32450

Valkengoed Wedding Fashion

€ 110.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-06-2019 in 1 uur volgeschreven door 153 investeerders

Samenvatting

Per 1 mei 2019 heeft Remco Poot de bestaande bruidsmodezaak Valkengoed Wedding Fashion overgenomen. Deze onderneming bestaat reeds 35 jaar en heeft in deze tijd een goede naam opgebouwd, blijkende uit een top 10 notering van de beste bruidsmodezaken in Nederland.
Remco is een ervaren ondernemer en heeft zo’n twintig jaar succesvol een juwelierszaak geëxploiteerd. Sinds 2018 is hij actief in de bruidsmode en is hij in Arnhem een nieuwe bruidsmodewinkel gestart met daarbij tevens de mogelijkheid om sieraden te kopen. Met zijn ervaring in de juweliersbranche heeft hij geleerd dat service, beleving en kwaliteit belangrijke punten zijn welke hij dan ook in kan brengen in Valkengoed Wedding Fashion.
Voor deze leningaanvraag geldt onder andere een eerste pandrecht op de inventaris en voorraad van de onderneming en tevens een vordering op zijn ex-compagnon van de juwelierszaak. Ook is familie bereid gevonden om een persoonlijke borgstelling af te geven ter hoogte van € 100.000,-, welke momenteel volledig materieel is. De ondernemer zelf is hoofdelijk aansprakelijk voor de gevraagde financiering.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 587.000,-. De ondernemer brengt zelf € 10.000,- aan eigen middelen in. De oud eigenaar financiert een bedrag van € 167.000,-. De familie van de ondernemer financiert een bedrag van € 100.000,- middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via crowdfunding bedraagt € 310.000,-. Initieel wordt € 110.000,- bij Collin Crowdfund opengezet en € 200.000,- bij Knab Crowdfunding. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De onderneming heeft de mogelijkheid om ieder boekjaar een eenmalige extra aflossing te doen van minimaal € 25.000,- tegen een vergoedingsrente van twee maanden voor de investeerders. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Remco Poot tevens handelend onder de naam Valkengoed Wedding & Fashion. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk. De lening van een familielid ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. De huidige inventaris en voorraad van de onderneming wordt in eerste verband verpand. Ook wordt er een vordering (welke naar verwachting hoger is dan het gevraagde leenbedrag) van de ondernemer op zijn ex-compagnon verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Tenslotte geeft familie van de ondernemer een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,- welke momenteel volledig materieel is. 

De financieringsbehoefte wordt voor € 110.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 200.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt feitelijk gebruikt voor de herfinanciering van de overbruggingslening. Deze overbruggingslening is gebruikt voor de overname van de bestaande onderneming Valkengoed Wedding & Fashion door Remco Poot. De overname heeft reeds plaatsgevonden op 1 mei 2019 middels een activa/passiva-transactie. Naast goodwill wordt er ook inventaris en voorraad overgenomen. Ook het bestaande personeel en de huurovereenkomst is overgenomen.

Door de koper is een Due Diligence onderzoek uitgevoerd waar geen bijzonderheden uit bleken. Tevens is met de oud-eigenaar bedongen dat zij voor een periode van twee maanden werkzaamheden blijft verrichten voor een goede overdracht zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Via de oud-eigenaar zal Remco ook worden geïntroduceerd bij de diverse leveranciers. Ten slotte geldt er een concurrentiebeding van drie jaar voor de oud-eigenaar.

Ondernemer

Remco Poot (44 jaar) is de nieuwe eigenaar van Valkengoed Wedding & Fashion in Amersfoort. 
Remco is na afronding van zijn mbo opleiding in 1998 gaan werken voor een juwelierszaak in Veenendaal. In 2000 is de juwelierszaak door Remco en een compagnon overgenomen middels een vof. Hierdoor heeft Remco bijna twintig jaar ervaring als ondernemer in een juwelierszaak. Bij de overname was er sprake van een slecht renderend bedrijf, waar Remco en zijn compagnon er een financieel gezonde onderneming van hebben gemaakt. Remco was bij deze onderneming verantwoordelijk voor de marketing, administratie, reparatie en productie van sieraden, verkoop, de website en de aansturing van het personeel.

In 2018 zijn de wegen van Remco en zijn compagnon gescheiden en is Remco vertrokken uit de juwelierszaak. De afrekening hiervan dient nog te gebeuren en is momenteel in behandeling. Vervolgens besloot Remco zelf een nieuwe onderneming op te starten in de bruidsmode. Zo opent hij in Arnhem een nieuwe winkel onder de naam Trouwstore. Trouwstore is een winkel waarin een combinatie gemaakt wordt van een goudsmederij, verkoop van trouwringen maar vooral van trouwjurken en herenkostuums. De onderneming is voornamelijk met eigen vermogen gefinancierd. 

Via Trouwstore heeft Remco relevante ervaring opgedaan in de bruidsmode en zodoende kwam hij er achter dat het essentieel is om de bekende en grote merken aan te kunnen bieden. Om dergelijke merken te kunnen voeren dient een grote investering gedaan te worden wat hij als risicovol beschouwde. Via zijn netwerk is hij vervolgens in contact gekomen met de oud-eigenaren van de bestaande, en goed bekendstaande, bruidsmodezaak Valkengoed Wedding & Fashion met als doel de onderneming over te nemen. Inmiddels is de overname een feit en is Remco sinds 1 mei 2019 de trotse eigenaar van Valkengoed Wedding & Fashion. 

Onderneming

Activiteiten Valkengoed Wedding & Fashion
Valkengoed Wedding & Fashion is een bruidsmodezaak en is actief als een full-service winkel op het gebied van bruidsmode. Naast bruidskleding kun je namelijk ook terecht voor alle bijbehorende accessoires zoals sluiers, lingerie en schoenen. De onderneming bestaat inmiddels ruim 35 jaar en staat in de top 10 van meest populaire bruidsmodezaken in Nederland. 

Vestigingsplaats Amersfoort
De winkel is gevestigd aan de rand van het centrum van Amersfoort (twee winkelpanden) met een inpandig atelier. Het ene winkelpand is voor de bruidegom en de andere voor de bruid. Het treinstation is op loopafstand en parkeren kan in een nabijgelegen parkeergarage. 

Beleving is key 
Beleving is een zeer belangrijk element bij de aankoop van een bruidsjurk. Kwamen bruiden vroeger met hun moeder en een vriendin of een zus, tegenwoordig komen er wel tot zeven personen mee met de bruid. Er wordt echt een dagje uit van gemaakt. Bij Valkengoed wordt daar veel aandacht aan besteed. Uit een onderzoek van het vakblad Sposa Facts in 2016 blijkt dat bruiden gemiddeld 3,3 mensen meenemen naar de winkel en dat 37% van de aanstaande bruiden één winkel bezoeken en daar slaagt. Bij Valkengoed is dat 55% wat mede gerealiseerd wordt door de servicegerichtheid. Over vijf tot tien jaar wil Remco Poot een groter pand hebben om daar meer klanten te kunnen ontvangen. Ook zou het fantastisch zijn om een extra filiaal ergens in Nederland te kunnen openen met dezelfde naam om zo een groter deel van Nederland te kunnen bedienen. Valkengoed moet een merknaam worden en staan voor een compleet aanbod voor aanstaande bruidsparen.

Collectie van Valkengoed
De onderneming voert bekende merken bruidskleding zoals Pronovias, Ladybird, Sincerity, White One, Bridalstar, Cymbeline, Cosmobella, Demetrios, Rembo-Styling, Marylise, Rosa Clara, Poirier en Abrazi. Er wordt altijd een collectie van 400 tot 600 bruidsjurken aangehouden die jaarlijks wordt aangepast door nieuwe collecties in te kopen op internationale beurzen. De inkoop wordt eenmaal per jaar gedaan via beurzen. De prijzen van de jurken variëren tussen de € 800,- en € 5.000,-. Omdat men vooral A-merken voert is de gemiddelde verkoopprijs hoger dan gemiddeld in de branche.

Wat cijfers
Vanaf 2013 blijft het aantal huwelijken dat per jaar wordt gesloten redelijk stabiel met zo’n 65.000 gesloten huwelijken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen op steeds latere leeftijd trouwen. Bij mannen nam de gemiddelde leeftijd in 2017 toe van 30 naar 34 jaar. Bij vrouwen van 28 naar 31 jaar. Mede hierdoor is ook het budget voor de gehele bruiloft gestegen van € 14.675,- in 2013 naar € 17.903,- in 2017. Ruim 90% van de bruiden koopt haar jurk bij een bruidsmodespecialist. In 2018 gaf een bruid gemiddeld € 1.718,- uit aan een trouwjurk inclusief sluier, lingerie en sieraden. Van de bruiden koopt 85% naast de bruidsjurk ook bruidsschoenen en 80% schaft ook bruidssieraden aan. Onderzoek wijst verder uit dat 53% van de bruiden bereid zijn tussen de 1 en 50 kilometer te reizen naar een bruidswinkel. Voor 22% van de bruiden is deze bereidheid 50 tot 100 kilometer en nog altijd zo’n 18% 100 tot 150 kilometer. De doelgroep van Valkengoed Wedding & Fashion zit binnen een straal van 50 tot 70 kilometer rondom Amersfoort.

Structuur
De activiteiten worden gedreven in een IB-onderneming middels een bestaande eenmanszaak. Voorheen werd binnen deze eenmanszaak Trouwstore gedreven waarvan de activiteiten binnenkort stopgezet zullen worden. De eigenaar van de eenmanszaak is Remco Poot. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 252.000,-
Overname inventaris € 33.000,-
Overname voorraad (nog niet verkocht) € 125.000,-
Overname vooraad (reeds verkocht) € 167.000,-
Bijkomende kosten € 10.000,-
Totale investeringsbehoefte € 587.000,-
Eigen middelen Remco € 10.000,-
Achtergestelde lening familie € 100.000,-
Verkochte voorraad oud-eigenaar € 167.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 110.000,-

Leenbedrag crowdfunding: € 310.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing*

* De debiteur van de financiering heeft ieder boekjaar de mogelijkheid om een eenmalige extra aflossing te doen van minimaal € 25.000,- tegen een vergoedingsrente van twee maanden voor de investeerders van Knab Crowdfunding.

Knab Crowdfunding bij bedrijfsovernames
Bedrijfsovernames zijn vertrouwelijk en ondernemers willen vaak geen openbaarheid voordat de deal rond is. Knab heeft hier een oplossing voor bedacht door de overnamesom vooruit te financieren via een overbruggingslening. Valkengoed Wedding Fashion heeft gebruik gemaakt van deze financieringsoplossing om zodoende de overname te formaliseren. Nadat de bedrijfsovername (1 mei jongsleden) heeft plaatsgevonden wordt deze leningaanvraag voor de herfinanciering van de overbruggingslening alsnog aangeboden als een reguliere bedrijfslening via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Overige financiers
De opbrengsten van de al verkochte voorraad ten tijde van de overname worden aangewend ter aflossing van de lening aan de oud-eigenaar.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 310.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Remco Poot tevens handelend onder de naam Valkengoed Wedding Fashion. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer, welke voornamelijk bestaat uit een vordering van naar verwachting ruim € 500.000,-, positief. 
  • Deze vordering is ontstaan in verband met het beëindigen van een samenwerkingsverband (vof). Momenteel is de afrekening in behandeling en derhalve zit het vermogen van Remco dan ook vast in de vof. Middels een vordering op deze onderneming inclusief de voortzettende firmant.
  • De vordering van Remco Poot op zijn ex-compagnon, van naar verwachting een hoger bedrag dan de gevraagde lening, wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. 
  • Vanuit de familie van de ondernemer wordt er een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledige materiële waarde en bestaat onder andere uit een ruime overwaarde op de eigen woning van meer dan € 500.000,- (op basis van de WOZ-waarde) en aanwezige liquiditeiten.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Valkengoed Wedding & Fashion wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Hierbij is uitgesloten de voorraad die reeds verkocht is door de vorige eigenaar die op deze voorraad een pandrecht heeft.
  • De lening van familie ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming Valkengoed Wedding Fashion (koper), voorheen Trouwstore, met de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op het niveau van Valkengoed Wedding & Fashion en is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017 en 2018 van de oud-eigenaar. Op basis hiervan zijn er tevens exploitatie-, liquiditeits- en balansprognose opgesteld voor de nieuwe situatie. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Door Remco Poot is een bedrijf overgenomen met een goede naamsbekendheid (top 10) welke is opgebouwd in 35 jaar. Dit blijkt mede uit de stabiele omzet van circa € 900.000,- per jaar en een marge die schommelt tussen de 60 en 70%. Ook de bedrijfskosten blijven jaarlijks op hetzelfde niveau waardoor er een realistische prognose opgesteld is.
Voor 2019 is er gerekend met een omzet van € 921.000,- (nagenoeg gelijk aan gerealiseerde omzet in 2018) en een marge van 66% (iets lager dan daadwerkelijk gerealiseerd in 2018). De verwachte operationele cashflow na privé in 2019 komt uit op € 134.000,-. We hebben gerekend met hogere privé onttrekkingen dan Remco naar verwachting nodig heeft. Deze operationele cashflow is voldoende om de verplichtingen na te komen, blijkende uit het verwachte netto cashflow overschot van € 93.000,-.
Voor 2020 is er gerekend met een omzet van € 948.000,- en wederom een marge van 66%. De verwachte omzetstijging wordt gerealiseerd door meerdere onderdelen van een bruiloft te integreren in de onderneming (denk hierbij aan sieraden en bruidegomsmode). De verwachte operationele cashflow na privé komt uit op € 152.000,- met een netto cashflow overschot van € 90.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende 

Solvabiliteit
Het risicodragende vermogen op de openingsbalans (inclusief de achtergestelde lening van familie) van de onderneming bedraagt € 110.000,-. De solvabiliteit op de openingsbalans komt hiermee uit op 19% op een balanstotaal van € 577.000,-. 
Per ultimo 2019 wordt de verwachte winst toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast wordt de balans korter door met name snelle afschrijving van de goodwill (vijf jaar) en het feit dat de reeds verkochte voorraad, welke wordt gefinancierd door de oud-eigenaar, inmiddels is afgehandeld en hierdoor ook haar financiering er uit is. Hierdoor stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 36%. In 2020 zal deze naar verwachting verder stijgen naar ruim 50%.
Wij beoordelen de Solvabiliteit voor nu met de score Voldoende, gelijk aan de balans na financiering. 

Liquiditeit
Door de gunstige rentabiliteitsperspectieven is de verwachting dat er geen sprake is van liquiditeitskrapte. Dit wordt bevestigd door de opgestelde liquiditeitsplanningen voor de komende drie jaren waarin rekening wordt gehouden met debiteuren-, voorraad- en crediteurentermijnen gelijk aan die van de historische jaarcijfers. Per saldo is in 2019 en 2020 sprake van een verwachte current ratio (vlottend actief/ vlottend passief) van groter dan 2. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16044 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2019 om 11:20
investeerder-15717 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2019 om 11:19
investeerder-64622 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-06-2019 om 11:19
investeerder-76396 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2019 om 11:18
investeerder-36635 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-06-2019 om 11:18

Ondernemer

Remco Poot

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen