27590

ValueBlue

€ 400.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 345
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-09-2017 in 1 uur volgeschreven door 345 investeerders

Samenvatting

In juni 2016 is een eerste financieringsaanvraag van ValueBlue voor de verdere ontwikkeling van BlueDolphin ter hoogte van € 150.000,- succesvol gefund. De verplichtingen op deze financiering worden goed nagekomen.

ValueBlue is de ontwikkelaar van BlueDolphin, een innovatief software systeem dat voor organisaties in kaart brengt hoe hun ICT landschap in elkaar zit en hoe hiermee de bedrijfsvoering wordt ondersteund. Bij de meeste (grote) organisaties is het ICT landschap een ‘black box’, waarbij niet duidelijk is welke applicaties er zijn, wat die kosten, hoe informatiestromen lopen en hoe de bedrijfsvoering door ICT wordt ondersteund. Naarmate ICT systemen, binnen en buiten organisaties, meer met elkaar communiceren en de organisatie hier meer afhankelijk van wordt, wordt het meer van belang dat het ICT landschap transparant is.

BlueDolphin onderscheidt zich van andere architectuursystemen, doordat het zeer eenvoudig in gebruik is en waardoor het breed in de organisaties wordt toegepast. BlueDolphin draait in de cloud van Microsoft Azure en is gebouwd op basis van innovatieve big data technologie. Hierdoor biedt het als extra functie dat informatie tussen organisaties kan worden gedeeld. Dit is vooral interessant in homogene bedrijfstakken, waarbinnen de organisaties vergelijkbare bedrijfsprocessen hebben en gebruik maken van dezelfde applicaties. BlueDolphin is eind 2014 op de markt gebracht in een eerste versie en sinds die tijd wordt de functionaliteit doorlopend intensief uitgebreid volgens een roadmap die regelmatig wordt afgestemd met de klanten. BlueDolphin is inmiddels aangekocht door 35 organisaties en wordt aangeboden op basis van een maandelijks abonnement.

ValueBlue heeft in de afgelopen drie jaren fors jaar geïnvesteerd in BlueDolphin. Op dit moment liggen de maandelijkse ontwikkelkosten van BlueDolphin ongeveer op het niveau van de licentie inkomsten. Momenteel komen er gemiddeld 4 tot 5 klanten per maand bij. Om een versnelling in de groei te realiseren, wordt nu opnieuw een financiering aangevraagd via Collin Crowdfund. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 772.000,-. Hiervan wordt € 372.000,- gefinancierd vanuit eigen middelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,- met een ondergrens van € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft ValueBlue B.V. de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren voor de lening zijn W. Visser Holding B.V. en ValueBlue B.V. De heer W.A.N. Visser geeft een persoonlijke borgstelling af voor een bedrag van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van ValueBlue B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40% op het niveau van ValueBlue B.V. De bestaande lening van € 122.000,- door W. Visser Holding B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor de verdere ontwikkeling van BlueDolphin en zal besteed worden aan productontwikkeling, marketing, sales en voor verhuizing naar een nieuwe locatie.

Ondernemer

Na afronding van de HEAO Commerciële Economie is Wilko Visser (1963) in dienst getreden van het automatiseringsbedrijf Alpha Computer Diensten in een salesfunctie. Drie jaar later heeft Wilko de overstap gemaakt naar Digital Equipment Company (DEC), een groot Amerikaans computerbedrijf, ook in een salesfunctie. Hierna is Wilko gaan werken voor Quality & Results B.V. in de functie van commercieel directeur. Hier heeft hij 6 jaar gewerkt waarbij de organisatie is gegroeid van 50 naar 170 medewerkers. 

In 1997 heeft Wilko het bedrijf VAI opgericht. In 2005 heeft hij VAI verkocht aan het Oostenrijkse Brain Force. Na de verkoop is Wilko nog 3 jaar werkzaam geweest binnen VAI/Brainforce. VAI is een IT dienstverlener met ongeveer 100 medewerkers in dienst. Van 2008-2011 was Wilko bij Atos Origin directeur van het bedrijfsonderdeel IBS met in totaal 1.150 medewerkers. Hij rapporteerde aan de directeur ‘Atos Managed Services’, die verantwoordelijk was voor een organisatie met in totaal 3.500 medewerkers.

In 2011 nam het ondernemersbloed het weer over en heeft Wilko ValueBlue B.V. opgericht. Als algemeen directeur is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de strategie.

Onderneming

ValueBlue B.V. is in 2011 opgericht als een ICT dienstverlener op Enterprise Architectuur en Beheer Innovatie. Met deze diensten helpen we organisaties om de doelmatigheid van ICT te verbeteren en op onnodige kosten te besparen. ValueBlue levert momenteel een product en twee diensten. 
 
Diensten
 1. Enterprise Architectuur en Business Process Management: hier is de concurrentie met name van enkele kleinere gespecialiseerde bedrijven (ArchiXL, BiZZdesign) en van freelancers. Het is echter vrij makkelijk hier opdrachten voor te krijgen en deze zijn doorgans langdurig.
 2. Beheer Innovatie: Ook hier zijn concurrenten kleinere gespecialiseerde bedrijven (Inovativ, The Backbone, 3fifty). Door een combinatie van specialisatie in processen rond beheer en diepgaande technische kennis van monitoring kunnen we hier grote klanten aan ons binden.
Product – BlueDolphin 
Er zijn veel concurrenten in de markt op de gebieden van Business Process Modeling en IT Enterprise Architectuur. De concurrenten zijn leveranciers van tools voor Enterprise Architectuur (BiZZdesign, Sparx Enterprise Architect, Archie, Troux, Aris). Dit zijn doorgaans complexe tools die alleen door één of twee IT-architecten binnen een organisatie worden beheerst en gebruikt. Daardoor zijn deze producten in de praktijk niet erg relevant voor een bedrijf of organisatie als geheel. Er bestaat een grote kloof tussen de operationele IT organisatie en de enterprise architecten. BlueDolphin wordt sinds 2013 ontwikkeld. Het innovatieve software systeem BlueDolphin brengt geautomatiseerd in kaart hoe de opbouw en doelmatigheid van complexe ICT landschappen is. Dit bleek een gat in de markt, omdat er tot op dat moment nog geen goed en eenvoudig werkend systeem was die deze functionaliteit combineert met de gebruiksvriendelijkheid en toegevoegde waarde voor de klant. Inmiddels zijn er meerdere grote organisaties die BlueDolphin dagelijks gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is de gemeente Haarlemmermeer. BlueDolphin wordt ontwikkeld onder twee noemers: Enterprise Architectuur en Beheer Innovatie. ValueBlue levert deze diensten aan haar klanten. De diensten zijn innovatief, leveren de klanten zichtbare voordelen op en leiden tot langdurige projecten en relaties. 
 
Missie
ValueBlue wil ICT voor haar klanten transparant en stuurbaar maken, zodat de bedrijfsvoering hiermee optimaal kan worden ondersteund. Door slimme technologie laten we verschillende organisaties geautomatiseerd van elkaar leren. Onze medewerkers maken innovatieve producten en diensten voor klanten en functioneren in een professionele en eerlijke omgeving. 
 
Ondernemingsdoelen 
In 2016 is BlueDolphin verder en sterker in de markt gezet en maakte ValueBlue een eerste kanteling van dienstverlener naar productiebedrijf. Eind 2016 waren er 17 BlueDolphin klanten. Half 2017 zijn dat er al 35, waarvan vijf van de partner Conclusion. Momenteel komen er 4 a 5 klanten per maand bij en er gaan geen klanten weg bij ValueBlue.
 
In 2017 wordt een verdere omslag gemaakt. Er is/wordt nog meer effort gestoken in BlueDolphin en de dienstverlenende consultancy activiteiten worden verder verminderd om vol gas te kunnen geven op BlueDolphin. Ook is en wordt in 2017 het partnernetwerk voor BlueDolphin verder uitgebouwd om zo de vraag en uitrol van BlueDolphin in goede banen te leiden. In Nederland zijn er inmiddels goed functionerende partners, zoals Conclusion, Microsoft, Macaw, Comparex en IT Value. In februari 2017 is ValueBlue gestart met de eerste partners in het buitenland. Er zijn nu opstartende partners in Zwitserland en Duitsland. In maart 2017 heeft ValueBlue in BlueDolphin een module uitgebracht voor ‘business process management’ (BPM) en in de planning staat om eind van dit jaar nog een module op de markt te brengen voor data modellering. Eind 2017 wil ValueBlue 70-80 klanten hebben voor BlueDolphin en een goed werkend partnermodel. Dit is exclusief eventuele klanten in het buitenland.
 
Over vijf jaar wil ValueBlue met BlueDolphin de standaard zijn in Nederland en meerdere landen in Europa Noord-Amerika op het gebied van enterprise architectuur. Er zijn dan meer dan 1.000 klanten die zorgen voor stabiele abonnement inkomsten. Het zelflerende kennissysteem is dan het belangrijkste onderdeel van BlueDolphin en zorgt door op maat antwoorden op vragen van klanten én door geavanceerde benchmarking gegevens voor veel inhoudelijke toegevoegde waarde voor organisaties die hun bedrijfsvoering optimaal willen laten ondersteunen door ICT.
 
Positionering in de markt
De doelgroep zijn ondernemingen, overheid en privaat, met meer dan 250 medewerkers in dienst. Vanaf deze omvang hebben organisaties doorgaans een mate van complexiteit, waarvoor BlueDolphin een oplossing biedt. Voor organisaties binnen homogene doelgroepen, zoals gemeenten, ziekenhuizen, GGZ’s, provincies, waterschappen, onderwijs en woningbouw corporaties, biedt BlueDolphin door het zelflerende kennissysteem extra toegevoegde waarde. Klanten die een abonnement hebben op BlueDolphin mogen gratis gebruik maken van het zelflerende kennissysteem. Tot dusver maken alle klanten gebruik van deze mogelijkheid.
 
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
BlueDolphin onderscheidt zich op vier cruciale punten van concurrenten:
 1. BlueDolphin is geen tool voor enkele specialisten, zoals de concurrenten, maar een samenwerkingsplatform dat breed in de organisatie wordt gebruikt. Het is eenvoudig en laagdrempelig in gebruik. Daardoor is BlueDolphin effectiever is in het behalen van de voordelen voor de klant en is het ook beter geborgd binnen de organisatie, zodat het langdurig wordt gebruikt;
 2. Er is gekozen voor een strategie van volume-pricing, dus relatief lage kosten per klant, vergeleken met concurrenten. BlueDolphin is een SaaS applicatie die op basis van gebruiksrecht wordt aangeboden. Per klant bedraagt de omzet gemiddeld € 13.500,00 per jaar. Het kostenmodel van BlueDolphin is voor de klant zeer voorspelbaar, omdat die een onbeperkt aantal gebruikers toegang mag geven. Ook dit is een onderscheidend element ten opzichte van concurrenten, die de prijs van hun product bepalen op basis van aan het aantal gebruikers;
 3. BlueDolphin heeft een innovatief zelflerend kennissysteem waar vrijwel iedere klant gebruik van maakt. Het systeem bouwt hiermee branchekennis op waardoor de toegevoegde waarde nog extra wordt vergroot. 
 4. BlueDolphin wordt structureel gekoppeld aan allerlei bronnen bij de klant, waardoor alle data over het IT landschap die de klant nu al (gefragmenteerd) heeft, bij elkaar wordt gebracht en nuttige informatie oplevert. Zo wordt in zeer korte tijd een goed beeld verkregen van de opbouw van het IT landschap. Met deze koppelingen kan BlueDolphin met minimale inspanning actueel worden gehouden. 
Structuur

Financieringsbehoefte

Doel van de financiering
Met de financiering wordt de extra versnelling die zich aandient via partners en naar het buitenland mogelijk gemaakt in de jaren 2017 tot en met 2019. Er worden extra inspanningen gericht op het commerciële vlak en op support naar klanten en partners. Daarnaast wordt specifieke kennis van self learning systemen en big data ingehuurd, voor optimalisatie van de betreffende functionaliteit binnen BlueDolphin. 

Investeringsoverzicht

Product(door)ontwikkeling € 357.000,-
Sales en partnermanagement € 96.000,-
Marketing € 304.000,-
Verhuizing € 15.000,-
Totaal € 772.000,-
Eigen middelen* € 372.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

* De beschikbare eigen middelen komen uit lopende kasstromen in 2017 tot en met 2019. Indien de ondergrens van € 250.000,- financieringsuitbreiding via Collin Crowdfund bereikt wordt, kunnen de plannen ook uitgewerkt worden. Dit zal dan langer duren omdat het resterende deel uit de kasstromen moet komen. Daarnaast kan een verlaging van de managementfee aan W. Visser Holding B.V. doorgevoerd worden.

Leenbedrag: € 400.000,-, met een ondergrens van € 250.000,-.
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen
In juni 2016 heeft ValueBlue B.V. een eerste crowdfunding campagne via Collin Crowdfund succesvol afgerond voor een leenbedrag van € 150.000,- met een rente van 8,0% en een looptijd van 36 maanden (volledig afgelost per juni 2019). Alle maandtermijnen zijn tot dusverre correct nagekomen. Voor deze lening is een persoonlijke borgstelling afgegeven door de ondernemer ter hoogte van € 75.000,-. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van factoring via ABC Finance met de debiteurenportefeuille als zekerheid.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteuren zijn W. Visser Holding B.V. en ValueBlue B.V. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ValueBlue B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit ten opzichte van het balanstotaal (conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 
 • De lening van € 122.000,- door W. Visser Holding B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze lening mag worden afgelost als de solvabiliteit van ValueBlue B.V. na aflossing hoger is dan 40%. De rente wordt wel betaald.
 • De heer W.A.N. Visser geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde (rekening houdend met de al bestaande borgstelling voor de eerdere aanvraag via Collin Crowdfund).
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van ValueBlue B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor ValueBlue B.V. de score Laag risico af en voor W. Visser Holding B.V. de score Minimaal risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie van de werkmaatschappij Laag risico gehanteerd.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Onderstaande kwalificatie is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016 en de prognoses 2017 en 2018 van ValueBlue B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.
 
Rentabiliteit
In 2016 is een omzet gerealiseerd van € 2.448.000,- en een cashflow van € 43.000,-, waarbij de aflossingsverplichtingen op € 25.000,- lagen. Dit is in lijn met de verwachte omzet van € 2.500.000,- zoals in de vorige pitch aangegeven. Voor 2017 wordt een omzet van € 2.796.000,- geprognosticeerd en een cashflow van € 133.000,- met een aflossingsverplichting van € 83.000.- Voor 2018 stijgt de omzet naar verwachting naar € 3.648.000,- met een cashflow van € 244.000,- en een aflossingsverplichting van € 150.000.-. In 2019 daalt de aflossingsverplichting weer omdat de in 2016 afgesloten lening van € 150.000,- dan is afgelost. Op basis van de gerealiseerde omzet in 2016 komt de score voor de rentabiliteit uit op Goed. Op basis van de prognose 2017 en 2018 komt de score voor de rentabiliteit in beide jaren ook uit op Goed. Voor Rentabiliteit hanteren we de score Goed.
 
Bij eventuele tegenvallende resultaten kan er altijd teruggevallen worden op de eerdere/bestaande activiteit van het detacheren van personeel.
 
Solvabiliteit
Eind 2016 was de solvabiliteit Ruim voldoende met 35% (€ 233.000,- risicodragend vermogen op een balanstotaal van € 651.000,-). Voor 2017 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 40% (€ 335.000,- op een balanstotaal van € 834.000,-). Dit betekent een score Goed. In 2018 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar de Excellente score van 61% (€ 543.000,- op een balanstotaal van €892.000,-). Voor nu hanteren we voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve de gerealiseerde score Ruim voldoende van 2016. 
 
Liquiditeit
De geprognosticeerde liquiditeit van de onderneming is toereikend om te kunnen voldoen aan de kortlopende verplichtingen. De gerealiseerde current ratio eind 2016 was 1,7 (vlottende activa € 533.000,- en vlottende passiva € 332.000,-). De geprognosticeerde current ratio eind 2017 bedraagt 3,9 (vlottende activa €755.000,- en vlottende passiva € 196.000,-). Voor 2018 wordt een current ratio geprognosticeerd van 4,9 (vlottende activa € 831.000,- en vlottende passiva € 171.000,-). Dit geeft voor alle jaren de score Excellent. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Liquiditeit op Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17411 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2017 om 10:10
investeerder-1700 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2017 om 10:10
investeerder-4279 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2017 om 10:10
investeerder-1691 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-09-2017 om 10:10
investeerder-3788 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-09-2017 om 10:10

Ondernemer




Wilko Visser

Crowdfund Coach


Erwin Trapman