin de vacuüm therapie uitvoerig wordt beschreven. De kosten van de behandeling voor de patiënten vallen verzekeringstechnisch onder fysiotherapie. Deze kosten zijn 50 euro per sessie en € 25,- voor een intake. De interesse voor vacuümtherapie is zo groot dat de vestiging in Utrecht niet voldoende capaciteit heeft om aan de vraag te kunnen voldoen. De interne capaciteit en logistiek worden momenteel aangepast om zoveel mogelijk interne groei mogelijk te maken. Vanwege het sterke groeiperspectief wil VacuMedical op termijn meerdere vestigingen openen en eind 2015 verspreid door Nederland op meerdere locaties deze therapie aanbieden.
Investeerders die een inschrijving doen vanaf € 2.000,-, € 5.000,- of € 10.000,- krijgen een extra beloning in de vorm van een coupon met een waarde van respectievelijk € 200,-, € 400,- en € 800,-.

Video Pitch

Leendoel

De bestaande vestiging van VacuMedical is in Utrecht. Vanwege de grote vraag streeft VacuMedical naar een snelle uitbreiding van het aantal vestigingen, te beginnen in Rotterdam en Hengelo. De uiteindelijke doelstelling is om eind 2015 minimaal 10 vestigingen in Nederland te realiseren. Voor het openen van de eerste twee nieuwe vestigingen is een financiering van € 200.000,- benodigd. Het betreft locaties in Rotterdam en Hengelo. Voor een latere fase staan Amsterdam en Schiphol op de planning. De lening in kwestie betreft een driejarige lening met maandelijkse lineaire aflossing, inclusief rentebetaling tegen 8%. De lening kent meerdere debiteuren. Groot aandeelhouder Maarten Coolen staat privé borg voor € 150.000,-. De Collin Credit Score van VacuMedical is voldoende. Rentabiliteit en liquiditeit zijn nu (ruim) voldoende; de vooruitzichten zijn zeer goed. De solvabiliteit is nog matig.

Ondernemer

De drijvende kracht achter VacuMedical is ondernemer en meerderheidsaandeelhouder (72%) de heer Maarten C.M. Coolen MBA (1960). Maarten Coolen kan terugkijken op een gevarieerde carrière o.a. in de pharma-industrie, waar hij als oprichter en CEO betrokken was bij diverse bedrijven, die hij succesvol uit heeft gebouwd. Zijn opleiding varieert van fysiotherapie tot een MBA op Henleys London en een studie Financial Strategic Planning, afgerond aan de European Management School in Brussel. Om de groeistrategie te realiseren en straks ook internationaal op te zetten, is het MT van de onderneming versterkt met de heer Bernard. B. Mulder MD MBA (Medische zaken). Mulder, arts, heeft veel (internationale) ervaring in diverse settings binnen het medische kader van de zorg. De heer Hein K.A.C. Coolen PhD, (Bedrijfsvoering), is wetenschapper en heeft als verantwoordelijk manager waardevolle ervaring opgedaan in het opzetten en aansturen van organisaties gericht op het behalen van resultaat. De heer Drs. Martin Chilla RC RE (CFO) heeft als ex-topman van Wolters-Kluwer een uitmuntende ervaring en trackrecord om de financiële structuur van VacuMedical voor nu en in de toekomst in Europees perspectief optimaal te kunnen vormgeven.

Onderneming

VacuMedical verzorgt een nieuwe behandelmethode voor RSI- en beenklachten, gebaseerd op een vacuüm therapie. De therapie is nieuw in Nederland, maar bestaat al méér dan 20 jaar. De basis van de behandeling is gebaseerd op het principe van passieve vaattraining. Inmiddels worden meerdere beenklachten op basis van vaatproblemen zoals etalagebenen, restless legs, open wonden, diabetische voeten en krampen etc. succesvol behandeld. Het spectaculaire van deze therapie is dat er tot nu toe voor deze aandoeningen geen behandeling bestond en dat een zeer grote groep van patiënten hier veel baat bij heeft.

In oktober 2013 heeft VacuMedical (onder de merknaam Been-Kliniek® en RSI-Kliniek®) in Utrecht haar deuren geopend voor de behandeling van mensen met RSI klachten. De patiënten komen uit het hele land en de interesse is zo groot, dat er met twee ploegendiensten gewerkt gaat worden om de vraag op te vangen. 95% van de patiënten merkt na 4 behandelingen een significant resultaat!

Markt
Bij mensen komen klachten aan armen en benen veel voor. Ongeveer 1/3 van de bevolking boven de 55 jaar krijgt hier mee te maken. Voor deze aandoeningen zijn nog weinig behandelmethodes beschikbaar. In de meeste gevallen geeft de dokter aan dat men er mee moet leren leven. 3,5 tot 4 miljoen mensen in Nederland geven aan te lijden aan één of meerdere van de genoemde aandoeningen.

De markt voor de behandeling van de circulatieproblemen in de armen is kleiner dan bij de benen. Dat komt voornamelijk door het feit dat vaatproblemen eigenlijk alleen voorkomen in de benen en niet in de armen. Dat is ook logisch: de afstand die het bloed moet afleggen in de benen is veel langer dan in de armen. Bovendien speelt de zwaartekracht bij de benen een belangrijke rol. Daarentegen is RSI wel één van de belangrijkste verzuimveroorzakers.

Concurrentie
Van concurrentie is nauwelijks sprake. Producent Weyergans (en medeaandeelhouder in VacuMedical) is de enige producent in de wereld die deze apparatuur maakt. De ‘time to market’ voor een nieuwkomer wordt ingeschat op 40 tot 45 maanden inclusief alle registraties en vergunningen waaraan de apparatuur moet voldoen. Desalniettemin realiseert men zich bij VacuMedical dat succes gekopieerd zal worden, dus wordt er haast gemaakt met de implementatie van nieuwe vestigingen om de markt zoveel mogelijk naar hun toe te trekken.

Financieringsbehoefte

VacuMedical wil een financiering van € 200.000,- aantrekken via crowdfunding.
De gelden worden aangewend voor het inrichten van de twee nieuwe vestigingen en de aanschaf van VacuMed behandelapparatuur.

Gewenste financiering: € 200.000,-
Looptijd: 36 maanden
Rente: 8%
Borgstelling: De grootaandeelhouder M. Coolen staat privé borg voor € 150.000,-.

Deze aanvraag is aangeleverd en van cijfermatige onderbouwing voorzien door een van de preferred suppliers van Collin Crowdfund: Claassen Moolenbeek & Partners.

Risico

Juridische structuur


Belangrijk: VacuMedical Holding B.V. heeft een aandeel van 75% in alle nieuwe vestigingen. Voor een versterking van de lokale betrokkenheid, participeert in elke nieuwe vestiging een plaatselijke fysiotherapeut voor 25%.

Dun & Bradstreet score
De D&B score geeft een verhoogd risico. Dit vanwege het feit dat de vrij nieuwe onderneming Vacumedical nog een kort track record heeft bij D&B.

Collin Credit Score (CCS)
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van
solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Meer informatie: zie Risico’s. De CCS van Vacumedical Holding BV is voldoende.
De CCS is gebaseerd op:

  • De jaarrekening 2013
  • Tussentijdse cijfers per 30-6-2014 van VacuTher (huidige naam)
  • De cashflowprognose (geverifieerd door de accountant)

Afhankelijk van de fase (opstart, volledig operationeel) is per vestiging een rendement geprognotiseerd van 15% bij aanvang. Dit percentage groeit om na ca 9 maanden uit te komen op 42 %. De accountant (Flynth) heeft de sterke groei van omzet en cashflow bevestigd. Vanaf sept 2014 is de cashflow al voldoende voor het betalen van de rente en aflossing.

Rentabiliteit
Na aanloopverliezen eind 2013 en begin 2014 is de rentabiliteit sterk aan het verbeteren. Sinds een aantal maanden is de rentabiliteit op maandbasis ruim positief (ca € 20.000,- winst per maand). Hierop scoort VacuTher ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
Door de aanloopverliezen is de solvabiliteit nog matig. Vanwege deze reden staat grootaandeelhouder M. Coolen privé borg voor € 150.000,-.

Liquiditeit
De liquiditeit verbetert sterk en is voldoende.

Recapitulerend
Rentabiliteit      = Ruim Voldoende
Solvabiliteit       = Matig
Liquiditeit          = Voldoende
Totaal                 = Voldoende

Extra beloning

  • Investeerders die € 2.000,- of meer inleggen ontvangen – na volschrijving –  een coupon ter waarde van € 200,- voor een behandeling in onze kliniek.
  • Investeerders die € 5.000,- of meer inleggen ontvangen – na volschrijving – een coupon ter waarde van € 400,- voor een behandeling in onze kliniek.
  • Investeerders die € 10.000,- of meer inleggen ontvangen –na volschrijving – een coupon ter waarde van € 800,- voor een behandeling in onze kliniek.

Deze coupons – verstrekking via Collin Crowdfund – staan niet op naam dus kunnen door een persoon naar keuze worden verzilverd.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-09-2014 om 7:14
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-09-2014 om 20:46
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
16-09-2014 om 18:19
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
16-09-2014 om 16:19
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-09-2014 om 13:05

Reacties

Investeerder – 1708
24-08-2014 11:00
Wat een mooie innovatie en wat zal hier – juist in een wat vergrijzende samenleving- veel behoefte aan zijn.
Leven van mensen comfortabeler maken met deze techniek zal vast veel voldoening geven!
Ik werk graag mee aan het bij elkaar brengen van deze financiering.

Investeerder – 1737
25-08-2014 9:26
Eindelijke een behandeling voor aandoeningen waar artsen tot nu geen raad mee wisten!
Bovendien, korte looptijd en 8% rente, waar vind je dat nog?

Investeerder – 1708
28-08-2014 8:29
Weer een interessante leningaanvraag via jullie platform. Met name het oplossende karakter van dit bedrijf (RSI/Beenproblemen) spreekt mij aan. In mijn gemiddeld wat oudere omgeving komt dit erg veel voor. Ook nog een leuke rente, maar vooral de oplossing die geboden wordt trekt mij over de streep om voor de derde keer weer mee te doen bij Collin!

M.L. Kloprogge
03-09-2014 17:02
Ik ben ingestapt op deze leningsaanvraag, omdat het bedrijf mij overtuigd heeft van het innovatieve karakter en haar decentrale groeiplannen. Lokale aanwezigheid is voor dit bedrijf een belangrijke factor. Ik maak via het betrouwbare platform Collin graag gebruik van deze kansen in de zorgsector en wens Vacumedical nog veel locaties toe!

Ondernemer
DGA: Maarten Coolen

Crowdfund Coach


Mark van Dijk