43577

ValueChem B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 59
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 59 investeerders

Samenvatting

ValueChem B.V. is de persoonlijke holding van Matthijs Mulder. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om 80% van de aandelen van Fa. H. van Mameren B.V. in Wijchen over te nemen. De overige 20% zijn in handen van twee medewerkers die al jaren bij het bedrijf werkzaam zijn.

Firma H van Mameren is een familiebedrijf met een lange historie (sinds 1910) en een heeft goede regionale naamsbekendheid. De onderneming is gespecialiseerd in machinale houtbewerking met ambachtelijk vakmanschap. De kernactiviteit is de vervaardiging en plaatsing van maatwerk kozijnen, deuren en puien in hout.

Matthijs Mulder heeft in 1993 een productie bedrijf in bakkerij grondstoffen opgezet, welke hij in 1997 heeft verkocht. In begin 2000 heeft hij een handelsbedrijf opgezet, welke hij in 2007 heeft verkocht. Momenteel is de ondernemer sinds 2002 mede-eigenaar van twee bedrijven in Roemenië met een gezonde winstgevendheid.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 500.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 400.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is ValueChem B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het recreatieve onroerend goed aan de Heezerenbosch 20, 5591 TA te Heeze, kadastraal bekend als sectie E, nummer 465 te Heeze, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ waarde per 1 januari 2021 van € 260.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van ValueChem B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer H.M. Mulder en mevrouw M.F.H. Aarts geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van 80% van de aandelen van Fa. H. van Mameren B.V.

Ondernemer

Matthijs Mulder (1964) heeft in 1993 een productie bedrijf in bakkerij grondstoffen opgezet, welke hij in 1997 heeft verkocht. In begin 2000 heeft hij een handelsbedrijf opgezet, welke hij in 2007 heeft verkocht. Momenteel is de ondernemer sinds 2002 mede-eigenaar van twee bedrijven in Roemenië met een gezonde winstgevendheid.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
ValueChem B.V. is de persoonlijke holding van Matthijs Mulder. De bedrijfsactiviteiten zijn internationale handel, project ontwikkeling, investeringen in MKB maakindustrie en het verstrekken van bedrijfskundig advies.
Het over te nemen bedrijf, Fa. H. van Mameren B.V. is een familiebedrijf met een lange historie (sinds 1910) en goede naamsbekendheid in de regio. De onderneming is gespecialiseerd in houtbewerking met ambachtelijk vakmanschap. De onderneming vervaardigt en plaatst maatwerk kozijnen, deuren en puien in hout. Vooral maatwerk oplossingen met een hoge isolatiewaarde voor monumentale panden is waar het bedrijf zich in onderscheidt.

Positionering in markt
De klanten van Fa. H. van Mameren bevinden zich in de directe omgeving van de werkplaats in Wijchen, waarbij de stad Nijmegen goed is voor 90% van de omzet. De klanten worden bediend door twee volledig uitgeruste bussen waarmee de timmerlieden (mede-eigenaren) de producten afleveren en installeren. De klanten zijn allen uniek en eenmalig, er is geen afhankelijkheid naar enkele grote afnemers.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen ligt in de betrouwbaarheid en de kwalitatief hoogwaardige maatwerk oplossingen voor ramen, deuren, balkons en puien met een hoge isolatiewaarde voor monumentale panden in de directe omgeving van Nijmegen. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 80% aandelen in Firma H. van Mameren B.V. € 480.000,-
Kosten € 20.000,-
Totaal € 500.000,-
Eigen middelen € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ValueChem B.V. is Laag risico. De B.V. waarin het aandelenbelang wordt verkregen, Fa. H. van Mameren B.V., kent eveneens de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op de jaarcijfers van de afgelopen jaren en de prognose voor het komende jaar.

Afloscapaciteit
Naar verwachting zal de omzet binnen ValueChem B.V. over 2023 € 255.000,- bedragen, met een netto cashflow overschot na financieringslasten van € 99.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 75% op een balanstotaal van € 628.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.
 
Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is ValueChem B.V. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het recreatieve onroerend goed aan de Heezerenbosch 20, 5591 TA te Heeze, kadastraal bekend als sectie E, nummer 465 te Heeze, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ waarde per 1 januari 2021 van € 260.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van ValueChem B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer H.M. Mulder en mevrouw M.F.H. Aarts geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110773 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 14:04
investeerder-68572 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 14:04
investeerder-110115 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 14:04
investeerder-66618 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 14:04
investeerder-109387 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2022 om 14:03

Ondernemer

H.M. Mulder

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas